menu Sluit het hoofdmenu

Verwijzen naar Bartiméus

Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland met een visuele beperking door een oogheelkundige aandoening of hersenletsel. Om gebruik te maken van de dienstverlening van Bartiméus is in de meeste gevallen een verwijsbrief nodig.

Medisch Specialisten

Wilt u een cliënt aanmelden bij Bartiméus, dan gebruikt u een verwijsformulier wanneer:

  • u een specialistisch diagnosetraject wilt inzetten voor uw cliënt.
  • uw cliënt begeleiding nodig heeft bij het verwerken van en het leren omgaan met de diagnose.
  • uw cliënt begeleiding nodig heeft bij de inzet van hulpmiddelen.
  • uw cliënt hulp nodig heeft bij het leren omgaan met de gevolgen van de oogaandoening of visuele beperking op de dagelijke activiteiten.

Download hier het verwijsformulier van Bartiméus
Wilt u weten wie kan verwijzen, hoe u kunt verwijzen of bij wie u terecht kunt met uw vraag? Lees dan de informatie hierover in het linkermenu op deze pagina.

Wij gebruiken ZorgMail: veilig mailen van persoonsgegevens

Wanneer u klantgegevens per e-mail verstuurt, dan moet dit volgens de wetgeving veilig gebeuren. Voor het veilig verzenden van persoonsgegevens maakt Bartiméus gebruik van ZorgMail. Maakt u hier zelf geen gebruik van en wilt u ons toch veilig mailen? Stuur dan een mail naar info@bartimeus.nl met uw verzoek. Wij sturen u dan een bericht waarop u kunt antwoorden en waarmee u voldoet aan de privacywetgeving.

Huisartsen & Gemeenten

In sommige gevallen kunnen huisartsen en gemeenten een doorverwijzing verzorgen. Bijvoorbeeld wanneer een volwassen cliënt al eerder bij Bartiméus gerevalideerd heeft. Hoe dit gaat hangt af van waarvoor iemand wordt doorverwezen, meer hierover leest u in het linkermenu op deze pagina.