menu Sluit het hoofdmenu

Crowdingtraining

De crowdingtraining is door Bartiméus ontwikkeld om bij 4-9 jarige enkelvoudig beperkte, slechtziende kinderen crowding te verminderen en de nabijvisus te verbeteren. Lees meer over crowding in het algemeen en specifiek de crowdingtraining.

Aanleiding

Crowding is de term voor het verschijnsel waarbij een object niet herkend kan worden wanneer er andere objecten, bijvoorbeeld andere letters, omheen staan. Crowding is dus de aanduiding waarbij een slechtziend kind bijvoorbeeld wel de losse letter ‘r’ op een bord zou herkennen, maar niet wanneer de ‘r’ omringd is door andere letters, zoals bij het woord ‘stro’ het geval is. Crowding kan kwantitatief, meetbaar, uitgedrukt worden door ten eerste de visus van het kind voor losse, niet-omringde, letters te meten en ten tweede te evalueren of, en zo ja hoeveel, de afname in visus is wanneer letters dicht op elkaar staan.

Mogelijke oorzaken van crowding zijn:

  1. instabiele fixatie door e.g. onrijpe oogmotoriek of oogbewegingsstoornis (zoals nystagmus),
  2. zwakke selectieve visuele aandacht, en/of
  3. contourinteractie (bijvoorbeeld bij luie ogen waarbij het brein informatie uit het zwakkere oog onderdrukt).

Kinderen met een visuele beperking hebben meer last van crowding dan goedziende leeftijdsgenoten. Een sterke mate van crowding kan onder meer leiden tot:

  • een laag leestempo;
  • lange zoektijden;
  • moeite hebben met het herkennen van een doelwit in ‘drukke’ afbeeldingen.

Omdat crowding de visuele waarneming belemmert, is hier een training voor ontwikkeld. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen die de training doorlopen hebben, een significante verbetering van de nabijvisus laten zien op verschillende visuskaarten (gemiddeld 1,3-1,7 regels). Daarnaast trad er bij de  helft van de kinderen in de behandelgroep een afname van crowding op. Dit was niet het geval voor de controlegroep en loepgroep. Voor een uitgebreide onderbouwing van de training kunt u de bijbehorende publicatie in Investigative Ophthalmology & Visual Science raadplegen.  

Werkwijze

Kinderen trainen 6 weken lang, 2 keer per week circa 20 minuten onder begeleiding. De begeleider kan een ambulant (onderwijs-)begeleider zijn, maar tevens zou de training ook kunnen worden overgedragen aan remedial teachers. De training bestaat uit twaalf trainingssessies, die elk maximaal 30 minuten duren. De training is gebaseerd op het klassieke Loco-spel waarbij steentjes op de juiste plek gelegd moeten worden in de Loco-speeldoos om zo een patroon te vormen. Dankzij deze speelse toevoeging is de training onderhoudend en ontvangt het kind feedback over de juistheid van zijn of haar antwoorden.

Voor en na training wordt de nabijvisus voor losse symbolen en symbolen in de rij opgemeten om te evalueren wat het effect van de training is op de nabijvisus en crowding. 

Slechtziend kind aan de slag met de crowdingtraining

Aanmelding

Tijdens een visueel functieonderzoek kan gemeten worden of uw kind last heeft van crowding en of uw kind een zwakke nabijvisus heeft ten opzichte van zijn of haar vertevisus. De specialisten van Bartiméus en Visio werken met een protocol waarin staat wanneer een kind op basis van een zwakkere nabijvisus en/of de mate van crowding in aanmerking komt voor de training. Indien uw kind in aanmerking komt voor de training, ontvangt u een flyer met informatie over de training. 

Bronnen

Het promotieonderzoek en implementatietraject werden beide mede mogelijk gemaakt door ZonMw, programma InZicht. 

Lees meer op de website van ZonMw:

Publicaties crowdingtraining

  • Huurneman, B., Boonstra, F.N., Cox, R.F.A., van Rens, G., & Cillessen, A.H.N. (2013). Perceptual learning in children with visual Impairment improves near visual acuity. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 54(9), 6208-6216.  Open Access: http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2127928
  • Huurneman, B., Cox, R.F.A., & Boonstra, F.N. (2014). Oefening baart kunst: Crowdingtraining verbetert visuele functies van slechtziende kinderen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53(4), 151-163.
  • Huurneman, B. (2014). Crowding in children with visual impairment: improving vision through perceptual learning. Nijmegen, Radboud Universiteit. ISBN 9789090280899. Open Access: http://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/124616
  • Huurneman, B., Boonstra, F.N.(2014). Training improves visual search in children with visual impairment accompanied by nystagmus. Frontiers in Psychology, 5, 1-11. Open Access: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.00988/abstract

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek of de crowdingtraining? Neem dan contact op met mw. dr. B. Huurneman (bhuurneman@bartimeus.nl).