menu Sluit het hoofdmenu

Een slechtziende leerling in de klas; ja dat kan!

Onze leerling heeft een visuele beperking. Kunnen wij begeleiding krijgen?

Wat houdt Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB) in?

U als leerkracht en de leerling zelf krijgen specifieke ondersteuning van een ambulant onderwijskundig begeleider (AOB'er). De begeleider leert de leerling beter om te gaan met zijn beperking en voor zichzelf op te komen door bijvoorbeeld het stellen van vragen wanneer hij iets niet goed ziet. Centraal staat de vraag van de leerling, van u als leerkracht en van de ouders. Op deze vragen probeert de AOB'er een passend antwoord te geven. 

Hulpmiddelen en extra voorzieningen

Het kan zijn dat er hulpmiddelen en/of extra voorzieningen aangevraagd moeten worden om het onderwijs beter te kunnen volgen. Het kan bijvoorbeeld om een tafel- en/of een computeraanpassing gaan. Bartiméus biedt het benodigde onderzoek, adviseert bij de keuze van de hulpmiddelen en ondersteunt ook bij het aanvragen hiervan.

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor AOB?

De ouders stellen hun vraag voor begeleiding bij Bartiméus. De Commissie van Onderzoek beoordeelt op basis van de aangeleverde gegevens, inventarisatie van de vraagstelling en aanvullend onderzoek of de leerling in aanmerking komt voor begeleiding. De CvO formuleert het advies voor de ouders. Als de ouders instemmen met het advies, start de begeleiding. 

Het begeleidingsplan van de leerling

Om de begeleiding van de leerling te optimaliseren schrijft de AOB'er een begeleidingsplan. De vragen van de leerling, de leerkracht en de ouders zijn het uitgangspunt voor het begeleidingsplan. Het plan houdt rekening met de visuele beperking van de leerling en de consequenties hiervan voor zijn/haar dagelijks leven op school. In overleg formuleert de AOB'er ook doelen die betrekking hebben op de leerkracht/mentor en op de ouders. Dit begeleidingsplan komt in de Informatiemap van de leerling. 

Aanvullende bekostiging in het basis- en voortgezet onderwijs

De onderwijsinstellingen van cluster 1 beheren het ondersteuningsbudget in het reguliere onderwijs in opdracht van OCW. Scholen krijgen de financiële middelen voor de ondersteuning van geïndiceerde cluster 1 leerlingen niet meer van het ministerie van OCW, maar via de onderwijsinstelling Bartiméus.

Het arrangement wordt op maat, passend bij de leerling ingevuld en bekostigd. (zie document onder Downloads).

Informatie voor professionals

Wij begeleiden ook scholen en leerkrachten. Onder meer door trainingen, advies en consultaties. Lees meer over ons aanbod voor onderwijsprofessionals.