menu Sluit het hoofdmenu

Sociale competentiebevordering

Op deze cd-rom staat de ontwikkeling tot sociale competentie centraal. Want aandacht daarvoor, van jongs af aan, is belangrijk. Vaardig zijn in sociaal opzicht blijkt een belangrijke factor in de integratie van mensen met een visuele beperking in de maatschappij.

Het zien is voor het leggen en onderhouden van contacten een belangrijk zintuig. Veel mensen met een visuele beperking functioneren in sociaal opzicht gewoon goed. Maar er zijn er ook die graag wat meer vrienden zouden willen hebben of betere contacten met medeleerlingen of collega’s. De cd-rom bevat suggesties voor opvoeding en onderwijs en geeft handvatten voor het geval er problemen met de sociale competentie gesignaleerd worden.

Auteurs:

Diety Gringhuis
Paul Lagerweij
Jan IJzerman
 

Artikelnr : 163143190053

Bestel CD-ROM