menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Autisme en een visuele beperking

Begeleiding bij VIB-ASS

De begeleiding / ondersteuning die iemand met VIB-ASS nodig heeft, is afhankelijk van hoe de persoon zelf en zijn omgeving problemen hiermee ervaren. Dit kan per levensfase verschillen en ook het begrip van de omgeving speelt hierbij een rol. Kennis van de visuele beperking ,de autismespectrumstoornis en eventuele andere aandoeningen en de invloed hiervan op elkaar, is essentieel.

Voordat we ondersteuning bieden aan mensen met VIB – ASS brengen we eerst de persoonlijkheid van een cliënt in kaart. Dit doen we met een multidisciplinair team, waarbij de gedragswetenschapper een centrale rol speelt . Daarnaast  kan het team bestaan uit ouders/betrokkenen, begeleiders, een logopedist, leerkracht, ergotherapie, ambulante behandelaar en/of maatschappelijk werker.

Methodiek ‘WerkWijzer’

In de ondersteuning bij mensen met VIB-ASS maakt Bartiméus gebruik van de methodiek Werkwijzer. Deze methode is specifiek ontwikkeld voor mensen met VIB-ASS en is ontwikkelt door Bartiméus in samenwerking met de universiteit van Leiden en het centrum voor consultatie en expertise. In de praktijk blijkt deze methode geschikt voor kinderen, oudere mensen én mensen met een verstandelijke beperking.

Centraal in de methodiek staat:

 • Beeldvorming: wie is de cliënt? Hoe zien de visuele beperking en de autismespectrumstoornis er bij de cliënt uit?

 • Eenduidigheid in de ondersteunende communicatie: Iemand met VIB-ASS is erbij geholpen als de wereld duidelijk voor hem of haar gemaakt wordt. Dit gebeurt door het bieden van structuur.

  • Structurering van activiteit: duidelijk maken hoe een activiteit verloopt.

  • Structurering van de ruimte: duidelijk maken waar een activiteit plaatsvindt

  • Structurering in tijd duidelijk maken wanneer de activiteit is.

  • Structurering van de benadering / bejegening: duidelijkheid bieden in de omgang

  • Structurering in persoon duidelijk maken wie er voor je is

  • Structurering in de te gebruiken middelen (bijvoorbeeld braille, geluidenplanner).

 • Afspraken ten aanzien van specifiek gedrag.

Door het toepassen van de methode de WerkWijzer kan moeilijk leesbaar gedrag bij de cliënt afnemen en zijn/haar kwaliteit van leven toenemen. Daarnaast kunnen we vaardigheden aanleren waardoor de cliënt meer regie over zijn eigen leven kan krijgen.

Nieuws

Autismeweek: ervaringsverhaal Hendrik (50)

Als je een autismespectrumstoornis hebt in combinatie met een visuele beperking, brengt dat vele uitdagingen met zich mee. In deze landelijke autismeweek laten wij ook graag zien hoe mensen dan toch hun weg vinden. En kunnen blijven doen waar ze plezier uit halen.
Lees meer

Herziene publicatie WerkWijzer 2.0 nu beschikbaar

In 2009 werd de WerkWijzer geschreven voor het begeleiden van kinderen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis. De afgelopen jaren bleek dat de behoefte binnen onze expertise-organisatie breder lag. En daarom is er vanaf nu een nieuwe herziene versie beschikbaar: WerkWijzer 2.0. Een publicatie voor professionals met theoretische achtergrond en praktische handvatten.
Lees meer

Publicaties

Not on purpose

The experiences of Harry, a boy with albinism

Harry is an adventurous boy. Just like all the other kids in his class. Seeing him with his friends, you wouldn’t think there was anything...Bestellen

Met het oog op meedoen

Dit boek gaat over mensen voor wie door een combinatie van een visuele en verstandelijke beperking, ‘meedoen in de samenleving’ een bijzondere opgave is. Het heeft tot doel om kennis te delen en...Bestellen