menu Sluit het hoofdmenu

Diagnostisch onderzoek

Bij Bartiméus vindt gespecialiseerde oogheelkundige, elektrofysiologische en gedragswetenschappelijke diagnostiek plaats. Een tweede kernactiviteit is wetenschappelijk onderzoek, dat nauw verbonden is met de specialistische diagnostiek.

De onderzoekers hebben veel ervaring in de omgang met kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Onze onderzoeken zijn erop gericht om zo effectief mogelijk te zijn, met een minimale belasting van de cliënt. Wij beschikken over specialistische meetmethoden voor lastig te onderzoeken mensen en voor specifieke onderzoeksvragen.

Zie ook de informatie voor cliënten over diagnostisch onderzoek.

Wanneer verwijzen naar Bartiméus voor diagnostiek?

U kunt denken aan verwijzing voor diagnostiek bij Bartiméus in de volgende gevallen:

  • een baby met afwijkend kijkgedrag
  • verdenking van een congenitale c.q. erfelijke retina- of n. opticusaandoening
  • subnormale visus bij hoge refractieafwijkingen, vooral bij de hoge myopieën
  • verdenking van cerebrale visusstoornissen
  • visusbepaling bij zeer jonge kinderen en mensen met een meervoudige beperking
  • verdenking van psychogene visusdaling (conversie / SOLK)

Wat gebeurt er na de diagnose?

Ons streven is om in een enkele dag alle onderzoeken te doen en ook tot een diagnose te komen. Eventueel is er dan een nagesprek met maatschappelijk werker of gedragsdeskundige over een mogelijk revalidatie-vervolgtraject. De diagnostiek heeft een directe link met de mogelijkheden voor revalidatie bij Bartiméus. 

Wetenschappelijk onderzoek

Door wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met collega-instellingen of universiteiten, proberen wij onze expertise op het gebied van diagnostiek verder te onderbouwen en te ontwikkelen. Bekijk recente onderzoeksprojecten en een overzicht van wetenschappelijke publicaties.

Onderwijs en samenwerking

Het team werkt mee aan diverse vormen van onderwijs aan professionals in de zorg. Ook nemen we deel aan samenwerkingsverbanden op klinisch en wetenschappelijk gebied. Lees meer over onderwijs en samenwerking.

Team

Bekijk de medewerkers van Diagnostiek.

Adres

Bezoekadres 
Bartiméus locatie Zeist, Van Renesselaan 30a, 3703 AJ Zeist (gebouw 'Atrium', zie de Routebeschrijving).