menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Doofblindheid

Begeleiding bij doofblindheid door Bartiméus

Mensen met doofblindheid zijn meer afhankelijk van anderen dan mensen zonder zintuiglijke beperkingen.

Voor veel mensen met doofblindheid is zelfstandig wonen niet, of slechts ten dele, mogelijk. Vooral wanneer er sprake is van bijkomende problematiek, zoals een verstandelijke beperking, zijn mensen afhankelijk van 24-uurs zorg. Veel mensen met doofblindheid wonen in een instelling. Anderen krijgen intensieve ondersteuning aan huis. De mate van professionele begeleiding en ondersteuning hangt af van onder andere de mate van zintuiglijke beperkingen, de ondersteuningsvraag en de ondersteuning vanuit het sociaal netwerk.

Een grote afhankelijkheid zou in een begeleidingssituatie al snel een onevenwichtige relatie kunnen opleveren, waarin de begeleider meer dan noodzakelijk zaken overneemt van de persoon met doofblindheid. Om te zien wat de precieze ondersteuningsvraag is, zijn specifieke vaardigheden nodig. De te bieden ondersteuning is zeer specialistisch en vraagt om kennis en een grote mate van inlevingsvermogen, geduld en doorzettingsvermogen.

 

Voorwaarden inrichting

Ook de inrichting van de directe omgeving, met name het huis, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hierdoor wordt de persoon met doofblindheid zo veel mogelijk in staat gesteld om zelfstandig te handelen, of met minder ondersteuning toe te kunnen. Hieronder volgen enkele algemene tips voor de inrichting van het huis en de omgeving:

  • In de woning is zeer veel herkenbaarheid in ruimtes en de indeling ervan. 
  • Binnen een woning vinden verschillende activiteiten bij voorkeur in verschillende ruimtes plaats: eten, slapen, douchen, toilet. 
  • De vloer moet herkenbaar en voorspelbaar zijn om oriëntatie te faciliteren.
  • Er moet een goede geluidsomgeving zijn voor mensen met restgehoor. Met name bij individuele gesprekken is een goede geluidsomgeving van belang.
  • Goede verlichting en kleurcontrasten zijn nodig voor mensen met restvisus.

Bartiméus begeleidt en adviseert ook zorginstellingen bij het opnieuw inrichten van de ruimte. Meer informatie over het aanpassen van een woning voor iemand die Doofblind is leest u op de website voor professionals.

Video Interactie Begeleiding

Voor mensen met een visuele en auditieve beperking is het niet eenvoudig contact te leggen met de wereld om hen heen. Maar ook contact maken met mensen met doofblindheid vraagt om een specialistische benadering. Speciaal hiervoor maakt Bartiméus gebruik van een coachingprogramma: Video Interactie Begeleiding (VIB) doofblind-specifiek. Deze methode is erop gericht de communicatie met clíënten zo te ontwikkelen, dat cliënten het beste uit zichzelf kunnen halen. Meer informatie over Video Interactie Begeleiding leest u op de website voor professionals.

Meer informatie

Wilt u meer informatie en meer handige tips over de inrichting van het huis of woon/zorginstelling? Neemt u dan contact op met ons expertisecentrum doofblindheid.

Nieuws

Doofblinde cliënten buiten comfortzone tijdens Circuskunst

Jongleren, balanceren op een circusbal, samen ringen laten draaien, zweven door de lucht... Dit is werkelijkheid voor een groep doofblinde cliënten tijdens de training Circuskunst bij Bartiméus. De aflopen weken hebben de deelnemers tijdens de lessen hard geoefend en vanmiddag showen ze hun talenten tijdens een voorstelling in het multifunctionele centrum voor sport en bewegen De Bies bij Bartiméus in Doorn.
Lees meer

Lotte wordt doof en blind, maar ze redt zich wel: dát geeft haar leven zin

Dagblad Trouw zoekt in een nieuwe reeks naar mooie en bijzondere zingevingsverhalen. Het eerste verhaal is die van Lotte. Op haar 27ste krijgt ze te horen dat ze doof en blind zal worden (syndroom van Usher). Hoe gaat Lotte hiermee om en hoe zorgt ze ervoor dat ze het leven kan leiden dat bij haar past? Om haar mogelijkheden te ontdekken en zo goed mogelijk te benutten kiest ze voor een revalidatietraject bij Bartiméus. In dit traject krijgt Lotte ondersteuning van ambulant begeleider Ilse.
Lees meer

Publicaties

Aangeboren doofblindheid

Praktische informatie over doofblindheid. Wat is het? Welke vormen zijn er? Hoe beïnvloedt het iemands dagelijks functioneren en waar moet je als begeleider op letten? Welke aandachtspunten zijn...Bestellen

Met het oog op meedoen

Dit boek gaat over mensen voor wie door een combinatie van een visuele en verstandelijke beperking, ‘meedoen in de samenleving’ een bijzondere opgave is. Het heeft tot doel om kennis te delen en...Bestellen

Ervaringsverhalen

‘Een verademing om te horen waar geluiden vandaan komen’

Liever doof of blind? Een vraag die goedziende mensen nog weleens willen stellen. Het beantwoorden ervan blijkt onmogelijk! Maar wat als het realiteit is en je zowel weinig hoort als ziet én je weet dat dit slechter wordt? Oud-cliënt Annie Struijk (68) kampt sinds haar jeugd met Usher* wat haar fiks beperkt heeft in haar doen en laten. Maar sinds 2017 hoort ze veel beter. Annie is geopereerd, heeft een tweede cochleaire implantaat (afgekort CI) en sindsdien gaat er een wereld voor haar open.
Lees meer

'Een verrijking nu we weten wat we onze doofblinde cliënten kunnen bieden'

Op de woning waar ik werk is een mevrouw komen wonen die naast haar verstandelijke beperking, ook doof én volledig blind is geworden. Caro, ambulant medewerker van expertiseorganisatie Bartiméus heeft ons team aan de hand meegenomen en ons de wereld geïntroduceerd van het niet kunnen zien en horen. Confronterend!
Lees meer