menu Sluit het hoofdmenu

Samenwerking van de zintuigen en overprikkeling

Lezing van Dr. Nathan van der Stoep op het NAH-congres Bekijk het eens anders: visuele waarnemingsproblemen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bekeken vanuit verschillende perspectieven.

Samenvatting

Je staat er niet vaak bij stil: Wat je ziet, hoort, en voelt komt allemaal via een andere weg je hersenen binnen. Toch ervaar je het maar als 1 ding als je bijvoorbeeld in je handen klapt, terwijl je op z’n minst drie zintuigelijk prikkels binnenkrijgt. Wanneer een van de zintuigen niet optimaal werkt of het brein is beschadigd kan deze samenwerking tussen de zintuigen aangetast worden. Dit kan voor problemen zorgen zoals bijvoorbeeld overprikkeling. In plaats van een verbetering van de waarneming door zintuigelijke eenheid kan er dan zintuigelijk conflict ontstaan. Hoe komt dat? En kan zintuigelijke eenheid weer hersteld worden? In deze lezing zal er ingegaan worden op deze vragen en recente bevindingen op het gebied van de multisensorische waarneming.

Over de spreker

Dr. Nathan van der Stoep is biologisch en cognitief psycholoog en universitair docent en onderzoeker bij de afdeling Psychologische Functieleer aan de Universiteit Utrecht. Zijn lab doet onderzoek naar hoe het brein informatie van verschillende zintuigen (zien, horen, voelen) samenvoegt en ons in staat stelt om de ruimte om ons heen optimaal waar te nemen. Daarnaast doet hij onderzoek naar hoe de plasticiteit van het brein gebruikt kan worden om de samenwerking tussen de zintuigen weer te verbeteren en zintuigelijk conflict op te lossen na gehoorschade of hersenschade. Hij geeft onder andere les over hersenanatomie, waarneming, en het doen van experimenteel psychologisch onderzoek binnen de bachelor Psychologie, master Neuropsychologie, en de master Neuroscience & Cognition. 

Meer informatie

Meer over dit congres leest u op www.bartimeus.nl/nahcongres