menu Sluit het hoofdmenu

Verwijzen voor begeleiding, advies en hulpmiddelen

Wanneer advies of hulp nodig is bij het inzetten van hulpmiddelen, leren omgaan met de gevolgen van een diagnose en het leven met een visuele handicap dan kunnen cliënten worden doorverwezen naar Bartiméus.

Wie kan doorverwijzen?

Een oogarts, neuroloog, revalidatiearts of ander medisch specialist kan doorverwijzen naar Bartiméus. Wanneer het om een doorverwijzing gaat van iemand die al eerder bij Bartiméus heeft gerevalideerd, dan volstaat een verwijzing door de huisarts of gemeente.

Hoe verwijs ik door?

Medisch specialisten kunnen gebruik maken van ons verwijsformulier. Wij vragen hierin om relevante medische gegevens (oogheelkundig, neurologisch, anders) van uw cliënt, het specialisme van de verwijzer en de reden van verwijzen. Het is ook mogelijk om uw eigen verwijsformulier naar ons toe te sturen. Omdat er in het verwijsformulier vertrouwelijke cliëntgegevens staan vragen wij u om het formulier niet per e-mail, maar per post of Zorgmail te versturen naar:

Bartiméus
Afdeling Aanmelding & Planning
Antwoordnummer 167
3700 WB ZEIST
Zorgmail: aanmelding@bartimeus.nl.
Telefoon: 030 - 698 22 75.

Wij vragen huisartsen en gemeenten die iemand willen doorverwijzen naar Bartiméus om contact op te nemen via telefoonnummer 088 - 88 99 888 of via info@bartimeus.nl (bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur). Indien gewenst kunnen wij u ook terugbellen.

Privacy klantgegevens

Wanneer u klantgegevens per e-mail verstuurt, dan moet dit volgens de wetgeving veilig gebeuren. Voor het veilig verzenden van persoonsgegevens maakt Bartiméus gebruik van ZorgMail. Maakt u hier zelf geen gebruik van en wilt u ons toch veilig mailen? Stuur dan een mail naar info@bartimeus.nl met uw verzoek. Wij sturen u dan een bericht waarop u kunt antwoorden en waarmee u voldoet aan de privacywetgeving.

Contact

Wilt u meer weten over uw specifieke verwijzing? Neemt u dan contact met ons op