menu Sluit het hoofdmenu

Verwijzen voor begeleiding, advies en hulpmiddelen

Wanneer er advies of hulp nodig is bij het inzetten van hulpmiddelen, het leren omgaan met de gevolgen van een diagnose en het leven met een visuele handicap dan kunnen cliënten worden doorverwezen naar Bartiméus.

Wie kan doorverwijzen?

Een doorverwijzing voor advies over hulpmiddelen, het leren leven met een visuele beperking en het verwerken van een diagnose gebeurt door een oogarts, neuroloog, revalidatiearts of ander medisch specialist. Wanneer het om een doorverwijzing gaat van iemand die al eerder bij Bartiméus heeft gerevalideerd dan kan ook een huisarts of gemeente doorverwijzen.

Hoe verwijs ik door?

Medisch specialisten kunnen gebruik maken van ons verwijsformulier. Wij vragen hierin om specifieke oogheelkundige gegevens, gegevens van uw cliënt en gegevens van de verwijzer en de reden van verwijzen. Het is ook mogelijk om uw eigen verwijsformulier naar ons toe te sturen. Omdat er in het verwijsformulier vertrouwelijke cliëntgegevens staan vragen wij u om het formulier niet per e-mail maar per post te versturen naar:

Bartiméus
Afdeling Aanmelding & Informatie
Antwoordnummer 167
3700 WB ZEIST

U kunt ook faxen naar 030-698 22 75.

Wij vragen huisartsen en gemeenten die iemand willen doorverwijzen naar Bartiméus om contact op te nemen via telefoonnummer 088 - 88 99 888 of via info@bartimeus.nl (bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur). Indien gewenst kunnen wij u ook terugbellen.

Privacy klantgegevens

Wanneer u klantgegevens per e-mail verstuurt, dan moet dit volgens de wetgeving veilig gebeuren. Voor het veilig verzenden van persoonsgegevens maakt Bartiméus gebruik van ZorgMail. Maakt u hier zelf geen gebruik van en wilt u ons toch veilig mailen? Stuur dan een mail naar info@bartimeus.nl met uw verzoek. Wij sturen u dan een bericht waarop u kunt antwoorden en waarmee u voldoet aan de privacywetgeving.

Contact

Wilt u meer weten over uw specifieke verwijzing? Neemt u dan contact met ons op