menu Sluit het hoofdmenu

Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Onderzoek naar de visuele functies

In dit boek wordt ingegaan op prevalentie en oorzaken van visuele stoornissen, psychologische aspecten van visueel functieonderzoek, specifieke meetmethodes, de interpretatie van onderzoeksresultaten, compensaties, omgevingsaanpassingen en hulpverlening. Het boek wordt afgerond met twee casusbesprekingen.
‘Onderzoek naar de visuele functies’ is bestemd voor AVG-artsen, oogartsen, oogheelkundig assistenten en orthoptisten en bevat ook nuttige informatie voor psychologen, orthopedagogen en ergotherapeuten. 

Onderzoek naar de visuele functies Bestellen
Voorkant van het boek Onderzoek naar visuele functies

Oog voor de bal

Dit boek gaat over balvaardigheden. Wanneer een kind met een visuele beperking met een bal wil gaan spelen, kunnen er allerlei vragen naar boven komen. Op welke afstand kan hij de bal zien, welke bal is het meest geschikt, wat kan er van hem gevraagd worden en wat is extra moeilijk voor hem? In dit boek wordt uitleg gegeven hoe er rekening gehouden kan worden en welke opbouw belangrijk is voor een kind met een visuele beperking. Daarnaast wordt ingegaan op het aanleren van balvaardigheden.

Oog voor de bal Bestellen
Voorkant van het boek Oog voor de bal

Op eigen benen

In deze video laten vijf blinde kinderen – in de leeftijd van 0 tot 6 jaar – zien hoe de ontwikkeling van de oriëntatie en mobiliteit verloopt. De dvd bestaat uit drie delen: Theorie: Om te beginnen wordt aandacht besteed aan de relatie tussen waarneming van de omgeving en de motivatie tot bewegen. Kenmerken: Vervolgens komen bijzonderheden in het verloop van de bewegingsontwikkeling van blinde kinderen en typerend motorisch gedrag aan de orde. Stimulering: Tot slot gaat speciale aandacht uit naar de rol die ouders en opvoeders kunnen spelen in het stimuleren van de bewegingsontwikkeling...

Op eigen benen Bestellen
Voorkant van de dvd Op eigen benen

Op winst blijven spelen

Dit  boek gaat over JNCL, een vorm van NCL die begint op de kinderleeftijd. Wanneer een kind de diagnose JNCL krijgt, betekent dat voor alle betrokkenen het vooruitzicht op een weg van verliezen bij het leven. Het kind en de mensen in zijn omgeving worden voortdurend geconfronteerd met achteruitgang. 

Op winst blijven spelen Bestellen
Voorkant van het boek Op winst blijven spelen

Opbergen en terugvinden

Dit boek gaat over opberg- en merksystemen voor mensen met een visuele beperking. Mensen met een visuele beperking missen de mogelijkheid met een snelle blik de inhoud van een kast of lade te overzien. Zij hebben baat bij opbergsystemen die ze zelf bedenken. In deze publicatie vinden zij aandachtspunten en tips voor het opzetten van een goed opbergsysteem. Voor blinde en slechtziende mensen die moeite hebben om verschillende artikelen van elkaar te onderscheiden, is het merken (of markeren) van voorwerpen op een manier die voor hen goed is waar te nemen, essentieel.

Opbergen en terugvinden Bestellen
Voorkant van het boek Opbergen en terugvinden

Opbergen en terugvinden (audio versie)

Opberg- en merksystemen voor mensen met een visuele beperking. Deze publicatie op audio-cd informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden. 

Opbergen en terugvinden (audio versie) Bestellen
Voorkant van de cd Opbergen en terugvinden

Opbouwen van een gehechtheidsrelatie

De film 'Opbouwen van een gehechtheidsrelatie' laat zien hoe ouders en begeleiders een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met kinderen en cliënten met ernstige en meervoudige beperkingen. De film laat de verschillende fasen in relatieopbouw zien: van spiegelen of nadoen van initiatieven van het kind / de cliënt, tot uiteindelijk het ontwikkelen van beurtwisseling tussen ouder of begeleider en het kind / de cliënt. De werkwijze is gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby en op het programma van Mary Lee en Lindy MacWilliam van de Royal National School for the Blind in Schotland. 

Opbouwen van een gehechtheidsrelatie Bestellen
Voorkant van de dvd Opbouw en van een gehechtheidsrelatie

Psychotherapie: mensen met een visuele beperking en/of een verstandelijke beperking

Deze video gaat over psychotherapie bij mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Wanneer er (ernstige) psychische of psychiatrische problemen ontstaan kunnen er gedrags- of emotionele problemen ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan na bijvoorbeeld een overlijden, een verhuizing of verlies van vaardigheden. Er kan ook sprake zijn van psychiatrische stoornissen, zoals depressie, trauma of psychose. Bartiméus geeft aandacht aan deze problematiek vanuit de afdeling Psychotherapie. Onze psychotherapeutische behandelmethoden zijn aangepast, zodat deze aansluiten bij de...

Psychotherapie: mensen met een visuele beperking en/of een verstandelijke beperking Bestellen
Voorkant van de dvd Pyschotherapie

Psychotherapy

This movie is about a psychotherapeutic treatment. Also people with a visual and/or intellectual disability can develop (serious) psychological or psychiatric problems. For example, after a death, moving to a new home or loss of skills, behavioural and/or emotional problems may arise. There may also be psychiatric disorders, such as depression, trauma or psychosis. Bartiméus pays attention to these problems, and in the nineties decided to set up a Department of Psychotherapy. Over the years we have tailored our psychotherapeutic treatment methodologies at the Department of Psychotherapy to...

Psychotherapy Bestellen
Omslag van de dvd Psychotherapy

See you....!

Based on images and stories, the film looks at the effects that a visual impairment can have on interaction with other. A portrayal of five visually impaired children at various stages of development. In this film, parents and teachers explain how they take the effects of visual impairment on social development into account in their interactions with the children. They show that close observation is an important first step. 

See you....! Bestellen
Omslag van de dvd See You