menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Doofblindheid

Begeleiding bij doofblindheid door Bartiméus

Mensen met doofblindheid zijn meer afhankelijk van anderen dan mensen zonder zintuiglijke beperkingen.

Voor veel mensen met doofblindheid is zelfstandig wonen niet, of slechts ten dele, mogelijk. Vooral wanneer er sprake is van bijkomende problematiek, zoals een verstandelijke beperking, zijn mensen afhankelijk van 24-uurs zorg. Veel mensen met doofblindheid wonen in een instelling. Anderen krijgen intensieve ondersteuning aan huis. De mate van professionele begeleiding en ondersteuning hangt af van onder andere de mate van zintuiglijke beperkingen, de ondersteuningsvraag en de ondersteuning vanuit het sociaal netwerk.

Een grote afhankelijkheid zou in een begeleidingssituatie al snel een onevenwichtige relatie kunnen opleveren, waarin de begeleider meer dan noodzakelijk zaken overneemt van de persoon met doofblindheid. Om te zien wat de precieze ondersteuningsvraag is, zijn specifieke vaardigheden nodig. De te bieden ondersteuning is zeer specialistisch en vraagt om kennis en een grote mate van inlevingsvermogen, geduld en doorzettingsvermogen.

Voorwaarden inrichting

Ook de inrichting van de directe omgeving, met name het huis, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hierdoor wordt de persoon met doofblindheid zo veel mogelijk in staat gesteld om zelfstandig te handelen, of met minder ondersteuning toe te kunnen. Hieronder volgen enkele algemene tips voor de inrichting van het huis en de omgeving:

  • In de woning is zeer veel herkenbaarheid in ruimtes en de indeling ervan. 
  • Binnen een woning vinden verschillende activiteiten bij voorkeur in verschillende ruimtes plaats: eten, slapen, douchen, toilet. 
  • De vloer moet herkenbaar en voorspelbaar zijn om oriëntatie te faciliteren.
  • Er moet een goede geluidsomgeving zijn voor mensen met restgehoor. Met name bij individuele gesprekken is een goede geluidsomgeving van belang.
  • Goede verlichting en kleurcontrasten zijn nodig voor mensen met restvisus.

Bartiméus begeleidt en adviseert ook zorginstellingen bij het opnieuw inrichten van de ruimte. Meer informatie over het aanpassen van een woning voor iemand die Doofblind is leest u op de website voor professionals.

Video Interactie Begeleiding

Voor mensen met een visuele en auditieve beperking is het niet eenvoudig contact te leggen met de wereld om hen heen. Maar ook contact maken met mensen met doofblindheid vraagt om een specialistische benadering. Speciaal hiervoor maakt Bartiméus gebruik van een coachingprogramma: Video Interactie Begeleiding (VIB) doofblind-specifiek. Deze methode is erop gericht de communicatie met clíënten zo te ontwikkelen, dat cliënten het beste uit zichzelf kunnen halen. Meer informatie over Video Interactie Begeleiding leest u op de website voor professionals.

Meer informatie

Wilt u meer informatie en meer handige tips over de inrichting van het huis of woon/zorginstelling? Neemt u dan contact op met ons expertisecentrum doofblindheid.

Nieuws

Zeer geslaagde kampeerweek met doofblinde bewoners

Slapen in een legertent, strandzand voelen onder je voeten en de snelheid ervaren met quadrijden. Het waren enkele ingrediënten van een geslaagde ‘kampeerweek’ vorige week voor doofblinde bewoners van Bartiméus in Doorn. ‘Het gaat om de voelbare ervaring’, aldus Christel Bakker, werkzaam als coördinator bij Dagbesteding Bartiméus.
Lees meer

‘Hoortoestel moet toegankelijk zijn voor iedereen’

Mensen met een verstandelijke beperking hebben niet alleen een verhoogd risico op een visuele beperking, ook gehoorproblemen komen vaker voor dan bij andere mensen. De mogelijkheden om hen hierbij te helpen worden echter nog lang niet optimaal benut. Bartiméus ontwikkelde een aanpak die we nu al meer dan 20 jaar met succes toepassen. Cliënten met een visuele en verstandelijke beperking (VVB) plukken hier de vruchten van.
Lees meer

Agenda-items

10-jarig jubileum Kennisdag Samen Wijzer

Op donderdag 16 november organiseert de werkgroep Samen Wijzer voor de 10e keer een landelijke kennis- en ontmoetingsdag voor professionals die werken met cliënten met een auditieve en visuele beperking. Het thema is: 'Na 10 jaar Samen Wijzer?'. Deze dag wordt gehouden bij Stichting Kalorama in Beek-Berg en Dal. Het programma van deze dag bestaat uit presentaties, een theatervoorstelling en diverse workshops. Alle 6 de workshops refereren aan thema's van voorgaande jaren.
Lees meer

Publicaties

Aangeboren doofblindheid

Dit boek gaat over leven met aangeboren doofblindheid. Leven met aangeboren doofblindheid is niet gemakkelijk. Je neemt nauwelijks vanzelf informatie op uit de omgeving. Je hebt aanpassingen nodig...Bestellen

Mentalization can be learned

Guidelines for all parents and caregivers supporting persons with a visual impairment and/or intellectual disability and also suffering from a problematic attachment, psychiatric disorders and/or...Bestellen

Ervaringsverhalen

'Een verrijking nu we weten wat we onze doofblinde cliënten kunnen bieden'

Op de woning waar ik werk is een mevrouw komen wonen die naast haar verstandelijke beperking, ook doof én volledig blind is geworden. Caro, ambulant medewerker van expertiseorganisatie Bartiméus heeft ons team aan de hand meegenomen en ons de wereld geïntroduceerd van het niet kunnen zien en horen. Confronterend!
Lees meer

'De puzzel viel in elkaar'

Tijdens een Visueel Functie Onderzoek (VFO) dat Bartiméus uitvoerde bij Cordaan kwam er een vrouw (Cecil) met een verstandelijke beperking op het spreekuur. Haar gezichtsvermogen bleek flink gedaald ten opzichte van het laatste VFO. Hoe nu verder?
Lees meer