menu Sluit het hoofdmenu

Aanmelden voor specialistische GGZ Psychotherapie

Bartiméus biedt ook SGGZ ambulante psychotherapeutische hulpverlening zowel voor volwassenen als voor jeugd met een visuele en/of verstandelijke beperking.

Voor vrijwel alle psychische problematiek kan uw cliënt bij ons terecht. Uitgesloten zijn echter cliënten met crisisgevoeligheid zoals suïcidaliteit of psychotische kenmerken. Dit omdat wij niet over een crisisdienst beschikken en wij deze cliënten dus niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. 

Om gebruik te maken van de SGGZ van Bartiméus is een verwijsbrief van de huisarts nodig. 

Hoe verwijst u door naar Bartiméus?

Wilt u een cliënt aanmelden bij Bartiméus SGGZ Psychotherapie, dan gebruikt u een verwijsformulier wanneer: 

  • er psychiatrische of psychologische problematiek speelt; 
  • u het vermoeden heeft op een DSM-5 stoornis. 
     

download hier het verwijsformulier voor volwassenen 

Als uw cliënt bij een andere GGZ instelling een eerdere behandeling heeft gehad, verzoeken wij u om de afsluitbrief toe te voegen aan deze verwijzing. Nadat wij uw verwijzing ontvangen hebben en eventueel aanvullende informatie bij u hebben opgevraagd, zullen wij uw verwijzing beoordelen.  

Als wij vermoeden dat Bartiméus SGGZ, Psychotherapie passende zorg kan bieden, wordt uw cliënt op de wachtlijst voor intake geplaatst. Wij nemen met uw cliënt contact op om een eerste afspraak voor intake te maken. Tijdens de intakefase wordt samen met uw cliënt besloten of er passende zorg geboden kan worden. Als Bartiméus SGGZ Psychotherapie géén passende zorg kan bieden, zullen we u daarover informeren. 

Verwijzen via ZorgDomein

U kunt een cliënt of patiënt nu ook naar Bartiméus verwijzen via ZorgDomein. Via dit platform stuurt u gemakkelijk uw verwijzing naar ons toe. Heeft u geen account op ZorgDomein? Bezoek dan hun website om kosteloos een account aan te maken: Verwijzen en aanvragen – ZorgDomein. (Let op: deze link opent in een nieuw venster

Wij gebruiken ZorgMail: veilig mailen van persoonsgegevens

Wanneer u klantgegevens per e-mail verstuurt, dan moet dit volgens de wetgeving veilig gebeuren. Voor het veilig verzenden van persoonsgegevens maakt Bartiméus gebruik van ZorgMail. Maakt u hier zelf geen gebruik van en wilt u ons toch veilig mailen? Stuur dan een mail naar info@bartimeus.nl met uw verzoek. Wij sturen u dan een bericht waarop u kunt antwoorden en waarmee u voldoet aan de privacywetgeving.