menu Sluit het hoofdmenu

Serious Game: Stop nu met pesten!

Bartiméus ontwikkelde het online spel 'Stop nu met pesten!’, een interventie waarmee ouders en begeleiders kinderen met een beperking leren omgaan met pestsituaties en de autonomie en sociale vaardigheden van het kind vergroten.

Kinderen met een beperking hebben 3 tot 7 keer meer risico om slachtoffer te worden van pesten. Pesten wordt onder meer in verband gebracht met angst en depressie en verminderde schoolprestaties.

STOP nu met pesten game homepageSerious Game

Het spel brengt je in allerlei situaties waarin een kind of volwassene met een beperking wordt gepest. Hoe ga jij met de situatie om? Verplaats je in het slachtoffer en geef een ondersteunende reactie. Alleen dan lost de situatie zich op en ga je naar een volgend level. De situaties worden steeds moeilijker. Bereik jij het einde? Gefeliciteerd, dan ontvang je een bewijs van deelname met jouw persoonlijke score.

Start de game en ga naar www.stopnumetpesten.nl

Pesten blinde jongen Doelgroep

Tot op heden zijn er nog weinig interventies gericht op het omgaan met en voorkomen van pesten bij kinderen met een beperking. Deze kinderen hebben vaak minder sociale vaardigheden ontwikkeld, waardoor ze kwetsbaarder worden voor de negatieve gevolgen van pesten. Bij kinderen met een visuele beperking speelt daarbij dat ze visuele informatie missen, waardoor ze sociaal geaccepteerd gedrag niet kunnen leren via observatie van ouders of leeftijdgenootjes.

Rol begeleiders

Ouders, verzorgers en leerkrachten hebben een belangrijke rol bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden die kinderen met een beperking nodig hebben om met pestgedrag om te gaan.
Belangrijke factoren zijn onder meer:

  • Interactie tussen ouders/ verzorgers/ leerkrachten en kind;
  • Beïnvloeden van de setting waarin interactie met leeftijdsgenootjes plaatsvindt;
  • Verschillende strategieën inzetten, met name een autonomie bevorderende strategie.

Onderzoek

Pesten op school en in woongroepen/dagbesteding is onderwerp van een onderzoek bij Bartiméus en Ons Tweede Thuis. 80 procent van de begeleiders geeft aan dat er in zijn of haar groep wordt gepest. Uit onderzoek samen met de Vrije Universiteit bleek dat scholing het pesten kan verminderen.

Artikelen

In het tijdschrift Orthopedagogiek (nov. 2015) verscheen een artikel met als titel 'Stop nu met pesten': 'Een serious game' - interventie voor ouders, leraren en begeleiders van kinderen met een beperking. En in het vakblad Klik (nov. 2015) verscheen een artikel met als titel 'Weerbaar worden tegen pesten'.

Contact

Neem voor meer informatie over de interventie contact op met Dr. Paula Sterkenburg, afdeling Psychotherapie, e-mail psterkenburg@bartimeus.nl