Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Signs of visual impairment

In this film we show four people in everey situation whose behaviour clearly indicates visual impairment. 25% of the people with a cognitive disability have impaired vision. Visual impairment is harder to direct in people who do not read or look at pictures. People with a cognitive disabiblity are often unable to tell others that they have poor sight, or may even be unaware of it themsleves. Therefore the visual impairment is often not recognized. 

Signs of visual impairment Bestellen
Omslag van de dvd Signs of visual impairment

Slow E-Motion

Slow-E-Motion is een videoproject over beweging, lichaamstaal en schoonheid. Twee personen laten een beeldentaal zien die de kijker verschillende betekenis-lagen doet ervaren. De opgenomen personen zijn koppels, een begeleider en een (slechtziende) meervoudig gehandicapte persoon die samen voor de camera in een geënsceneerde situatie (meestal thuis) zitten. De opnames zijn over een periode van 1,5 jaar gemaakt. Uit iedere registratie, uiteenlopend in opnametijd van 4 tot 16 min. is een fragment van 50 seconden geselecteerd. Dit beeldmateriaal is vertraagd naar een uiteindelijke speelduur...

Slow E-Motion Bestellen
Voorkant van de dvd Slow E-Motion

Sociale competentiebevordering

Op deze cd-rom staat de ontwikkeling tot sociale competentie centraal. Want aandacht daarvoor, van jongs af aan, is belangrijk. Vaardig zijn in sociaal opzicht blijkt een belangrijke factor in de integratie van mensen met een visuele beperking in de maatschappij. Het zien is voor het leggen en onderhouden van contacten een belangrijk zintuig. Veel mensen met een visuele beperking functioneren in sociaal opzicht gewoon goed. Maar er zijn er ook die graag wat meer vrienden zouden willen hebben of betere contacten met medeleerlingen of collega’s. 

Sociale competentiebevordering Bestellen
Voorkant van de dvd Sociale competentiebevordering

Sociale competentiebevordering

Op deze cd-rom staat de ontwikkeling tot sociale competentie centraal. Want aandacht daarvoor, van jongs af aan, is belangrijk. Vaardig zijn in sociaal opzicht blijkt een belangrijke factor in de integratie van mensen met een visuele beperking in de maatschappij. Het zien is voor het leggen en onderhouden van contacten een belangrijk zintuig. Veel mensen met een visuele beperking functioneren in sociaal opzicht gewoon goed. Maar er zijn er ook die graag wat meer vrienden zouden willen hebben of betere contacten met medeleerlingen of collega’s. 

Sociale competentiebevordering Bestellen
Voorkant van de dvd Sociale competentiebevordering

Specific Care

This film footage showing getting up, eating, getting washed and changed, drinking coffee and contact includes a voice-over covering the areas of, self help skills and communication. Target audience: parents, childcare professionals, psychotherapists & other therapists. 

Specific Care Bestellen
Omslag van de dvd specific care

Stap voor stap, tik voor tik

Deze film is bestemd voor professionals en andere betrokkenen bij mensen die slechtziend of blind zijn, ouderen en anderen die te maken krijgen met een visuele achteruitgang. Als je slechtziend of blind bent zijn er verschillende mogelijkheden om je mobiliteit en zelfstandigheid te behouden of uit te breiden. De dvd bestaat uit filmpjes van mensen die vertellen over hun ervaringen op het gebied van mobiliteit. 

Stap voor stap, tik voor tik Bestellen
Voorkant van de dvd Stap voor stap, tik voor tik

Stimulation of social competence

This dvd is about sight as a crucial element in forging and maintaining social contacts. Many people with a visual impairment have no trouble in making social contacts. Others, however, would like to have more friends or better contacts with their fellow pupils or colleagues. Social skills are an important factor in integrating people with a visual impairment into society. 

Stimulation of social competence Bestellen
Omslag van de dvd Stimulation of social competence

Technologie ondersteunende therapie Separatie Angst (TTSA)

Onzekerheid door onvrijwillig alleen zijn leiden tot separatieangst. Separatieangst komt aanzienlijk vaker voor bij mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking dan bij mensen zonder deze beperking. Voor de behandeling van de separatieangst is TTSA ontwikkeld. Via de speciaal ontwikkelde iPhone App TTSA kunnen cliënten een berichtje sturen naar hun begeleiders. Als vervolg hierop krijgt de cliënt een reactie van de begeleider terug. De begeleider praat op een geschikt moment met de cliënt over de verzonden berichtje. Dit stimuleert het besef dat begeleiders blijven bestaan,...

Technologie ondersteunende therapie Separatie Angst (TTSA) Bestellen
Voorkant van de dvd Technologie ondersteunende therapie seperatie angst (TTSA)

Technology assisted Therapy for Separation Anxiety (TSSA)

Insecurity as a consequence of involuntarily being alone can lead to separation anxiety. Separation anxiety occurs more often among persons with a moderate to mild intellectual disability than among persons without a disability. TTSA was developed for the treatment of separation anxiety. Clients can send a message to their caregiver through a specially developed iPhone App TTSA. As a follow-up the clients gets a response to this message from his/her caregiver. At a convenient time the caregiver and client will then talk about the sent message. This will stimulate the understanding that the...

Technology assisted Therapy for Separation Anxiety (TSSA) Bestellen
Omslag van de dvd Technology assisted therapy for seperation anxiety

This works too *NEW*

Teaching practical skills to blind and severely visually impaired children and adolescents. The book This works too is about teaching practical skills to blind and severely visually impaired children and adolescents, and provides advice and tips on daily skills. It’s written for parents, carers and therapists of children and adolescents with a visual impairment. Many of the helpful tips can of course also be used by adults or people with an intellectual disability. This book isn’t about how things must be done, but about how they can be done.

This works too *NEW* Bestellen
Front cover book This works too