Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Video: See you....!

Based on images and stories, the film looks at the effects that a visual impairment can have on interaction with other. A portrayal of five visually impaired children at various stages of development. In this film, parents and teachers explain how they take the effects of visual impairment on social development into account in their interactions with the children. They show that close observation is an important first step. 

Video: See you....! Bestellen
Omslag van de dvd See You

Video: Signalen van slechtziendheid

Deze dvd gaat over slechtziendheid bij mensen met een verstandelijke beperking. 25% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft een visuele stoornis. Slechtziendheid valt echter minder snel op bij mensen die niet lezen of niet naar plaatjes kijken. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vaak ook niet duidelijk maken dat ze minder goed zien of zijn het zich niet bewust. Hierdoor wordt de visuele beperking vaak niet onderkend. In deze film laten we aan de hand van voorbeelden van dagelijkse situaties zien welk gedrag kan wijzen op een visuele stoornis. Deze film is bestemd...

Video: Signalen van slechtziendheid Bestellen
Voorkant van de dvd Signalen van slechtziendheid

Video: Signs of visual impairment

In this film we show four people in everey situation whose behaviour clearly indicates visual impairment. 25% of the people with a cognitive disability have impaired vision. Visual impairment is harder to direct in people who do not read or look at pictures. People with a cognitive disabiblity are often unable to tell others that they have poor sight, or may even be unaware of it themsleves. Therefore the visual impairment is often not recognized. 

Video: Signs of visual impairment Bestellen
Omslag van de dvd Signs of visual impairment

Video: Slow E-Motion

Slow-E-Motion is een videoproject over beweging, lichaamstaal en schoonheid. Twee personen laten een beeldentaal zien die de kijker verschillende betekenis-lagen doet ervaren. De opgenomen personen zijn koppels, een begeleider en een (slechtziende) meervoudig gehandicapte persoon die samen voor de camera in een geënsceneerde situatie (meestal thuis) zitten. De opnames zijn over een periode van 1,5 jaar gemaakt. Uit iedere registratie, uiteenlopend in opnametijd van 4 tot 16 min. is een fragment van 50 seconden geselecteerd. Dit beeldmateriaal is vertraagd naar een uiteindelijke speelduur...

Video: Slow E-Motion Bestellen
Voorkant van de dvd Slow E-Motion

Video: Stap voor stap, tik voor tik

Deze film is bestemd voor professionals en andere betrokkenen bij mensen die slechtziend of blind zijn, ouderen en anderen die te maken krijgen met een visuele achteruitgang. Als je slechtziend of blind bent zijn er verschillende mogelijkheden om je mobiliteit en zelfstandigheid te behouden of uit te breiden. De dvd bestaat uit filmpjes van mensen die vertellen over hun ervaringen op het gebied van mobiliteit. 

Video: Stap voor stap, tik voor tik Bestellen
Voorkant van de dvd Stap voor stap, tik voor tik

Video: Technologie ondersteunende therapie Separatie Angst (TTSA)

Onzekerheid door onvrijwillig alleen zijn leiden tot separatieangst. Separatieangst komt aanzienlijk vaker voor bij mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking dan bij mensen zonder deze beperking. Voor de behandeling van de separatieangst is TTSA ontwikkeld. Via de speciaal ontwikkelde iPhone App TTSA kunnen cliënten een berichtje sturen naar hun begeleiders. Als vervolg hierop krijgt de cliënt een reactie van de begeleider terug. De begeleider praat op een geschikt moment met de cliënt over de verzonden berichtje. Dit stimuleert het besef dat begeleiders blijven bestaan,...

Video: Technologie ondersteunende therapie Separatie Angst (TTSA) Bestellen
Voorkant van de dvd Technologie ondersteunende therapie seperatie angst (TTSA)

Video: Technology assisted Therapy for Separation Anxiety (TSSA)

Insecurity as a consequence of involuntarily being alone can lead to separation anxiety. Separation anxiety occurs more often among persons with a moderate to mild intellectual disability than among persons without a disability. TTSA was developed for the treatment of separation anxiety. Clients can send a message to their caregiver through a specially developed iPhone App TTSA. As a follow-up the clients gets a response to this message from his/her caregiver. At a convenient time the caregiver and client will then talk about the sent message. This will stimulate the understanding that the...

Video: Technology assisted Therapy for Separation Anxiety (TSSA) Bestellen
Omslag van de dvd Technology assisted therapy for seperation anxiety

Video: Visus 0,1

Deze video toont met behulp van simulatie hoe het is om een gezichtsscherpte van 10% te hebben. Door de speciale camera-instelling zien we, wat de grens van het waarneembare is voor iemand met een visus van 0,1 en wat de invloed van deze visus is op verschillende taken zoals het waarnemen van vormen en oriëntatie in de ruimte. De beelden laten zien dat de afstand tot een voorwerp en het contrast een grote rol spelen bij wat iemand met een visus van 0,1 wel of niet kan zien. 

Video: Visus 0,1 Bestellen
Voorkant van de dvd Visus 0,1