menu Sluit het hoofdmenu

Specialisten waar u mee te maken kunt krijgen; wat doen ze precies?

Wanneer u voor een (oog)onderzoek (en/of verdere behandeling) bij Bartiméus komt, dan zijn er diverse specialisten van Bartiméus betrokken bij uw onderzoekstraject. Graag lichten we op deze pagina toe welke specialistische functies we binnen Bartiméus kennen en wat deze professionals voor u kunnen betekenen.

Neuropsycholoog

De neuropsychologie is een onderdeel van de psychologie die zich specifiek bezighoudt met het functioneren van het menselijk brein. Naast dat er hier wetenschappelijk onderzoek naar wordt verricht, worden mensen ook individueel gezien. Dit wordt gedaan door het gedrag te bestuderen op een zogenaamd neuropsychologisch onderzoek (NPO) en de resultaten te vergelijken met prestaties van andere mensen die dezelfde leeftijd, geslacht en opleidingsniveau hebben. Op deze manier kunnen uitspraken worden gedaan over de denkfuncties zoals het geheugen, de taal, aandacht et cetera. Vallen de geheugenproblemen die iemand rapporteert bijvoorbeeld nog binnen de norm of is er toch echt iets meer aan de hand? De neuropsycholoog binnen Bartiméus is daarnaast extra alert op visuele problemen die mogelijk worden veroorzaakt door schade op hersenniveau. We kijken immers met onze ogen, maar deze informatie moet verder worden verwerkt in onze hersenen om ook betekenisvol en bruikbaar te kunnen zijn. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen aanwijzingen gegeven worden hoe de patiënt met zijn of haar problemen om kan gaan en welke behandelingsmogelijkheden er verder mogelijk zijn.

GZ-psycholoog

Een GZ-psycholoog (of GezondheidsZorg-psycholoog) is een verzamelnaam voor (neuro)psychologen die na hun studie een extra 2-jarige beroepsopleiding hebben gevolgd. Met deze opleiding mogen zij zelfstandig diagnoses stellen en behandelingen uitvoeren. Binnen Bartiméus wordt specifiek aandacht besteed aan verliesverwerking van het zicht. Zo zijn er verscheidene behandelmogelijkheden om hierbij ondersteuning te bieden.

Oogarts

De oogarts bij Bartiméus verricht diagnostisch oogheelkundig onderzoek. Een oogarts is gespecialiseerd in het stellen van de oogheelkundige diagnose. De oogartsen bij Bartiméus zijn gespecialiseerd in blinden en slechtziendenzorg, er vinden dan ook doorverwijzingen door (oog)artsen uit het hele land plaats. Vanwege hun kennis en expertise zijn zij ook betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

Klinisch fysicus

Bij Bartiméus vindt electrofysiologisch onderzoek plaats ten behoeve van oogheelkundige diagnostiek. Deze onderzoeken worden verricht door Klinisch fysici, zij worden hierbij ondersteund door orthoptisten. Elektrofysiologisch onderzoek kan aanvullende informatie leveren om de juiste diagnose te stellen. Elektrofysiologisch onderzoek meet het functioneren van het netvlies of het transport van visuele signalen van het oog naar de hersenen. Hiermee kunnen we een oogheelkundige diagnose stellen, de gezichtsscherpte objectief bepalen en/of veranderingen in aandoeningen signaleren.

De Klinisch fysicus is academisch opgeleid en specialiseert zich in een bepaalde richting, de Klinisch fysici bij Bartiméus zijn gespecialiseerd in visuele functies en verlichting.

Oogmeetkundigen

Bij Bartiméus zijn oogmeetkundigen werkzaam die oogheelkundige functie metingen verrichten. Metingen worden verricht door orthoptisten, optometristen of TOA’s.

De orthoptist is een paramedicus, werkzaam binnen het vakgebied van de oogheelkunde. De orthoptist is een paramedisch beroepsbeoefenaar die verantwoordelijk is voor een specifiek gedeelte van de oogheelkunde. Een orthoptist is opgeleid om ogen te onderzoeken, en heeft specifiek kennis om te onderzoeken hoe de ogen samenwerken. Denk hierbij aan het bepalen van de gezichtsscherpte, de oogstand, de oogbewegingen en/ of er een goede verwerking van de beelden plaats vindt.

Functiemetingen
Bij het diagnostisch onderzoek ondersteunt de orthoptist de oogarts bij de functiemetingen. Functiemetingen hebben als doel om te kijken wat de ogen kunnen. Naast het meten van de gezichtsscherpte kijken we ook naar het kleurenzien, het gezichtsveld en of de ogen zich kunnen aanpassen aan het donker. Aanvullend kan er ook elektrofysiologisch onderzoek plaats vinden, de orthoptist ondersteunt hierbij de Klinisch Fysicus die het onderzoek verricht.

Brilllen en contactlenzen
De optometrist is eveneens een paramedisch beroepsbeoefenaar, met ook kennis van een specifiek gedeelte van de oogheelkunde. De optometrist heeft naast kennis van functiemetingen, ook kennis van brillen of contactlenzen en van de gezondheid van ogen. De optometrist voert een optometrisch onderzoek uit en kijkt hierbij ook naar eventuele oogafwijkingen en oogziektes.

Alle oogmeetkundigen werkzaam bij Bartiméus zijn gespecialiseerd in slechtziendenzorg. Ook zijn er oogmeetkundigen betrokken bij het verrichten van ambulante visueel functie-onderzoeken, dit is onderzoek wat bij instellingen of op andere locaties buiten Bartiméus plaats vindt. De in slechtziendenzorg gespecialiseerde oogmeetkundige verricht dan op locatie functiemetingen binnen de mogelijkheden van het ambulante onderzoek.

Hulpmiddelen en verlichting
Als aanvullend onderzoek naar hulpmiddelen of verlichting gewenst zijn, vindt er een Low Vision onderzoek plaats. Bij Bartiméus verrichtten Low Vision specialisten gespecialiseerd onderzoek naar gezichtsscherpte en lichtomstandigheden. Het Low Vision onderzoek is gericht op het inzetten van hulpmiddelen en/of het optimaliseren van verlichtingsomstandigheden voor de slechtziende cliënt.