menu Sluit het hoofdmenu

Onderzoekslijn: Toegankelijkheid Online media en ICT

Het inhoudelijke zwaartepunt van deze onderzoekslijn ligt op de toegankelijkheid van nieuwe digitale media en technologie toepassingen (ICT) voor mensen met een visuele beperking.

Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij:

 • Ontwikkeling, invoering en validering van evaluatiemethoden van toegankelijkheid;
 • Factoren die de toegankelijkheid  van nieuwe media en technologie beïnvloeden;
 • Het ontwikkelen van cursussen en modules om kennis in de praktijk toepasbaar en beschikbaar te maken;
 • Het opleiden van professionals voor ontwerp en ontwikkeling van toegankelijke media en ICT voor mensen met een visuele beperking;
 • Implementatie, evaluatie en bijstelling van toegankelijke informatie- en communicatiesystemen en -boodschappen.

Toegankelijkheid van de maatschappij impliceert steeds meer de toegankelijkheid van elektronische informatie, communicatie en dienstverlening maar ook het Internet of Things (IoT). Toegankelijke media en ICT kunnen een belangrijke rol vervullen bij zorg- en dienstverlening, maar ook bij het ondersteunen en vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking.

Partner

Technische Universiteit Twente, Vakgroep Communicatie Wetenschap (Communication Science). In deze onderzoekslijn werken we samen met Accessibility.

Lopende onderzoeken

Promotie onderzoek naar factoren die de toepassing van de richtlijnen voor toegankelijkheid beïnvloeden
De uitkomsten kunnen organisaties veel inspanning en geld schelen doordat het onderzoek laat zien waar zij op moeten sturen om effectief te zijn. Die kennis kan tegelijkertijd de kans vergroten dat ICT toegankelijker wordt.

Datamodel onderzoek voor Ministerie van BZK
Onderzoek naar factoren die in de toekomst gebruikt kunnen worden als basis voor onderzoek naar maatregelen om toegankelijkheid te vergroten en de effecten ervan, bijvoorbeeld om te onderzoeken of beleidssturing zich moet richten op interventies in gebruikte techniek of op de inrichting van het proces van kwaliteitsborging.

Rendementsonderzoek in opdracht van Ministerie van BZK en EZ
Het onderzoek naar het rendement van de toepassing van webrichtlijnen leverde een aantal opzienbarende conclusies op. Deze zijn doorgesproken met de belangenvereniging Thuiswinkel.org en gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van Thuiswinkel.org.

Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologie voor mensen met een visuele beperking
Samen met de vakgroep neurofysiologie van de UT hebben we een onderzoeksvoorstel geschreven voor NWO, dat is toegekend. Bij dit onderzoek worden ook professionals en cliënten van Bartiméus en Visio betrokken.

Expert input voor MeAc onderzoeken
De MeAc onderzoeken worden door de Europese Commissie gebruikt als graadmeter voor de implementatie van toegankelijkheid in Europa. De partners in het convenant zijn als expert gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen.

Brainstorm Google Glass toegankelijkheid en toepassing
De resultaten van onze brainstorm-bijeenkomsten met blinde en slechtziende leerlingen bij Bartiméus zijn voorgelegd aan Google en opgenomen in de wishlist voor Glass.

Onderwijs
Jaarlijks wordt vanuit het Convenant meegewerkt aan het Master blok User Centered Design for New Media.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Eric Velleman (coördinator onderzoekslijn) per e-mail evelleman@bartimeus.nl

