menu Sluit het hoofdmenu

Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Psychotherapie: mensen met een visuele beperking en/of een verstandelijke beperking

Deze video gaat over psychotherapie bij mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Wanneer er (ernstige) psychische of psychiatrische problemen ontstaan kunnen er gedrags- of emotionele problemen ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan na bijvoorbeeld een overlijden, een verhuizing of verlies van vaardigheden. Er kan ook sprake zijn van psychiatrische stoornissen, zoals depressie, trauma of psychose. Bartiméus geeft aandacht aan deze problematiek vanuit de afdeling Psychotherapie. Onze psychotherapeutische behandelmethoden zijn aangepast, zodat deze aansluiten bij de...

Psychotherapie: mensen met een visuele beperking en/of een verstandelijke beperking Bestellen
Voorkant van de dvd Pyschotherapie

Psychotherapy

This movie is about a psychotherapeutic treatment. Also people with a visual and/or intellectual disability can develop (serious) psychological or psychiatric problems. For example, after a death, moving to a new home or loss of skills, behavioural and/or emotional problems may arise. There may also be psychiatric disorders, such as depression, trauma or psychosis. Bartiméus pays attention to these problems, and in the nineties decided to set up a Department of Psychotherapy. Over the years we have tailored our psychotherapeutic treatment methodologies at the Department of Psychotherapy to...

Psychotherapy Bestellen
Omslag van de dvd Psychotherapy

See you....!

Based on images and stories, the film looks at the effects that a visual impairment can have on interaction with other. A portrayal of five visually impaired children at various stages of development. In this film, parents and teachers explain how they take the effects of visual impairment on social development into account in their interactions with the children. They show that close observation is an important first step. 

See you....! Bestellen
Omslag van de dvd See You

Signalen van slechtziendheid

Deze dvd gaat over slechtziendheid bij mensen met een verstandelijke beperking. 25% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft een visuele stoornis. Slechtziendheid valt echter minder snel op bij mensen die niet lezen of niet naar plaatjes kijken. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vaak ook niet duidelijk maken dat ze minder goed zien of zijn het zich niet bewust. Hierdoor wordt de visuele beperking vaak niet onderkend. In deze film laten we aan de hand van voorbeelden van dagelijkse situaties zien welk gedrag kan wijzen op een visuele stoornis. Deze film is bestemd...

Signalen van slechtziendheid Bestellen
Voorkant van de dvd Signalen van slechtziendheid

Signs of visual impairment

In this film we show four people in everey situation whose behaviour clearly indicates visual impairment. 25% of the people with a cognitive disability have impaired vision. Visual impairment is harder to direct in people who do not read or look at pictures. People with a cognitive disabiblity are often unable to tell others that they have poor sight, or may even be unaware of it themsleves. Therefore the visual impairment is often not recognized. 

Signs of visual impairment Bestellen
Omslag van de dvd Signs of visual impairment

Slow E-Motion

Slow-E-Motion is een videoproject over beweging, lichaamstaal en schoonheid. Twee personen laten een beeldentaal zien die de kijker verschillende betekenis-lagen doet ervaren. De opgenomen personen zijn koppels, een begeleider en een (slechtziende) meervoudig gehandicapte persoon die samen voor de camera in een geënsceneerde situatie (meestal thuis) zitten. De opnames zijn over een periode van 1,5 jaar gemaakt. Uit iedere registratie, uiteenlopend in opnametijd van 4 tot 16 min. is een fragment van 50 seconden geselecteerd. Dit beeldmateriaal is vertraagd naar een uiteindelijke speelduur...

Slow E-Motion Bestellen
Voorkant van de dvd Slow E-Motion

Sociale competentiebevordering

Op deze cd-rom staat de ontwikkeling tot sociale competentie centraal. Want aandacht daarvoor, van jongs af aan, is belangrijk. Vaardig zijn in sociaal opzicht blijkt een belangrijke factor in de integratie van mensen met een visuele beperking in de maatschappij. Het zien is voor het leggen en onderhouden van contacten een belangrijk zintuig. Veel mensen met een visuele beperking functioneren in sociaal opzicht gewoon goed. Maar er zijn er ook die graag wat meer vrienden zouden willen hebben of betere contacten met medeleerlingen of collega’s. 

Sociale competentiebevordering Bestellen
Voorkant van de dvd Sociale competentiebevordering

Stap voor stap, tik voor tik

Deze film is bestemd voor professionals en andere betrokkenen bij mensen die slechtziend of blind zijn, ouderen en anderen die te maken krijgen met een visuele achteruitgang. Als je slechtziend of blind bent zijn er verschillende mogelijkheden om je mobiliteit en zelfstandigheid te behouden of uit te breiden. De dvd bestaat uit filmpjes van mensen die vertellen over hun ervaringen op het gebied van mobiliteit. 

Stap voor stap, tik voor tik Bestellen
Voorkant van de dvd Stap voor stap, tik voor tik

Stimulation of social competence

This dvd is about sight as a crucial element in forging and maintaining social contacts. Many people with a visual impairment have no trouble in making social contacts. Others, however, would like to have more friends or better contacts with their fellow pupils or colleagues. Social skills are an important factor in integrating people with a visual impairment into society. 

Stimulation of social competence Bestellen
Omslag van de dvd Stimulation of social competence

Technologie ondersteunende therapie Separatie Angst (TTSA)

Onzekerheid door onvrijwillig alleen zijn leiden tot separatieangst. Separatieangst komt aanzienlijk vaker voor bij mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking dan bij mensen zonder deze beperking. Voor de behandeling van de separatieangst is TTSA ontwikkeld. Via de speciaal ontwikkelde iPhone App TTSA kunnen cliënten een berichtje sturen naar hun begeleiders. Als vervolg hierop krijgt de cliënt een reactie van de begeleider terug. De begeleider praat op een geschikt moment met de cliënt over de verzonden berichtje. Dit stimuleert het besef dat begeleiders blijven bestaan,...

Technologie ondersteunende therapie Separatie Angst (TTSA) Bestellen
Voorkant van de dvd Technologie ondersteunende therapie seperatie angst (TTSA)