menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Doofblindheid

Begeleiding bij doofblindheid door Bartiméus

Mensen met doofblindheid zijn meer afhankelijk van anderen dan mensen zonder zintuiglijke beperkingen.

Voor veel mensen met doofblindheid is zelfstandig wonen niet, of slechts ten dele, mogelijk. Vooral wanneer er sprake is van bijkomende problematiek, zoals een verstandelijke beperking, zijn mensen afhankelijk van 24-uurs zorg. Veel mensen met doofblindheid wonen in een instelling. Anderen krijgen intensieve ondersteuning aan huis. De mate van professionele begeleiding en ondersteuning hangt af van onder andere de mate van zintuiglijke beperkingen, de ondersteuningsvraag en de ondersteuning vanuit het sociaal netwerk.

Een grote afhankelijkheid zou in een begeleidingssituatie al snel een onevenwichtige relatie kunnen opleveren, waarin de begeleider meer dan noodzakelijk zaken overneemt van de persoon met doofblindheid. Om te zien wat de precieze ondersteuningsvraag is, zijn specifieke vaardigheden nodig. De te bieden ondersteuning is zeer specialistisch en vraagt om kennis en een grote mate van inlevingsvermogen, geduld en doorzettingsvermogen.

Voorwaarden inrichting

Ook de inrichting van de directe omgeving, met name het huis, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hierdoor wordt de persoon met doofblindheid zo veel mogelijk in staat gesteld om zelfstandig te handelen, of met minder ondersteuning toe te kunnen. Hieronder volgen enkele algemene tips voor de inrichting van het huis en de omgeving:

  • In de woning is zeer veel herkenbaarheid in ruimtes en de indeling ervan. 
  • Binnen een woning vinden verschillende activiteiten bij voorkeur in verschillende ruimtes plaats: eten, slapen, douchen, toilet. 
  • De vloer moet herkenbaar en voorspelbaar zijn om oriëntatie te faciliteren.
  • Er moet een goede geluidsomgeving zijn voor mensen met restgehoor. Met name bij individuele gesprekken is een goede geluidsomgeving van belang.
  • Goede verlichting en kleurcontrasten zijn nodig voor mensen met restvisus.

Bartiméus begeleidt en adviseert ook zorginstellingen bij het opnieuw inrichten van de ruimte. Meer informatie over het aanpassen van een woning voor iemand die Doofblind is leest u op de website voor professionals.

Video Interactie Begeleiding

Voor mensen met een visuele en auditieve beperking is het niet eenvoudig contact te leggen met de wereld om hen heen. Maar ook contact maken met mensen met doofblindheid vraagt om een specialistische benadering. Speciaal hiervoor maakt Bartiméus gebruik van een coachingprogramma: Video Interactie Begeleiding (VIB) doofblind-specifiek. Deze methode is erop gericht de communicatie met clíënten zo te ontwikkelen, dat cliënten het beste uit zichzelf kunnen halen. Meer informatie over Video Interactie Begeleiding leest u op de website voor professionals.

Meer informatie

Wilt u meer informatie en meer handige tips over de inrichting van het huis of woon/zorginstelling? Neemt u dan contact op met ons expertisecentrum doofblindheid.

Nieuws

Samenwerking Bartiméus en 's Heeren Loo

Bartiméus en ’s Heeren Loo intensiveren vanaf vandaag hun samenwerking in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke én een visuele en/of auditieve beperking. Betere zorg en kwaliteit van leven is het belangrijkste doel. Jan Fidder, voorzitter raad van bestuur van ’s Heeren Loo en Jopie Nooren, voorzitter raad van bestuur van Bartiméus tekenden hiertoe een convenant.
Lees meer

Hoe leer je de techniek van de tast?

Hoe kun je contact maken met je omgeving als je zicht én je gehoor zeer beperkt zijn? Dan is tast, het voelen, het zintuig waarop je aangewezen bent. In onze nieuwe publicatie 'Hand onder hand contact' beschrijven we stap voor stap de techniek van de tast.
Lees meer

Publicaties

Guided by scent

A fresh look at the use of odour in healthcare and education
‘Guided by scent’ is a practical book for professionals in healthcare and education who wish to work...Bestellen

Met het oog op meedoen

Dit boek gaat over mensen voor wie door een combinatie van een visuele en verstandelijke beperking, ‘meedoen in de samenleving’ een bijzondere opgave is. Het heeft tot doel om kennis te delen en...Bestellen

Ervaringsverhalen

‘Een verademing om te horen waar geluiden vandaan komen’

Liever doof of blind? Een vraag die goedziende mensen nog weleens willen stellen. Het beantwoorden ervan blijkt onmogelijk! Maar wat als het realiteit is en je zowel weinig hoort als ziet én je weet dat dit slechter wordt? Oud-cliënt Annie Struijk (68) kampt sinds haar jeugd met Usher* wat haar fiks beperkt heeft in haar doen en laten. Maar sinds 2017 hoort ze veel beter. Annie is geopereerd, heeft een tweede cochleaire implantaat (afgekort CI) en sindsdien gaat er een wereld voor haar open.
Lees meer

'Een verrijking nu we weten wat we onze doofblinde cliënten kunnen bieden'

Op de woning waar ik werk is een mevrouw komen wonen die naast haar verstandelijke beperking, ook doof én volledig blind is geworden. Caro, ambulant medewerker van expertiseorganisatie Bartiméus heeft ons team aan de hand meegenomen en ons de wereld geïntroduceerd van het niet kunnen zien en horen. Confronterend!
Lees meer