menu Sluit het hoofdmenu

Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Technology assisted Therapy for Separation Anxiety (TSSA)

Insecurity as a consequence of involuntarily being alone can lead to separation anxiety. Separation anxiety occurs more often among persons with a moderate to mild intellectual disability than among persons without a disability. TTSA was developed for the treatment of separation anxiety. Clients can send a message to their caregiver through a specially developed iPhone App TTSA. As a follow-up the clients gets a response to this message from his/her caregiver. At a convenient time the caregiver and client will then talk about the sent message. This will stimulate the understanding that the...

Technology assisted Therapy for Separation Anxiety (TSSA) Bestellen
Omslag van de dvd Technology assisted therapy for seperation anxiety

This works too

Teaching practical skills to blind and severely visually impaired children and adolescents. The book This works too is about teaching practical skills to blind and severely visually impaired children and adolescents, and provides advice and tips on daily skills. It’s written for parents, carers and therapists of children and adolescents with a visual impairment. Many of the helpful tips can of course also be used by adults or people with an intellectual disability. This book isn’t about how things must be done, but about how they can be done.

This works too Bestellen
Front cover book This works too

Verlies binnenstebuiten

Wat weten we over rouw en verlies van zicht? Is dat wat we denken te weten toereikend voor het bijstaan van mensen die te maken hebben met verlies? Deze vragen liggen aan de basis van dit boek. Verlies verwerken aan de ene kant en iemand daarin bijstaan aan de andere kant is een zeer persoonlijk proces. Wat ons verbindt, is mens zijn. De ene mens in kwetsbaar verlies, de ander onthand omdat het verlies niet op te lossen is. Kennis hebben over het proces en ervaring met de worsteling aan beide kanten, kan de zorgverlener helpen in het contact met de cliënt. In het contact van mens tot mens...

Verlies binnenstebuiten Bestellen
Voorkant boek Verlies binnenstebuiten

Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling

Een werkboek voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kinderen en volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking. Door te investeren in een vertrouwensrelatie krijgt een kind de mogelijkheid zich te hechten. Het voelt zicht veilig en durft te gaan exploreren. Dit boek gaat over de elementen die nodig zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen met kinderen of volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking of met een meervoudige beperking. Het belang om een vertrouwensrelatie op te bouwen is gebaseerd op de gehechtheidstheorie. 

Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling Bestellen
Voorkant van het boek Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling

Visus 0,1

Deze video toont met behulp van simulatie hoe het is om een gezichtsscherpte van 10% te hebben. Door de speciale camera-instelling zien we, wat de grens van het waarneembare is voor iemand met een visus van 0,1 en wat de invloed van deze visus is op verschillende taken zoals het waarnemen van vormen en oriëntatie in de ruimte. De beelden laten zien dat de afstand tot een voorwerp en het contrast een grote rol spelen bij wat iemand met een visus van 0,1 wel of niet kan zien. 

Visus 0,1 Bestellen
Voorkant van de dvd Visus 0,1

Vrijwilliger bij Bartiméus

In deze brochure leest u alles over vrijwilligerswerk bij Bartiméus. Er zijn vele mogelijkheden om een leuke en dankbare bijdrage te leveren aan goed leven voor mensen met een visuele of meervoudige beperking.

Vrijwilliger bij Bartiméus Bestellen
vrijwilliger fiets met client op tandemfiets

Werkwijzer 2.0

Werkboek voor het ondersteunen van mensen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die zowel een visuele beperking als een  autismespectrumstoornis hebben is het extra moeilijk de wereld te begrijpen. De WerkWijzer 2.0 richt zich dan ook op wat mogelijk voor deze doelgroep mogelijk is.

Werkwijzer 2.0 Bestellen
Afbeelding cover boek Werkwijzer 2.0

Zo kan het ook

Het boekje Zo KAN HET OOK gaat over het aanleren van praktische vaardigheden aan blinde en ernstig slechtziende kinderen en jongeren en geeft adviezen en tips bij dagelijkse vaardigheden. Het is geschreven voor ouders, verzorgenden en begeleiders van kinderen en jongeren met een visuele beperking. Maar veel handreikingen kunnen natuurlijk ook door volwassenen of verstandelijk beperkte mensen worden toegepast. Het gaat niet over hoe het moet maar over hoe het kan. 

Zo kan het ook Bestellen
Voorkant boek Zo kan het ook. Drie jongeren bereiden maaltijd aan tafel.

Zo ontdek ik het!

Dit boek is geschreven om ouders te helpen om hun blinde baby te begrijpen en te ondersteunen. Een jong kind leert spelenderwijs zijn omgeving ontdekken en vertrouwen. Via zijn zintuigen wordt hij bewust van de wereld om zich heen. Dit is voor een blinde baby niet anders. Er is echter wel een verschil in de wijze waarop hij de wereld om zich heen ervaart en de manier waarop hij leert. 

Zo ontdek ik het! Bestellen
Omslag van het boek Zo ontdek ik het

Zo zie ik het!

Dit boek bevat praktische informatie over het begeleiden van een slechtziende peuter in de groep. Verder bevat het ideeën hoe je als leidster kunt inspelen op het kind. Tegelijkertijd is het boek ook interessant voor ouders, omdat veel van de informatie thuis bruikbaar is. De schrijvers gaan er vanuit dat de ontwikkeling van slechtziende peuters vaak voorspoedig verloopt. Toch is er een kans dat zij door hun verminderde zicht informatie missen. Zij hebben soms wat extra hulp nodig van de volwassenen. In dit boek wordt beschreven hoe die hulp gegeven kan worden. 

 

Zo zie ik het! Bestellen
Omslag van het boek Zo zie ik het!