Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Niet expres

In het boek ‘Niet expres’ geeft Guus, een jongen met albinisme, ons een kijkje in de wereld van een kind dat niet goed ziet. Wie beter dan Guus kan ons laten meebeleven wat dat voor hem betekent?! De auteur Jantina Boelaars, moeder van een zoon met albinisme, schrijft in haar inleiding: Door goed naar onze zoon te kijken, maakte hij zelf duidelijk wat hij nodig had. Dat talent tot scherp observeren gecombineerd met een groot inlevingsvermogen, een vlotte schrijfstijl en humor, maken dit boek tot een pareltje. (OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR)

Niet expres Bestellen
Niet expres

Not on purpose

The experiences of Harry, a boy with albinism

Harry is an adventurous boy. Just like all the other kids in his class. Seeing him with his friends, you wouldn’t think there was anything different about Harry. But he has albinism. So things need to be adapted for him, also in class. Suddenly some of his things go missing at school. What’s going on? Could he and his friend Joey solve the mystery?
The author Jantina Boelaars has a son with albinism.

(also available in e-book)

Not on purpose Bestellen
Cover book Not on purpose

On your own two feet

Five blind children, from birth to six years of age, illustrate the development of movement and orientation. The film is produced in three parts: Theory. First the relationship between perception of the environment and what motivates movement is examined. Characteristics. The film then explores characteristic differences in the development of movement in blind children. Finally the film devotes special attention to the role parents and caregivers can play in encouraging movement. 

On your own two feet Bestellen
Voorkant dvd On your own two feet

Onderzoek naar de visuele functies

In dit boek wordt ingegaan op prevalentie en oorzaken van visuele stoornissen, psychologische aspecten van visueel functieonderzoek, specifieke meetmethodes, de interpretatie van onderzoeksresultaten, compensaties, omgevingsaanpassingen en hulpverlening. Het boek wordt afgerond met twee casusbesprekingen.
‘Onderzoek naar de visuele functies’ is bestemd voor AVG-artsen, oogartsen, oogheelkundig assistenten en orthoptisten en bevat ook nuttige informatie voor psychologen, orthopedagogen en ergotherapeuten. 

Onderzoek naar de visuele functies Bestellen
Voorkant van het boek Onderzoek naar visuele functies

Oog voor de bal

Dit boek gaat over balvaardigheden. Wanneer een kind met een visuele beperking met een bal wil gaan spelen, kunnen er allerlei vragen naar boven komen. Op welke afstand kan hij de bal zien, welke bal is het meest geschikt, wat kan er van hem gevraagd worden en wat is extra moeilijk voor hem? In dit boek wordt uitleg gegeven hoe er rekening gehouden kan worden en welke opbouw belangrijk is voor een kind met een visuele beperking. Daarnaast wordt ingegaan op het aanleren van balvaardigheden.

Oog voor de bal Bestellen
Voorkant van het boek Oog voor de bal

Op eigen benen

In deze dvd laten vijf blinde kinderen – in de leeftijd van 0 tot 6 jaar – zien hoe de ontwikkeling van de oriëntatie en mobiliteit verloopt. De dvd bestaat uit drie delen: Theorie: Om te beginnen wordt aandacht besteed aan de relatie tussen waarneming van de omgeving en de motivatie tot bewegen. Kenmerken: Vervolgens komen bijzonderheden in het verloop van de bewegingsontwikkeling van blinde kinderen en typerend motorisch gedrag aan de orde. Stimulering: Tot slot gaat speciale aandacht uit naar de rol die ouders en opvoeders kunnen spelen in het stimuleren van de bewegingsontwikkeling....

Op eigen benen Bestellen
Voorkant van de dvd Op eigen benen

Op winst blijven spelen

Dit  boek gaat over JNCL, een vorm van NCL die begint op de kinderleeftijd. Wanneer een kind de diagnose JNCL krijgt, betekent dat voor alle betrokkenen het vooruitzicht op een weg van verliezen bij het leven. Het kind en de mensen in zijn omgeving worden voortdurend geconfronteerd met achteruitgang. 

Op winst blijven spelen Bestellen
Voorkant van het boek Op winst blijven spelen

Opbergen en terugvinden

Dit boek gaat over opberg- en merksystemen voor mensen met een visuele beperking. Mensen met een visuele beperking missen de mogelijkheid met een snelle blik de inhoud van een kast of lade te overzien. Zij hebben baat bij opbergsystemen die ze zelf bedenken. In deze publicatie vinden zij aandachtspunten en tips voor het opzetten van een goed opbergsysteem. Voor blinde en slechtziende mensen die moeite hebben om verschillende artikelen van elkaar te onderscheiden, is het merken (of markeren) van voorwerpen op een manier die voor hen goed is waar te nemen, essentieel.

Opbergen en terugvinden Bestellen
Voorkant van het boek Opbergen en terugvinden

Opbergen en terugvinden (audio versie)

Opberg- en merksystemen voor mensen met een visuele beperking. Deze publicatie op audio-cd informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden. 

Opbergen en terugvinden (audio versie) Bestellen
Voorkant van de cd Opbergen en terugvinden

Opbouwen van een gehechtheidsrelatie

De dvd 'Opbouwen van een gehechtheidsrelatie' laat zien hoe ouders en begeleiders een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met kinderen en cliënten met ernstige en meervoudige beperkingen. De film laat de verschillende fasen in relatieopbouw zien: van spiegelen of nadoen van initiatieven van het kind / de cliënt, tot uiteindelijk het ontwikkelen van beurtwisseling tussen ouder of begeleider en het kind / de cliënt. De werkwijze is gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby en op het programma van Mary Lee en Lindy MacWilliam van de Royal National School for the Blind in Schotland. 

Opbouwen van een gehechtheidsrelatie Bestellen
Voorkant van de dvd Opbouw en van een gehechtheidsrelatie