menu Sluit het hoofdmenu

Behandelproces SGGZ Psychotherapie

Het behandelteam

Het huidige behandelteam van Bartiméus SGGZ bestaat uit BIG-geregistreerde medewerkers: klinisch psychologen, GZ-psychologen en psychomotorisch therapeuten. Daarnaast is er secretariële ondersteuning en beschikt Bartiméus over erkende RINO opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen en klinisch psychologen (specialisten). Een psychiater is op consultatiebasis beschikbaar.

Aanmeldklachten/hulpvragen

Cliënten kunnen bij de afdeling Psychotherapie (SGGZ) terecht met hulpvragen als:

 • Problemen als gevolg van een trauma;
 • Stemmingsproblemen zoals depressieve klachten;
 • Angstklachten;
 • Rouwverwerkingsproblemen, problemen in de verwerking van verlieservaringen en/of acceptatieproblemen;
 • Persoonlijkheidsproblematiek;
 • Emotionele problemen zoals een laag zelfbeeld of onvoldoende coping-vaardigheden.

Behandelaanbod:

 • (Cognitieve) Gedragstherapie;
 • Psychodynamische therapie;
 • Cliëntgerichte, interactionele psychotherapie;
 • Mentaliseren Bevorderende (Kinder)Therapie (MBT) en/of Begeleiding (MBB);
 • Gehechtheidstherapie
 • Assertiviteits- en weerbaarheidstraining;
 • Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
 • Psychomotorische therapie;
 • EMDR (traumaverwerking);
 • Mindfulness;
 • Running-therapie;
 • Verschillende video begeleidingsvormen, zoals ‘Basic Trust’ en ‘VIPP-SD’.

Bartiméus GGZ biedt Gespecialiseerde GGZ aan volwassenen, kinderen en jeugd. Lees meer over de financiering.  U kunt ook onze algemene voorwaarden GGZ downloaden en de organisatie van onze hulpverlening is beschreven in het kwaliteitsstatuut.

Locaties

Bartiméus biedt de SGGZ aan vanuit de Bartiméus locaties van Doorn, Zeist en Ermelo.

Na aanmelding

Naast de verwijsbrief van de huisarts zal de verwezen cliënt gevraagd worden toestemmingsformulieren in te vullen en te ondertekenen.  Deze formulieren zul per post of via een beveiligde mail aan client worden verstuurd. Met dit formulier geeft de client, ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger toestemming voor het starten van het intake traject en wordt toestemming gegeven voor het delen van relevante informatie met verwijzer en andere betrokkenen.  Let op: zonder toestemming mogen wij de client niet uitnodigen voor start van het intake (diagnostiek en advies) traject.  Wanneer alle gevraagde papieren ontvangen zijn, plaatsen we de cliënt op de wachtlijst. 

Intake en advies traject

Gemiddeld genomen vinden er 2-3 intakegesprekken plaats gevolgd door een adviesgesprek. Soms is aanvullende diagnostiek nodig om te komen tot een diagnose en indicatiestelling.  Mocht Bartiméus SGGZ geen passende behandeling kunnen bieden, dan overleggen wij met de huisarts en de client over behandelmogelijkheden elders.

Contact

Bartiméus (SGGZ)
Afdeling Psychotherapie
Oude Arnhemse Bovenweg 3
3941 XM Doorn
psychotherapie@bartimeus.nl
T 0343 - 52 65 43 (doorkiesnummer 3)