Publicaties

 • Geest, Thea van der, & Velleman, Eric (2014). Easy-to-read meets accessible web in the e-government context. Procedia Computer Science 27 ( 2014 ) 327 – 333. DOI: 10.1016/j.procs.2014.02.036
 • Velleman, Eric, Geest, & Thea van der (2014). Online test tool to determine the CEFR reading comprehension level of text. Procedia Computer Science 27 (2014),  350-358. DOI: 10.1016/j.procs.2014.02.039
 • Geest, T.M. van der, Meij, H. van der & Puffelen, M.C.J. van (2014). Self-assessed and actual Internet skills of people with visual impairments. Universal access in the information society. DOI 10.1007/s10209-013-0304-5
 • Velleman, Eric, & Thea van der Geest (2013). Page sample size in web accessibility testing: how many pages is enough? Computers and Accessibility: Proceedings of the 15th International ACM SIGACCESS Conference, (ASSETS '13), 2013, pp.1-2
 • Presentatie Webtoegankelijkheid in het Europees Parlement, Eric Velleman, 25 mei 2013. Zie het bericht op accessibility.nl.
 • Velleman, E,. Nahuis, I., Geest, T.van der. (2015). Factors explaining adoption and implementation processes for web accessibility standards within eGovernment systems and organizations. Universal Access in the Information Society.
 • Miesenberger, K., Velleman, E., Crombie, D., Petrie, H., Darzentas, J., Velasco, C. (2012). The eAccess+ Network: Enhancing the Take-Up of eAccessibility in Europe. Computers Helping People with Special Needs. K. Miesenberger, A. Karshmer, P. Penaz and W. Zagler, Springer Berlin Heidelberg. 7382: 325-328.
 • Velleman, E., & Geest, T. v. d. (2011). Business Case Study Costs and Benefits of Implementation of Dutch Webrichtlijnen. Retrieved from Enschede: http://g3ict.org/resource_center/publications_and_reports/p/productCateg...
 • Velleman, E. (2004). Evaluation Methodology and Quality Mark for Web Accessibility. Lecture Notes in Computer Science, K. Miesenberger, J. Klaus, W. Zagler and D. Burger, Springer Berlin Heidelberg. 2004. 3118: 317-322.
 • Velleman, E., et al. (2007). A Unified Web Evaluation Methodology Using WCAG. Universal Access in Human-Computer Interaction. Applications and Services. C. Stephanidis, Springer Berlin Heidelberg. 4556: 177-184.
 • Nietzio, A., Strobbe, C., Velleman, E. (2008). The Unified Web Evaluation Methodology (UWEM) 1.2 for WCAG 1.0. Computers Helping People with Special Needs. Lecture Notes in Computer Science. K. Miesenberger, J. Klaus, W. Zagler and A. Karshmer, Springer Berlin Heidelberg. 5105: 394-401.
 • Velleman, E., Velasco, C., & Snaprud, M. (2007). UWEM 1.2 CORE. Retrieved from http://www.wabcluster.org/uwem1_2/
 • Velleman, E., Velasco, C., Strobbe, C., Nietzio, A., & Snaprud, M. (2007). UWEM 1.2 Tests.   Retrieved from http://www.wabcluster.org/uwem1_2/
 • Velleman, E., Hay, S., & Rooij, R. (2007b). Normative document Webguidelines for Quality Mark drempelvrij.nl. Success criteria for the Web Guidelines, including W3C's Web Content Accessibility Guidelines version 1.0, priority 1 & 2.  Retrieved from http://www.drempelvrij.nl/over-het-waarmerk/waarmerk-1/documenten-webric...
 • Velleman, E., & Abou-Zahra, S. (2014). Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0.  Retrieved from http://www.w3.org/TR/WCAG-EM/
 • Velleman, E., Hay, S., & Rooij, R. (2007a). Normative document Web Guidelines for evaluation and sampling.  Retrieved from http://www.drempelvrij.nl/over-het-waarmerk/waarmerk-1/documenten-webric...
 • Corvers, S., Martínez-Normand, L., Thoren, C., Varela, E., Velleman, E., Wegge, K. (2009). Conformity Assessment in the Public Procurement of Accessible ICT. Universal Access in Human-Computer Interaction. Addressing Diversity. C. Stephanidis, Springer Berlin Heidelberg. 5614: 470-479.