Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Boek: Blindelings Bewegen

Dit boek gaat over bewegingsonderwijs bij kinderen met een visuele beperking. Op speciale scholen voor leerlingen met een visuele beperking wordt speciaal bewegingsonderwijs gegeven. Dit bewegingsonderwijs is niet zozeer speciaal omdat het zo anders is, maar vooral omdat het specifiek is afgestemd op deze doelgroep en op hun specifieke leervragen. Het is van belang dat de leerkrachten bewegingsonderwijs op reguliere scholen die een blinde of slechtziende leerling in de groep hebben, enige kennis hebben van de implicaties van de beperking van deze leerlingen. 

Boek: Blindelings Bewegen Bestellen
Voorkant van het boek Blindelings bewegen

Boek: Ik zie alles zwart wit

Dit boek geeft een beeld van het leven met een visuele beperking. Iris Stekelenburg-van Halem (1968) is totaal kleurenblind (achromatopsie). Zij ziet alles in grijstinten, heeft last van het licht en een slecht zicht. Zij schrijft columns over haar dagelijks leven met echtgenoot Gerrit (1967), dochter Merel (2002) en zoon Luuk (2004). Iris was leerling bij Bartiméus in Zeist van 1974 tot 1984 en heeft nu een eigen tekst- en redactiebureau in Culemborg. De columns in deze publicatie zijn een greep uit het leven van alledag, geschreven met een vleugje humor. 

Boek: Ik zie alles zwart wit Bestellen
Voorkant van het boek Ik zie alles zwart wit

Boek: Kinderen die slecht zien

Dit boek gaat over slechtziende kinderen die in de eigen omgeving opgroeien. Naast de ouders kunnen familie, vrienden, artsen, leerkrachten en anderen hun bijdrage leveren aan een optimale ontplooiing en integratie van het slechtziende kind... mits zij enig inzicht hebben in de betekenis van deze handicap. Nog te vaak is er sprake van verkeerde beeldvorming: onhandigheid, onzekerheid en afhankelijkheid zou de visueel gehandicapte kenmerken. In kinderen die slecht zien komt een ander beeld naar voren.

Boek: Kinderen die slecht zien Bestellen
Voorkant van het boek Kinderen die slecht zien

Boek: Met het oog op meedoen

Dit boek gaat over mensen voor wie door een combinatie van een visuele en verstandelijke beperking, ‘meedoen in de samenleving’ een bijzondere opgave is. Het heeft tot doel om kennis te delen en praktische handvatten te bieden aan ouders, begeleiders, leerkrachten en andere professionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Vanuit een eigentijdse visie op ‘zorg’ wordt zichtbaar gemaakt dat ‘Specifieke Ondersteuning’ er toe doet! 

Gewoon meedoen is voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking zeker niet...

Boek: Met het oog op meedoen Bestellen
Foto cover boek 'Met het oog op meedoen'

Boek: Oog voor de bal

Dit boek gaat over balvaardigheden. Wanneer een kind met een visuele beperking met een bal wil gaan spelen, kunnen er allerlei vragen naar boven komen. Op welke afstand kan hij de bal zien, welke bal is het meest geschikt, wat kan er van hem gevraagd worden en wat is extra moeilijk voor hem? In dit boek wordt uitleg gegeven hoe er rekening gehouden kan worden en welke opbouw belangrijk is voor een kind met een visuele beperking. Daarnaast wordt ingegaan op het aanleren van balvaardigheden.

Boek: Oog voor de bal Bestellen
Voorkant van het boek Oog voor de bal

Boek: Zo kan het ook

Het boekje Zo KAN HET OOK gaat over het aanleren van praktische vaardigheden aan blinde en ernstig slechtziende kinderen en jongeren en geeft adviezen en tips bij dagelijkse vaardigheden. Het is geschreven voor ouders, verzorgenden en begeleiders van kinderen en jongeren met een visuele beperking. Maar veel handreikingen kunnen natuurlijk ook door volwassenen of verstandelijk beperkte mensen worden toegepast. Het gaat niet over hoe het moet maar over hoe het kan. 

Boek: Zo kan het ook Bestellen
Voorkant boek Zo kan het ook. Drie jongeren bereiden maaltijd aan tafel.

Book: Not on purpose

The experiences of Harry, a boy with albinism

Harry is an adventurous boy. Just like all the other kids in his class. Seeing him with his friends, you wouldn’t think there was anything different about Harry. But he has albinism. So things need to be adapted for him, also in class. Suddenly some of his things go missing at school. What’s going on? Could he and his friend Joey solve the mystery?
The author Jantina Boelaars has a son with albinism.

Book: Not on purpose Bestellen
Cover book Not on purpose

Book: This works too

Teaching practical skills to blind and severely visually impaired children and adolescents. The book This works too is about teaching practical skills to blind and severely visually impaired children and adolescents, and provides advice and tips on daily skills. It’s written for parents, carers and therapists of children and adolescents with a visual impairment. Many of the helpful tips can of course also be used by adults or people with an intellectual disability. This book isn’t about how things must be done, but about how they can be done.

Book: This works too Bestellen
Front cover book This works too