menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

CVI in het dagelijks leven

CVI kan verschillende problemen geven in het dagelijks leven. 

Drukke situaties 

Mensen met CVI voelen zich vaak onveilig in drukke dynamische situaties, waardoor zij teruggetrokken gedrag kunnen vertonen. Kinderen laten dit bijvoorbeeld zien aan het begin het einde van een lesuur als er veel geloop is in de klas of op een drukke speelplaats. Soms sluiten ze hun ogen zelfs om beter te kunnen luisteren. 

Ook komt het voor dat mensen de persoon tegen wie ze praten of naar wie ze luisteren niet aankijken. Soms wordt dit gedrag ten onrechte als autistisch of gedragsgestoord geïnterpreteerd. 

Andere mensen met CVI vertonen daarentegen juist druk en chaotisch gedrag in een drukke situatie of onbekende omgeving als gevolg van de moeite die ze hebben met het verwerken van verschillende prikkels tegelijk. 

Op het schoolplein 

Voor kinderen met CVI is het terugvinden van de ouders (of vriendjes) op het volle schoolplein moeilijk, zeker als de ouders geen vaste plaats hebben waar zij op hun kind wachten. Nog moeilijker kan het zijn de ouders te vinden en te herkennen als zij in beweging zijn. 

Lezen 

Als gevolg van crowding en het moeilijk kunnen overzien van veel visuele informatie tegelijk, wordt het lezen nadelig beïnvloed. Tijdens het lezen slaan mensen met CVI bijvoorbeeld delen van woorden of hele woorden over. 

Het lezen is extra moeilijk als de tekst niet duidelijk afsteekt tegen de achtergrond (contrast), als de tekst op een oneffen drukke achtergrond is gedrukt en/of met plaatjes wordt geïllustreerd. 

Sommige mensen hebben moeite met het systematisch kijken en scannen, waardoor het volgen van de woorden en de regel (en het terugvinden van de volgende regel) bemoeilijkt wordt. 

Het kan zijn dat het lezen bij een kind aan het begin van het leesproces normaal op gang komt, maar dat het last krijgt van crowding als de leesmethode overgaat naar kleinere letters. Vaak is er in die fase van het leesproces ook minder afstand tussen de letters in woorden en tussen de woorden onderling. Sommige lettertypes zijn bovendien minder gemakkelijk leesbaar door de krullen en haakjes. 

Als er sprake is van problemen met visuele herkenning, dan heeft dit ook gevolgen voor het lezen. Het automatiseren van de letter- en cijferherkenning treedt dan minder gemakkelijk op. Volwassen met CVI en een voldoende gezichtsscherpte voor nabij kunnen toch baat hebben bij het vergroten van tekst omdat dit de mate van crowding vermindert.

Bewegen in de ruimte 

Een deel van de mensen met CVI heeft vaak moeite met het zich bewegen in de driedimensionale ruimte en met de plaatsbepaling van zichzelf in de ruimte. Als stoelen of andere meubels in de huiskamer verplaatst worden, zullen zij dit (te) laat opmerken. Voorwerpen die zich voor de voeten van iemand bevinden of snel bewegende voorwerpen worden vaak te laat gezien, waardoor valgevaar ontstaat. 

Deelnemen aan het verkeer 

Bewegen in het verkeer als voetganger of fietser kan beangstigend zijn voor mensen met CVI. Het is vaak moeilijk om in te schatten hoe ver weg het naderend verkeer is. Of  hoe hard een voertuig rijdt. Het is lastiger om te anticiperen op obstakels en gedrag van anderen. 

Als iemand moeite heeft met overgangen op de ondergrond, dan is dit buiten bijvoorbeeld zichtbaar door een aarzeling of een te hoge stap bij stoepranden en drempels. Het oversteken van een zebrapad kan bijvoorbeeld griezelig zijn omdat de zwarte lijnen als diepe gaten worden gezien. 

Op het schoolplein kan een kind bijvoorbeeld moeite hebben met de overgang van de rubbertegels onder het klimrek naar de stenen tegels. Sommige kinderen spelen liever op een stuk van het schoolplein waar het rustig is.  

Sociale situaties 

CVI kan problemen geven in sociale situaties bijvoorbeeld door misinterpretatie van gezichtsuitdrukkingen, bekenden niet herkennen of iemand in een groep niet kunnen vinden.

Het gedrag van mensen met CVI kan als vreemd of onfatsoenlijk worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld als ze geen oogcontact maken. Daarom is voorlichting van ouders, leerkrachten, mantelzorgers, verpleegkundigen enzovoorts over CVI zo belangrijk.  

Wanneer er problemen ontstaan in het dagelijks leven door CVI dan is er in de meeste gevallen begeleiding mogelijk door Bartiméus

Nieuws

Onderzoek bewijst: CVI Experience werkt

Iemand met de aandoening CVI kan wel zien, maar kan de beelden niet goed interpreteren, als gevolg van een aanlegstoornis of beschadiging van de hersenen. De uitingsvormen verschillen per persoon. Voorlichting met het instrument ‘CVI Experience’ leidt tot meer kennis en begrip over CVI bij naasten en begeleiders. Dit blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum CVI van Bartiméus.
Lees meer

Onderzoekers Bartiméus spreken op internationaal congres

Van 15 tot 17 juni vond in Italië een internationaal congres plaats over visuele beperking bij kinderen, waaronder CVI. Zo’n 100 deskundigen van verschillende disciplines wisselden daar kennis en ervaring uit. En nemen die mee terug naar de praktijk. Zo ook deskundigen van Bartiméus.
Lees meer

Agenda-items

Ouderavonden CVI

vindt plaats op maandag 22 juni 2020 2 avonden voor ouders van een kind met CVI
Lees meer

Jongerendag CVI 'Samen lunchen'

vindt plaats op zaterdag 16 januari 2021 Jongeren met CVI.
Lees meer

Publicaties

Mein Kind hat CVI

In den vergangenen Jahren wurden in der Bartiméus-Reihe verschiedene Bücher über die Entwicklung von Kleinkindern mit einer Sehbehinderung veröffentlicht. In diesen Büchern finden Eltern...Bestellen

My Child has CVI

Handbook for parents of a young child with CVI Handbook for parents of a young child with CVI.
This book is about cerebral visual impairment (CVI) in young children. It gives parents tools...Bestellen

Ervaringsverhalen

Deze andere wijze van kijken is mijn nieuwe zien

Optometrist en hogeschooldocent oogzorg Louise van Doorn werd tien jaar geleden zelf slechtziend als gevolg van hersenbeschadiging na een zware val. Haar leven veranderde op slag. Ze moest leren omgaan met diverse ingrijpende waarnemingsproblemen die zijn ontstaan in de hersenen. ‘Drie maanden na de eerste paniekaanval zat ik ineens thuis met een burn-out.’ Onlangs op het congres van Bartiméus over deze problematiek, vertelde ze haar verhaal. Over de gevolgen en hoe ze haar weg weer vond.
Lees meer

‘Hij is niet meer afhankelijk van waar wij hem neerzetten'

Hulpmiddelen voor kinderen. Voor ouders kan het een flinke drempel zijn als er weer een nieuw hulpmiddel nodig blijkt. Tegelijkertijd zijn hulpmiddelen waarmee kinderen zelf kunnen voortbewegen voor de kinderen en voor hun ouders van enorm belang. Net zoals bij Ferre.
Lees meer