menu Sluit het hoofdmenu

Onderzoek: Energiemanagement in je werk

Bartiméus ontwikkelde de driedaagse training ‘Energie managen in je werk’, die praktische oplossingen voor visueel beperkte werknemers die hun vitaliteit op het werk beter in balans willen krijgen. In dit onderzoek willen wij de methodiek die als basis dienst voor de training onderbouwen.

Aanleiding

Veel visueel beperkte collega’s ervaren werken als een vorm van topsport. Daardoor is er risico op uitval op het werk door vermoeidheidsklachten of het uitputten van het thuisnetwerk, omdat al hun energie naar het functioneren in het werk gaat zitten.

Daarom ontwikkelde Bartiméus voor de ZieZo-beurs in 2012 de gratis clinic Spaar jezelf, spaar energie. Deze clinic hebben wij doorontwikkeld tot een driedaagse training Energie managen in je werk. Deze training is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en vakkennis van arbeidspsychologen en loopbaanadviseurs van het LoopbaanAdvies Centrum, jobcoaches en IT-adviseurs van Bartiméus.

De training wordt twee keer per jaar gegeven voor gemiddeld 12 deelnemers. De trainers hebben echter behoefte aan meer wetenschappelijke onderbouwing van de training om de inhoud ervan te optimaliseren. 

Doelstelling

Kennisverwerving voor het realiseren van een methodisch onderbouwde training energiemanagement. Deze training heeft tot doel uitval in de arbeidssituatie ten gevolge van vermoeidheidsklachten en burn-out te voorkomen. Daarnaast verwachten we dat de training de belasting van het sociale thuisnetwerk kan verminderen. Dit kan de kwaliteit van leven verbeteren en een positief gezondheidseffect hebben.

Onderzoeksopzet

Het project start met literatuuronderzoek, dat op bruikbaarheid voor de doelgroep wordt beoordeeld. Op basis van de verkregen informatie en praktische behoefte raadplegen we experts.

Vervolgens stellen we een vragenlijst over vermoeidheid bij slechtzienden op. Hiermee toetsen we de hypothese dat de mate van vermoeidheid bij werknemers met een visuele beperking groter is dan bij goedziende werknemers. Maar vooral hopen we dat dit inzicht geeft in welke factoren bijdragen aan vermoeidheid of juist bijdragen aan het verminderen daarvan! Deze vragen stellen we aan zowel slechtziende als goedziende werkenden. De resultaten worden gebruikt voor statistisch onderzoek. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt de training 'Energie managen in je werk' mogelijk bijgesteld. 

Toepassingspraktijk

Dit onderzoek levert de onderbouwing  op die nodig is om de training als preventiemiddel voor vermoeidheidsklachten in het werk in te kunnen zetten. Onderbouwing van de methodiek versterkt de kwaliteit van de training en daarmee de verantwoording van het effect naar visueel beperkte werknemers, werkgevers, hulpverleners, verwijzers en financiers. Bedrijfsartsen en zorgverzekeraars zullen dan eerder tot inzet van dit hulpmiddel overgaan, waardoor we uitval in werk kunnen voorkomen.

Door energiemanagement verbetert de gezondheid van de deelnemers. Bovendien levert Bartiméus met deze training een bijdrage aan het verbeteren van de positie van visueel beperkte werknemers op de arbeidsmarkt en het vergroten van de arbeidsmarktparticipatie van de doelgroep. 

Doelgroep

Werkenden met een visuele beperking van 18 - 67 jaar, met denkniveau mbo+, hbo of wo.
Kennis uit de training wordt ook meegenomen in de bijscholingen voor arbeidsdeskundigen (Hobeon keurmerk) en de nascholingen met accreditatie voor bedrijfsartsen (NVAB).

Looptijd

Dit project heeft een looptijd van 1 jaar: 1 januari 2015 t/m 31 december 2015.

Status

Momenteel wordt de vragenlijst afgenomen aan alle deelnemers. De deelnemers zijn verdeeld in een groep die training volgt en een controle groep. In april zijn de eerste twee trainingen voor deelnemers aan het onderzoek, in juni de derde. Na de zomer zal dan een vervolgvragenlijst worden afgenomen. 

Bronnen

Er zijn twee leaflets ontwikkeld over de training ‘Energiemanagement in je werk’: een voor de visueel beperkte werknemer en een voor de werkgever.

Onderzoekers

  • Erna Luttik – Registerpsycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie. 
  • Frank van der Helm – arbeidsconsulent/ jobcoach
  • Wim van Reenen - IT adviseur
  • Jacqueline Koolhaas - Projectmedewerker en beleidsondersteuner.
  • Mathilde Overbeek, researcher VU

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Erna Luttik (eluttik@bartimeus.nl) of Frank van der Helm (fvdhelm@bartimeus.nl)