Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Boek: Oog voor de bal

Dit boek gaat over balvaardigheden. Wanneer een kind met een visuele beperking met een bal wil gaan spelen, kunnen er allerlei vragen naar boven komen. Op welke afstand kan hij de bal zien, welke bal is het meest geschikt, wat kan er van hem gevraagd worden en wat is extra moeilijk voor hem? In dit boek wordt uitleg gegeven hoe er rekening gehouden kan worden en welke opbouw belangrijk is voor een kind met een visuele beperking. Daarnaast wordt ingegaan op het aanleren van balvaardigheden.

Boek: Oog voor de bal Bestellen
Voorkant van het boek Oog voor de bal

Boek: Op winst blijven spelen

Dit boek gaat over JNCL, een vorm van NCL die begint op de kinderleeftijd. Wanneer een kind de diagnose JNCL krijgt, betekent dat voor alle betrokkenen het vooruitzicht op een weg van verliezen bij het leven. Het kind en de mensen in zijn omgeving worden voortdurend geconfronteerd met achteruitgang. 

Boek: Op winst blijven spelen Bestellen
Voorkant van het boek Op winst blijven spelen

Boek: Opbergen en terugvinden

Dit boek gaat over opberg- en merksystemen voor mensen met een visuele beperking. Mensen met een visuele beperking missen de mogelijkheid met een snelle blik de inhoud van een kast of lade te overzien. Zij hebben baat bij opbergsystemen die ze zelf bedenken. In deze publicatie vinden zij aandachtspunten en tips voor het opzetten van een goed opbergsysteem. Voor blinde en slechtziende mensen die moeite hebben om verschillende artikelen van elkaar te onderscheiden, is het merken (of markeren) van voorwerpen op een manier die voor hen goed is waar te nemen, essentieel.

Boek: Opbergen en terugvinden Bestellen
Voorkant van het boek Opbergen en terugvinden

Boek: Opbergen en terugvinden (audio versie)

Opberg- en merksystemen voor mensen met een visuele beperking. Deze publicatie op audio-cd informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden. 

Boek: Opbergen en terugvinden (audio versie) Bestellen
Voorkant van de cd Opbergen en terugvinden

Boek: Ouderen die moeite hebben met zien en horen

Bij het ouder worden hoort vaak achteruitgang van het zicht en het gehoor. Maar als allebei deze zintuigen beperkt functioneren, heeft dat een grote impact op het leven. Dit boek is bedoeld voor professionals in de ouderen- en gezondheidszorg. Maar ook ouderen zelf en hun familie en vrienden kunnen er veel aan hebben.

 

 

Boek: Ouderen die moeite hebben met zien en horen Bestellen
Voorkant van het boek Ouderen die moeite hebben met zien en horen

Boek: Verlies binnenstebuiten

Wat weten we over rouw en verlies van zicht? Is dat wat we denken te weten toereikend voor het bijstaan van mensen die te maken hebben met verlies? Deze vragen liggen aan de basis van dit boek. Verlies verwerken aan de ene kant en iemand daarin bijstaan aan de andere kant is een zeer persoonlijk proces. Wat ons verbindt, is mens zijn. De ene mens in kwetsbaar verlies, de ander onthand omdat het verlies niet op te lossen is. Kennis hebben over het proces en ervaring met de worsteling aan beide kanten, kan de zorgverlener helpen in het contact met de cliënt. In het contact van mens tot mens...

Boek: Verlies binnenstebuiten Bestellen
Voorkant boek Verlies binnenstebuiten

Boek: Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling

Een werkboek voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kinderen en volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking. Door te investeren in een vertrouwensrelatie krijgt een kind de mogelijkheid zich te hechten. Het voelt zicht veilig en durft te gaan exploreren. Dit boek gaat over de elementen die nodig zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen met kinderen of volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking of met een meervoudige beperking. Het belang om een vertrouwensrelatie op te bouwen is gebaseerd op de gehechtheidstheorie. 

Boek: Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling Bestellen
Voorkant van het boek Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling

Boek: Werkwijzer 2.0

Werkboek voor het ondersteunen van mensen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die zowel een visuele beperking als een  autismespectrumstoornis hebben is het extra moeilijk de wereld te begrijpen. De WerkWijzer 2.0 richt zich dan ook op wat mogelijk voor deze doelgroep mogelijk is.

Boek: Werkwijzer 2.0 Bestellen
Afbeelding cover boek Werkwijzer 2.0

Boek: Zo kan het ook

Het boekje Zo KAN HET OOK gaat over het aanleren van praktische vaardigheden aan blinde en ernstig slechtziende kinderen en jongeren en geeft adviezen en tips bij dagelijkse vaardigheden. Het is geschreven voor ouders, verzorgenden en begeleiders van kinderen en jongeren met een visuele beperking. Maar veel handreikingen kunnen natuurlijk ook door volwassenen of verstandelijk beperkte mensen worden toegepast. Het gaat niet over hoe het moet maar over hoe het kan. 

Boek: Zo kan het ook Bestellen
Voorkant boek Zo kan het ook. Drie jongeren bereiden maaltijd aan tafel.

Boek: Zo kan ik meedoen

Dit boek is voor ouders en begeleiders van mensen met een visuele en verstandelijke beperking en gaat over het aanleren van praktische vaardigheden. Hoe leer je iemand zelfredzaam te worden wanneer er sprake is van een visuele en een verstandelijk beperking? Dit gaat vaak niet vanzelf en vraagt een bewuste manier van oefenen en aanleren van diverse dagelijkse vaardigheden.

Boek: Zo kan ik meedoen Bestellen
Voorkant van het boek Zo kan ik meedoen.