menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

Het stellen van de diagnose CVI

Voor de begeleiding van mensen met CVI is een goede diagnose van belang.

Bartiméus hanteert een multidisciplinaire aanpak bij de diagnostiek naar CVI. Meerdere deskundigen van verschillende vakgebieden werken hierbij samen, zoals de oogarts, orthoptist, gz-psycholoog, de (kinder)fysiotherapeut en de ergotherapeut.

Door middel van de multidisciplinaire diagnostiek wordt vastgesteld of en in hoeverre er sprake is van visuele verwerkingsproblemen. De verschillende deskundigen hebben specifieke kennis van de oorzaken en gevolgen van beschadigingen in de visuele verwerkingsgebieden in de hersenen en kennis van andere problematiek. Dit maakt dat zij goed kunnen onderzoeken of de klachten passen bij CVI of dat er sprake is van een ander probleem, zoals autisme of een sensorische integratiestoornis (differentiaaldiagnostiek).

Zowel bij volwassenen als bij kinderen is het van belang om na te gaan of er in de voorgeschiedenis factoren zijn die een verklaring kunnen vormen voor de visuele waarnemingsproblemen. 

Neurologisch onderzoek door een neuroloog in een ziekenhuis, kan inzicht geven in de oorzaak en de locatie van de hersenbeschadiging. CVI is niet altijd aantoonbaar met beeldvormende technieken zoals MRI, maar er is wèl altijd sprake van een medisch belaste voorgeschiedenis.

Voorgeschiedenis

Zowel bij volwassenen als bij kinderen is het van belang om na te gaan of er in de voorgeschiedenis factoren zijn die een verklaring kunnen vormen voor de visuele waarnemingsproblemen. 

Bij de diagnostiek maken we gebruik van verschillende vormen van onderzoek.

  • oogheelkundig onderzoek
  • visueel functie onderzoek
  • neuropsychologisch onderzoek

Oogheelkundig onderzoek en visueel functieonderzoek

Oogheelkundig onderzoek kan eventuele bijkomende oogheelkundige afwijkingen opsporen, stoornissen in de gezichtsscherpte, gezichtsvelden, oogbewegingen en fixatie vaststellen en aanwijzingen geven welke hogere visuele functies mogelijk afwijkend zijn. Eventueel wordt ook elektrofysiologisch onderzoek gedaan (ERG, VEP). 

Anamnese

Met een CVI-vragenlijst wordt beoordeeld in welke mate een persoon problemen en beperkingen in het dagelijks leven ervaart die kunnen wijzen op CVI. Dit om richting te kunnen geven aan het vervolgonderzoek. 

Bij volwassenen is een interview met een belangrijke persoon uit de nabije omgeving van de cliënt of een observatie in het dagelijks leven vaak ook nodig voor de diagnostiek.  

Neurologisch en neuropsychologisch onderzoek

Neurologisch onderzoek door een neuroloog in een ziekenhuis, kan inzicht geven in de oorzaak en de locatie van de hersenbeschadiging. CVI is niet altijd aantoonbaar met beeldvormende technieken zoals MRI, maar er is wél altijd sprake van een medisch belaste voorgeschiedenis.

Met neuropsychologisch onderzoek of visueel perceptie onderzoek kunnen stoornissen in de hogere visuele functies worden opgespoord. Er wordt onderzoek gedaan naar onder andere de visueel perceptuele en visueel cognitieve vaardigheden, visuele aandacht, visuomotoriek, visueel ruimtelijke informatieverwerking en visuele verwerkingssnelheid. Er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests en observatie-instrumenten om zo een indruk te krijgen van het visueel vaardigheidsprofiel. 

Het onderzoek kan uitwijzen in hoeverre visuele verwerkingsproblemen voorkomen en waar mogelijkheden voor compensatie en aanpassing liggen. Beschreven wordt welke voorwaarden nodig zijn om visuele informatie zo goed mogelijk op te nemen en verwerken. Bij kinderen worden de onderzoeken vaak na verloop van tijd herhaald, om te beoordelen of er veranderingen zijn in de visuele functies en in de visuele verwerking.

Nieuws

Nascholingsavonden voor verwijzers door Zonnestraal en Bartiméus

Oogziekenhuis Zonnestraal organiseert jaarlijks nascholingen voor verwijzers waarin de oogheelkunde centraal staat. Dit najaar zullen de specialisten dit in samenwerking doen met de professionals van expertise-organisatie Bartiméus. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Diabetische retinopathie én Kijkproblemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH). U kunt de nascholing kosteloos bijwonen!
Lees meer

Elise wil met haar verhaal ouders helpen en inspireren

Elise van der Velde, ouder van Ties (15, meervoudige beperking) gaf een zeer boeiende lezing tijdens een ouderavond op de Bosschool van Bartiméus. Ouders kregen een inkijkje in de manier waarop ze al vijftien jaar lang worstelt met de vraag ‘Hoe accepteer je dat je kind een beperking heeft? (En kán dat überhaupt?)’. De redactie van Bartiméus blikt met Elise terug op deze ouderavond en praat met haar door over 'acceptatie' en het leven leiden dat bij je (kind) past.
Lees meer

Agenda-items

Nascholing voor huisartsen en praktijkondersteuners

Oogziekenhuis Zonnestraal en Bartiméus organiseren dit najaar nascholingen voor verwijzers waarin de oogheelkunde centraal staat. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Diabetische retinopathie én Kijkproblemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH). De eerstvolgende nascholing staat gepland op dinsdag 28 november in Hoogeveen. U kunt de nascholing kosteloos bijwonen!
Lees meer

Nascholing voor huisartsen en praktijkondersteuners

Oogziekenhuis Zonnestraal en Bartiméus organiseren dit najaar nascholingen voor verwijzers waarin de oogheelkunde centraal staat. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Diabetische retinopathie én Kijkproblemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH). De eerstvolgende nascholing staat gepland op dinsdag 21 november in Doetinchem. U kunt de nascholing kosteloos bijwonen!
Lees meer

Publicaties

Mijn kind heeft CVI *NIEUW*

Dit boek gaat over cerebrale visuele stoornissen (CVI) bij jonge kinderen. Het geeft handvatten en advies hoe je als ouder in dagelijkse situaties rekening kan houden met de visuele problemen die...Bestellen

CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd

Deze dvd geeft uitleg over kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd. CVI is de meest voorkomende oorzaak van visuele beperkingen bij kinderen. De aandoening heeft wisselende gevolgen voor het...Bestellen

Ervaringsverhalen

Dag van de Geleidehond: maak kennis met Bjorn en Christa

Ze zijn aandoenlijk en schattig die geleidehonden! Stuk voor stuk lieve, slimme, trouwe viervoeters, maar wat moeten ze doen als ze hun tuig om krijgen? Hoe ziet 'een dag' van een geleidehond met een werkend baasje eruit? We vroegen het - op de Dag van de Geleidehond - aan Christa Schrooten (39, blind), maatschappelijk werker bij Bartiméus Wonen. Zij en haar goldendoodle Bjorn zijn al 7,5 jaar onafscheidelijk.
Lees meer