menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

CVI in het dagelijks leven

CVI kan verschillende problemen geven in het dagelijks leven. 

Drukke situaties 

Mensen met CVI voelen zich vaak onveilig in drukke dynamische situaties, waardoor zij teruggetrokken gedrag kunnen vertonen. Kinderen laten dit bijvoorbeeld zien aan het begin het einde van een lesuur als er veel geloop is in de klas of op een drukke speelplaats. Soms sluiten ze hun ogen zelfs om beter te kunnen luisteren. 

Ook komt het voor dat mensen de persoon tegen wie ze praten of naar wie ze luisteren niet aankijken. Soms wordt dit gedrag ten onrechte als autistisch of gedragsgestoord geïnterpreteerd. 

Andere mensen met CVI vertonen daarentegen juist druk en chaotisch gedrag in een drukke situatie of onbekende omgeving als gevolg van de moeite die ze hebben met het verwerken van verschillende prikkels tegelijk. 

Op het schoolplein 

Voor kinderen met CVI is het terugvinden van de ouders (of vriendjes) op het volle schoolplein moeilijk, zeker als de ouders geen vaste plaats hebben waar zij op hun kind wachten. Nog moeilijker kan het zijn de ouders te vinden en te herkennen als zij in beweging zijn. 

Lezen 

Als gevolg van crowding en het moeilijk kunnen overzien van veel visuele informatie tegelijk, wordt het lezen nadelig beïnvloed. Tijdens het lezen slaan mensen met CVI bijvoorbeeld delen van woorden of hele woorden over. 

Het lezen is extra moeilijk als de tekst niet duidelijk afsteekt tegen de achtergrond (contrast), als de tekst op een oneffen drukke achtergrond is gedrukt en/of met plaatjes wordt geïllustreerd. 

Sommige mensen hebben moeite met het systematisch kijken en scannen, waardoor het volgen van de woorden en de regel (en het terugvinden van de volgende regel) bemoeilijkt wordt. 

Het kan zijn dat het lezen bij een kind aan het begin van het leesproces normaal op gang komt, maar dat het last krijgt van crowding als de leesmethode overgaat naar kleinere letters. Vaak is er in die fase van het leesproces ook minder afstand tussen de letters in woorden en tussen de woorden onderling. Sommige lettertypes zijn bovendien minder gemakkelijk leesbaar door de krullen en haakjes. 

Als er sprake is van problemen met visuele herkenning, dan heeft dit ook gevolgen voor het lezen. Het automatiseren van de letter- en cijferherkenning treedt dan minder gemakkelijk op. Volwassen met CVI en een voldoende gezichtsscherpte voor nabij kunnen toch baat hebben bij het vergroten van tekst omdat dit de mate van crowding vermindert.

Bewegen in de ruimte 

Een deel van de mensen met CVI heeft vaak moeite met het zich bewegen in de driedimensionale ruimte en met de plaatsbepaling van zichzelf in de ruimte. Als stoelen of andere meubels in de huiskamer verplaatst worden, zullen zij dit (te) laat opmerken. Voorwerpen die zich voor de voeten van iemand bevinden of snel bewegende voorwerpen worden vaak te laat gezien, waardoor valgevaar ontstaat. 

Deelnemen aan het verkeer 

Bewegen in het verkeer als voetganger of fietser kan beangstigend zijn voor mensen met CVI. Het is vaak moeilijk om in te schatten hoe ver weg het naderend verkeer is. Of  hoe hard een voertuig rijdt. Het is lastiger om te anticiperen op obstakels en gedrag van anderen. 

Als iemand moeite heeft met overgangen op de ondergrond, dan is dit buiten bijvoorbeeld zichtbaar door een aarzeling of een te hoge stap bij stoepranden en drempels. Het oversteken van een zebrapad kan bijvoorbeeld griezelig zijn omdat de zwarte lijnen als diepe gaten worden gezien. 

Op het schoolplein kan een kind bijvoorbeeld moeite hebben met de overgang van de rubbertegels onder het klimrek naar de stenen tegels. Sommige kinderen spelen liever op een stuk van het schoolplein waar het rustig is.  

Sociale situaties 

CVI kan problemen geven in sociale situaties bijvoorbeeld door misinterpretatie van gezichtsuitdrukkingen, bekenden niet herkennen of iemand in een groep niet kunnen vinden.

Het gedrag van mensen met CVI kan als vreemd of onfatsoenlijk worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld als ze geen oogcontact maken. Daarom is voorlichting van ouders, leerkrachten, mantelzorgers, verpleegkundigen enzovoorts over CVI zo belangrijk.  

Wanneer er problemen ontstaan in het dagelijks leven door CVI dan is er in de meeste gevallen begeleiding mogelijk door Bartiméus

Nieuws

Diagnostiek bij Bartiméus

Ons nieuwe Kennis Magazine is nu voor u beschikbaar. Het gaat geheel over onderzoek in visuele, mentale en andere functies, hulpmiddelen en participatiemogelijkheden bij mensen met een visuele of meervoudige beperking. 'Van gebaande paden afwijken is ons specialisme, ook bij diagnostiek'. De artikelen zijn online te lezen, op onze vestigingen ligt een papieren full color versie klaar.
Lees meer

Nascholingsavonden voor verwijzers door Zonnestraal en Bartiméus

Oogziekenhuis Zonnestraal organiseert jaarlijks nascholingen voor verwijzers waarin de oogheelkunde centraal staat. Dit najaar zullen de specialisten dit in samenwerking doen met de professionals van expertise-organisatie Bartiméus. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Diabetische retinopathie én Kijkproblemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH). U kunt de nascholing kosteloos bijwonen!
Lees meer

Agenda-items

Nascholing voor huisartsen en praktijkondersteuners

Oogziekenhuis Zonnestraal en Bartiméus organiseren dit najaar nascholingen voor verwijzers waarin de oogheelkunde centraal staat. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Diabetische retinopathie én Kijkproblemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH). De eerstvolgende nascholing staat gepland op dinsdag 28 november in Hoogeveen. U kunt de nascholing kosteloos bijwonen!
Lees meer

Nascholing voor huisartsen en praktijkondersteuners

Oogziekenhuis Zonnestraal en Bartiméus organiseren dit najaar nascholingen voor verwijzers waarin de oogheelkunde centraal staat. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Diabetische retinopathie én Kijkproblemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH). De eerstvolgende nascholing staat gepland op dinsdag 21 november in Doetinchem. U kunt de nascholing kosteloos bijwonen!
Lees meer

Publicaties

Mijn kind heeft CVI *NIEUW*

Dit boek gaat over cerebrale visuele stoornissen (CVI) bij jonge kinderen. Het geeft handvatten en advies hoe je als ouder in dagelijkse situaties rekening kan houden met de visuele problemen die...Bestellen

CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd

Deze dvd geeft uitleg over kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd. CVI is de meest voorkomende oorzaak van visuele beperkingen bij kinderen. De aandoening heeft wisselende gevolgen voor het...Bestellen

Ervaringsverhalen

Dag van de Geleidehond: maak kennis met Bjorn en Christa

Ze zijn aandoenlijk en schattig die geleidehonden! Stuk voor stuk lieve, slimme, trouwe viervoeters, maar wat moeten ze doen als ze hun tuig om krijgen? Hoe ziet 'een dag' van een geleidehond met een werkend baasje eruit? We vroegen het - op de Dag van de Geleidehond - aan Christa Schrooten (39, blind), maatschappelijk werker bij Bartiméus Wonen. Zij en haar goldendoodle Bjorn zijn al 7,5 jaar onafscheidelijk.
Lees meer