Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Video: Technologie ondersteunende therapie Separatie Angst (TTSA)

Onzekerheid door onvrijwillig alleen zijn leiden tot separatieangst. Separatieangst komt aanzienlijk vaker voor bij mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking dan bij mensen zonder deze beperking. Voor de behandeling van de separatieangst is TTSA ontwikkeld. Via de speciaal ontwikkelde iPhone App TTSA kunnen cliënten een berichtje sturen naar hun begeleiders. Als vervolg hierop krijgt de cliënt een reactie van de begeleider terug. De begeleider praat op een geschikt moment met de cliënt over de verzonden berichtje. Dit stimuleert het besef dat begeleiders blijven bestaan,...

Video: Technologie ondersteunende therapie Separatie Angst (TTSA) Bestellen
Voorkant van de dvd Technologie ondersteunende therapie seperatie angst (TTSA)

Video: Technology assisted Therapy for Separation Anxiety (TSSA)

Insecurity as a consequence of involuntarily being alone can lead to separation anxiety. Separation anxiety occurs more often among persons with a moderate to mild intellectual disability than among persons without a disability. TTSA was developed for the treatment of separation anxiety. Clients can send a message to their caregiver through a specially developed iPhone App TTSA. As a follow-up the clients gets a response to this message from his/her caregiver. At a convenient time the caregiver and client will then talk about the sent message. This will stimulate the understanding that the...

Video: Technology assisted Therapy for Separation Anxiety (TSSA) Bestellen
Omslag van de dvd Technology assisted therapy for seperation anxiety

Video: Visus 0,1

Deze video toont met behulp van simulatie hoe het is om een gezichtsscherpte van 10% te hebben. Door de speciale camera-instelling zien we, wat de grens van het waarneembare is voor iemand met een visus van 0,1 en wat de invloed van deze visus is op verschillende taken zoals het waarnemen van vormen en oriëntatie in de ruimte. De beelden laten zien dat de afstand tot een voorwerp en het contrast een grote rol spelen bij wat iemand met een visus van 0,1 wel of niet kan zien. 

Video: Visus 0,1 Bestellen
Voorkant van de dvd Visus 0,1