Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Video: On your own two feet

Five blind children, from birth to six years of age, illustrate the development of movement and orientation. The film is produced in three parts: Theory. First the relationship between perception of the environment and what motivates movement is examined. Characteristics. The film then explores characteristic differences in the development of movement in blind children. Finally the film devotes special attention to the role parents and caregivers can play in encouraging movement. 

Video: On your own two feet Bestellen
Voorkant dvd On your own two feet

Video: Op eigen benen

In deze video laten vijf blinde kinderen – in de leeftijd van 0 tot 6 jaar – zien hoe de ontwikkeling van de oriëntatie en mobiliteit verloopt. De dvd bestaat uit drie delen: Theorie: Om te beginnen wordt aandacht besteed aan de relatie tussen waarneming van de omgeving en de motivatie tot bewegen. Kenmerken: Vervolgens komen bijzonderheden in het verloop van de bewegingsontwikkeling van blinde kinderen en typerend motorisch gedrag aan de orde. Stimulering: Tot slot gaat speciale aandacht uit naar de rol die ouders en opvoeders kunnen spelen in het stimuleren van de bewegingsontwikkeling...

Video: Op eigen benen Bestellen
Voorkant van de dvd Op eigen benen

Video: Opbouwen van een gehechtheidsrelatie

De film 'Opbouwen van een gehechtheidsrelatie' laat zien hoe ouders en begeleiders een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met kinderen en cliënten met ernstige en meervoudige beperkingen. De film laat de verschillende fasen in relatieopbouw zien: van spiegelen of nadoen van initiatieven van het kind / de cliënt, tot uiteindelijk het ontwikkelen van beurtwisseling tussen ouder of begeleider en het kind / de cliënt. De werkwijze is gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby en op het programma van Mary Lee en Lindy MacWilliam van de Royal National School for the Blind in Schotland. 

Video: Opbouwen van een gehechtheidsrelatie Bestellen
Voorkant van de dvd Opbouw en van een gehechtheidsrelatie

Video: Psychotherapie: mensen met een visuele beperking en/of een verstandelijke beperking

Deze video gaat over psychotherapie bij mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Wanneer er (ernstige) psychische of psychiatrische problemen ontstaan kunnen er gedrags- of emotionele problemen ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan na bijvoorbeeld een overlijden, een verhuizing of verlies van vaardigheden. Er kan ook sprake zijn van psychiatrische stoornissen, zoals depressie, trauma of psychose. Bartiméus geeft aandacht aan deze problematiek vanuit de afdeling Psychotherapie. Onze psychotherapeutische behandelmethoden zijn aangepast, zodat deze aansluiten bij de...

Video: Psychotherapie: mensen met een visuele beperking en/of een verstandelijke beperking Bestellen
Voorkant van de dvd Pyschotherapie

Video: Psychotherapy

This movie is about a psychotherapeutic treatment. Also people with a visual and/or intellectual disability can develop (serious) psychological or psychiatric problems. For example, after a death, moving to a new home or loss of skills, behavioural and/or emotional problems may arise. There may also be psychiatric disorders, such as depression, trauma or psychosis. Bartiméus pays attention to these problems, and in the nineties decided to set up a Department of Psychotherapy. Over the years we have tailored our psychotherapeutic treatment methodologies at the Department of Psychotherapy to...

Video: Psychotherapy Bestellen
Omslag van de dvd Psychotherapy

Video: See you....!

Based on images and stories, the film looks at the effects that a visual impairment can have on interaction with other. A portrayal of five visually impaired children at various stages of development. In this film, parents and teachers explain how they take the effects of visual impairment on social development into account in their interactions with the children. They show that close observation is an important first step. 

Video: See you....! Bestellen
Omslag van de dvd See You

Video: Signalen van slechtziendheid

Deze dvd gaat over slechtziendheid bij mensen met een verstandelijke beperking. 25% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft een visuele stoornis. Slechtziendheid valt echter minder snel op bij mensen die niet lezen of niet naar plaatjes kijken. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vaak ook niet duidelijk maken dat ze minder goed zien of zijn het zich niet bewust. Hierdoor wordt de visuele beperking vaak niet onderkend. In deze film laten we aan de hand van voorbeelden van dagelijkse situaties zien welk gedrag kan wijzen op een visuele stoornis. Deze film is bestemd...

Video: Signalen van slechtziendheid Bestellen
Voorkant van de dvd Signalen van slechtziendheid

Video: Signs of visual impairment

In this film we show four people in everey situation whose behaviour clearly indicates visual impairment. 25% of the people with a cognitive disability have impaired vision. Visual impairment is harder to direct in people who do not read or look at pictures. People with a cognitive disabiblity are often unable to tell others that they have poor sight, or may even be unaware of it themsleves. Therefore the visual impairment is often not recognized. 

Video: Signs of visual impairment Bestellen
Omslag van de dvd Signs of visual impairment

Video: Slow E-Motion

Slow-E-Motion is een videoproject over beweging, lichaamstaal en schoonheid. Twee personen laten een beeldentaal zien die de kijker verschillende betekenis-lagen doet ervaren. De opgenomen personen zijn koppels, een begeleider en een (slechtziende) meervoudig gehandicapte persoon die samen voor de camera in een geënsceneerde situatie (meestal thuis) zitten. De opnames zijn over een periode van 1,5 jaar gemaakt. Uit iedere registratie, uiteenlopend in opnametijd van 4 tot 16 min. is een fragment van 50 seconden geselecteerd. Dit beeldmateriaal is vertraagd naar een uiteindelijke speelduur...

Video: Slow E-Motion Bestellen
Voorkant van de dvd Slow E-Motion

Video: Stap voor stap, tik voor tik

Deze film is bestemd voor professionals en andere betrokkenen bij mensen die slechtziend of blind zijn, ouderen en anderen die te maken krijgen met een visuele achteruitgang. Als je slechtziend of blind bent zijn er verschillende mogelijkheden om je mobiliteit en zelfstandigheid te behouden of uit te breiden. De dvd bestaat uit filmpjes van mensen die vertellen over hun ervaringen op het gebied van mobiliteit. 

Video: Stap voor stap, tik voor tik Bestellen
Voorkant van de dvd Stap voor stap, tik voor tik