menu Sluit het hoofdmenu

Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Developing Attachment

Developing Attachment is a workbook for building up a secure relationship with children or adults with severe intellectual or multiple disabilities. By building up a secure relationship they can be stimulated to develop further. This book is about the elements that are necessary in order to build up an attachment relationship with children or adults with a severe intellectual disability or with multiple disabilities. The importance of building up an attachment relationship is based on the attachment theory.

Developing Attachment Bestellen
Voorkant boek Developing Attachment

Diagnostic Assessment of Attachment Related Disorders in Children with Intellectual Disability

Proefschrift 'Diagnostic Assessment of Attachment Related Disorders in Children with Intellectual Disability'

Met zijn onderzoek levert Giltaij een nieuw diagnostisch protocol en tevens een nieuw observatie instrument om hechting gerelateerde stoornissen vast te stellen bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking in de leeftijd van 5-11 jaar. Het gaat om een groep kinderen bij wie tot nu toe maar moeilijk een diagnose gesteld kon worden aangezien er geen goed diagnostisch instrument was.

Diagnostic Assessment of Attachment Related Disorders in Children with Intellectual Disability Bestellen
Omslag boek Hans Giltaij

Fietsen voor slechtziende kinderen van 4-6 jaar en 7-11 jaar

Op deze video zijn verschillende portretten te zien van kinderen en hun ouders. Zij praten over hun ervaringen bij het leren fietsen. Professionals laten zien wat zij kunnen bijdragen in dit leerproces. Deze dvd is gemaakt voor ouders van kinderen met een visuele beperking. De dvd geeft ouders de mogelijkheid om samen met een begeleider de individuele hulpvraag te verduidelijken zodat daarna de juiste begeleiding kan worden ingezet.

Fietsen voor slechtziende kinderen van 4-6 jaar en 7-11 jaar Bestellen
Voorkant DVD Fietsen voor slechtziende kinderen van 4-6 jaar en 7-11 jaar

Film Ik zie je...!

Kijk en luister hier naar ‘Ik zie je.. !’, is een film over de sociale ontwikkeling van slechtziende kinderen. Vijf kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen worden geportretteerd. Aan de hand van beelden en verhalen wordt ingegaan op de gevolgen die slechtziendheid kan hebben in de omgang met anderen. Ouders en leerkrachten geven aan hoe zij in hun handelen rekening houden met de invloed van de slechtziendheid op de sociale ontwikkeling. De film is bestemd voor ouders, leerkrachten en anderen die bij de opvoeding van slechtziende kinderen betrokken zijn. 

Film Ik zie je...! Bestellen
Omslag van de dvd Ik zie je

Gehechtheid: een psychotherapeutische benadering

Deze film laat zien hoe de psychotherapeutische behandeling van kinderen met een visuele- en verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen en gehechtheidsproblematiek verloopt. Deze behandeling kent drie fases: gehechtheidstherapie, gedragstherapie en de generalisatie en afronding. Deze fases worden gepresenteerd en de theoretische achtergrond van deze behandeling wordt nader toegelicht. Ook de invloed van de visuele beperking en hoe ermee om te gaan wordt besproken.

Gehechtheid: een psychotherapeutische benadering Bestellen
Voorkant DVD Gehechtheid

Getting used to glasses

People with intellectual disabilities who get prescribed glasses may not want to wear them. Some people don't accept objects on their faces or have to get used to looking at a changed world. It is important that people with intellectual disabilities are given a chance to get used to glasses. This calls for special - extra - care. 

Getting used to glasses Bestellen
Omslag van de dvd Getting used to glasses

Guided by scent

A fresh look at the use of odour in healthcare and education
‘Guided by scent’ is a practical book for professionals in healthcare and education who wish to work purposefully with scents in supporting people with intellectual impairments, deaf-blindness or dementia. In addition to background information, this book offers plenty of practical examples, formats and useful tips. There is also a lot of attention paid to the application of scents in daily practice.

Guided by scent Bestellen
Cover book 'Guided by scent'

Hand onder hand contact

Deze publicatie beschrijft de techniek hand onder hand contact bij personen met een visuele en verstandelijke beperking of doofblindheid met een ontwikkelingsachterstand.

Hand onder hand contact Bestellen
cover hand onder hand brochure

Hoortoestellen

Deze film laat zien dat hoortoestellen voor mensen met een (visuele- en) verstandelijke beperking veel profijt kunnen opleveren. Het slagen van deze aanpassing vergt een multi-disciplinaire aanpak volgens een vast stappenplan. Negen cliënten van Bartiméus, van zeer uiteenlopende ontwikkelingsniveaus, worden bij de verschillende stappen gefilmd en verhelderen zo deze stappen. 

Hoortoestellen Bestellen
Voorkant van de dvd Hoortoestellen

How I discover!

How parents can help their blind baby
This booklet contains a lot of practical advice, descriptions of the ways children with visual impairments might experience things, and how to help them. The necessarily large quantity of advice reflects the extent to which the disability influences so many aspects of a child’s development. It often concerns things you can’t imagine yourself, because you have to learn to take a whole new and unfamiliar perspective. See this book as a reference source: if something goes wrong, you can use it to find out what you can do.

How I discover! Bestellen
Photo cover How I discover