menu Sluit het hoofdmenu

Zorgaanbod SGGZ Psychotherapie

Bartiméus biedt ambulante, poliklinische GGZ. Bartiméus heeft voor de GGZ géén klinische behandelmogelijkheden. Indien voor een bepaalde cliënt sprake is van een intramurale verblijfsindicatie, is dit op grond van een visuele of meervoudige (visueel-en-verstandelijke) beperking of jeugdzorgmaatregel, en dus niet op grond van psychische of psychiatrische zorg (GGZ).

Binnen Bartiméus SGGZ, Psychotherapie worden bijna alle voorkomende psychische en psychiatrische stoornissen gediagnosticeerd en behandeld, waarbij het accent ligt op aandoeningen waar lichamelijke en psychische klachten met elkaar verweven zijn. Bartiméus SGGZ is als enige zorg- en expertiseorganisatie door De Nederlandse GGZ erkend als landelijk zorgaanbieder van Gespecialiseerde GGZ voor deze specifieke doelgroep. Bij cliënten van de SGGZ-voorziening van Bartiméus is in de regel sprake van complexe, meervoudige problematiek. Naast een primaire psychiatrische stoornis (DSM-5) met niet zelden ook andere psychiatrische problematiek, zoals gehechtheid gerelateerde problematiek of persoonlijkheidsproblematiek is altijd sprake van co-morbide ernstige visuele, cognitieve en/of andere somatische aandoeningen. De GGZ-behandeling richt zich op de psychiatrische stoornis en eventueel gehechtheid gerelateerde of persoonlijkheidsproblematiek. 

Doel van de geboden zorg

Doel van de geboden zorg is de psychiatrische stoornis te behandelen waardoor deze tot herstel leidt. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt gestreefd naar het leren adequaat om te gaan met de problematiek zodanig dat het oorspronkelijke niveau van zelfstandigheid en kwaliteit van leven zoveel mogelijk wordt bereikt. Hiermee wordt voorkomen dat bij deze cliënten intensievere zorg- en begeleidingsfaciliteiten noodzakelijk zijn. Klinische opname kan dan wellicht voorkomen worden, school/werk en dagbesteding kan gehandhaafd blijven, uithuisplaatsing kan voorkomen worden. 

Samenwerking

Bartiméus SGGZ, Psychotherapie heeft als onderdeel van de zorg- en expertiseorganisatie Bartiméus de mogelijkheid ten behoeve van de diagnostiek en behandeling intensief samen te werken met een breed spectrum van hooggespecialiseerde professionals (oogarts, AVG-arts, neuroloog, orthopedagoog, ergotherapeut, diëtist, fysiotherapeut) en disciplines van behandelaars en zorgverleners rondom de client (school, werk, dagbesteding, ouders/begeleiders, enz.). Juridische maatregelen in de vorm van Rechtelijke Maatregel (RM) of Onder Toezicht Stelling (OTS) kunnen voorkomen. Vanuit de bijzondere kennis en expertise betreffende deze combinatie van beperkingen, stoornissen en problematieken wordt Bartiméus SGGZ regelmatig benaderd voor het uitvoeren van een second opinion en vervult een consultatiefunctie voor andere aanbieders in de GGZ.