menu Sluit het hoofdmenu

Sensorische functies en pijn

Publicatie van: Genderen, Mies van; Oudesluys-Murphy, Anne Marie; Vermeulen, Jeroen

De kinderrevalidatie richt zicht op kinderen met fuctioneringsproblemen ten gevolge van ziekte of aandoening. Bij het merendeel van deze kinderen staan beperkingen in mobiliteit en het leren en toepassen van kennis op de voorgrond. Het wordt echter steeds duidelijker dat veel kinderen binnen de kinderrevalidatie ook te kampen hebben met sensorische stoornissen. Omdat de additionele sensorische stoornissen aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het dagelijks functioneren, is het van belang om deze zo vroeg mogelijk op te sporen. Dit hoofdstuk bespreekt het visuele, auditieve, vestibulaire en somatosensorische systeem. Ook is er aandacht voor de het onderwerp pijn.

Hoofstuk 6 in Kinderrevalidatie; onder red. van Hadders-Algra,M. e.a.  Van Gorcum, 2015.

pp.113-130; ill.,lit.opgn.