menu Sluit het hoofdmenu

Samenwerking

Vanuit onze passie en expertise zijn wij altijd op zoek naar de nieuwe mogelijkheden voor mensen die slechtziend of blind zijn. Om tot de beste mogelijkheden te komen, werken wij graag samen met andere (zorg)organisaties. Want de samenwerking komt de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele en soms ook andere beperkingen ten goede.

Samenwerking andere zorginstellingen

In zorginstellingen is oog hebben voor slechtziendheid absolute noodzaak. Te vaak beseft de omgeving zich niet wat de gevolgen van een visuele beperking kunnen zijn voor de zelfredzaamheid en het gedrag van cliënten. Ook u kunt meehelpen de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren.

Het herkennen van een visuele beperking kan moeilijk zijn, maar met de juiste kennis kan elke zorginstelling een steentje bijdragen aan het leven van cliënten met een visuele of meervoudige beperking. Door in de vertrouwde woon- of werkomgeving cliënten te laten onderzoeken op hun visueel functioneren. Op deze wijze krijgt u een helder beeld van uw cliënt, waarvoor een maatwerk vervolgtraject ingezet kan worden. Bartiméus gaat hierbij verder dan het adviseren van een hulpmiddel of aanpassing. Juist de begeleiding van de cliënt, familie en verzorgers maakt het verschil.

Diverse instellingen - verzorgings- en verpleegtehuizen, revalidatiecentra, speciaal onderwijs en psychiatrische instellingen - hebben ervoor gekozen om met Bartiméus samen te werken. Hierdoor kunnen we met elkaar de slechtziende cliënt en zijn mogelijkheden centraal zetten. Sluit u ook aan in de rij?

 

Samenwerking andere (belangen)organisaties

Bartiméus ziet het belang van een goede samenwerking met anderen. Met elkaar bereiken we meer slechtziende en blinde mensen in Nederland en kunnen we voorkomen dat mensen met een visuele beperking inactief aan de zijlijn blijven staan! Bartiméus streeft naar een toegankelijke samenleving waarin iedereen kan meedoen en zo zelfstandig mogelijk kan leven!