menu Sluit het hoofdmenu

Instrumentarium diagnostisch centrum

Innovatie in klinische onderzoeksmethoden is een belangrijke doelstelling van Bartiméus. Innovatieve meetmethoden kunnen voortkomen uit het wetenschappelijk onderzoek, het implementeren van wetenschappelijke of technische resultaten elders, of worden primair worden vanuit een klinische vraag. Lees meer over de technische mogelijkheden en innovatieve onderzoeksmethoden.

Electrofysiologie

Naast het minimum ISCEV-standaardprotocol maken we gebruik van ontwikkelde extensies.

 • VEP: flits en patroon-VEP voor het onderzoeken van de functie van de visuele banen van oog tot visuele hersenschors.
  - VEP-visus voor het bepalen van een objectieve gezichtsscherpte.
  - Misroutingmeting voor onderzoek naar albinisme (project albinisme).
 • ERG: voor het onderzoeken van de functie van het netvlies. De te onderzoeken patiënt draagt electroden op het verdoofde oog. In het licht en in het donker worden lichtflitsen aangeboden. Deze verschillen in sterkte, kleur en tempo. Hiermee worden verschillende aspecten van het netvlies onderzocht zoals staafjes, kegeltjes en hogere lagen van het netvlies. Bevindingen hiervan zijn van belang voor diagnostiek van (erfelijke) netvliesaandoeningen.
  15Hz: ten behoeve van onderzoek naar verschillende vormen van congenitale stationaire nachtblindheid (CSNB) zijn specifeke methoden ontwikkeld. Hierbij worden in het donker snelle flitsen van verschillende sterkte aangeboden.
  Dubbelpuls onderzoek. Hiermee wordt specifiek onderzoek verricht naar dynamische aspecten van het netvlies.
 • Multifocaal ERG: de laatste jaren is een meetmethode ontwikkeld om juist aan de macula plaatsopgelost te kunnen meten. Verwachting is dat gebruik hiervan bij het DC een nieuwe impuls geeft aan de diagnostiek van netvliesaandoeningen.
 • Electro-oculogram (EOG) is een techniek om de staande potentiaal van het netvlies te meten die bij netvliesaandoeningen veranderingen kan ondergaan. 
 • DTL-electroden, Contactlens-electroden, huid-electroden. Voor het  meten van de elektrische activiteit van het netvlies of van de visuele hersenschors wordt gebruik gemaakt van verschillende typen electroden. Voor het ERG wordt veelal gebruik gemaakt van een DTL draad-electrode. Deze bestaat uit een gewikkelde draad met de dikte van een haar. Deze wordt op het verdoofde oog gelegd. Een contactlens-electrode kan bij baby’s gebruikt worden. Huid-electroden worden bij het VEP gebruikt. Eventueel ook bij het ERG indien oog-electroden niet verdragen worden. 
 • ISCEV-standaarden. Het DC werkt conform de standaarden van ISCEV. Gezien de specifieke doelgroep van kinderen, en als resultaat van het eigen wetenschappelijk onderzoek, gebruikt het DC tal van uitbreidingen van de minimum standaarden van ISCEV.

Objectief gezichtsveldonderzoek met behulp van eye-tracking 
Indien een gezichtsveld niet (betrouwbaar) met een standaard gezichtsveldmeter is te meten kan door eye-tracking een objectief gezichtsveld bepaald worden.

C-Quant strooilichtonderzoek
Klachten van hinder van directe lichtbronnen zoals de zon, lichtspots, koplampen worden nog wel eens veroorzaakt door een toename van strooilicht in ooglens of hoornvlies. Deze klachten worden geobjectiveerd met de stroolichtmeter.

Optical Coherence Tomograph (OCT)
De spectraaldomein OCT maakt in zeer korte tijd een dieptebeeld van het netvlies. Hierin zijn de verschillende lagen van het netvlies te onderscheiden.

Fundusfotografie/FAF
Vrijwel altijd wordt door de oogarts naar het netvlies gekeken met behulp van lenzen. Een foto van het netvlies wordt dan vaak gemaakt om later met collega-specialisten te kunnen overleggen en ook om met eventuele veranderingen in de toekomst te kunnen vergelijken.

Kleurenonderzoek
Het kleurenzien wordt met een aantal testen onderzocht, afhankelijk van de onderzoeksvraag en de leeftijd van het kind.

Gezichtsveldonderzoek Octopus en Goldmann
Standaard automatische en handmatige gezichtsveldmeters worden gebruikt om zowel kinetische als statische perimetrie te doen.

Donkeradaptometrie
Het meten van adaptatie aan het donker  speelt een rol bij klachten van nachtblindheid.  

Simulatie van halfzijdige uitval zoals bij hemianopsie

Simulatie van halfzijdige uitval zoals bij hemianopsie met een eye-tracker