menu Sluit het hoofdmenu

Ontwikkelingsonderzoek naar rouw- en verliesverwerking bij mensen met een (zeer) ernstige visuele en verstandelijke beperking

Publicatie van: Hokke, H.; Kaaden, W. v.d.; Vermeulen, R.; Wesselink, B.

Onderzoeksverslag van een practice-based ontwikkelingsonderzoek naar rouw- en verliesverwerking bij mensen met een (zeer) ernstige visuele en verstandelijke beperking

In het onderzoek is op basis van een beknopte literatuurstudie onderzocht hoe rouw- en verliesverwerking voor mensen met een (zeer) ernstige visuele en verstandelijke beperking zou kunnen verlopen. De literatuurstudie heeft geleid tot een concept methodiekbeschrijving die bij vier cliënten door hun begeleiders is uitgevoerd. De cliënten hadden allen een (zeer) ernstige visuele en verstandelijke beperking en er was bij allen sprake van verlieservaringen welke hebben geleid of mogelijk zullen leiden tot (gecompliceerde) rouw. De begeleiders voerden de methodiek uit, de onderzoekers ondersteunden de begeleiders in het uitvoeren van de methodiek.

De klachten van de cliënten zijn gemeten met behulp van vragenlijsten die voor, tijdens en na het uitvoeren van de methodiek zijn afgenomen. Ook is door middel van een semigestructureerd interview het resultaat na afloop van het uitvoeren van de methodiek bevraagd (eindevaluatie). Op basis van de kwantitatieve gegevens (de vragenlijsten) lijken de klachten van de cliënten hetzelfde gebleven of verergerd te zijn. Op basis van de kwalitatieve gegevens (eindevaluatie) lijken er klachten verminderd te zijn.
Ook is het gevoel van bekwaamheid van begeleiders over het begeleiden van rouwklachten bij mensen met een (zeer) ernstige visuele en verstandelijke beperking voor, tijdens en na het uitvoeren van de methodiek gemeten. Op basis van de kwantitatieve gegevens (vragenlijsten) is er geen verandering zichtbaar. Op basis van de kwalitatieve gegevens (eindevaluatie) blijkt het uitvoeren van de methodiek tot een toename in het gevoel van bekwaamheid te leiden. De resultaten hebben geleid tot aanpassingen in de concept methodiek, waarna de best-practice methodiekbeschrijving definitief is vastgesteld. De methodiekbeschrijving als resultaat van dit onderzoek is als los document toegevoegd.
Het verschil in kwantitatieve en kwalitatieve gegevens kan door meerdere factoren verklaard worden. Er worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

Doorn: Bartiméus, Sector Wonen, 2015

38p.; lit.opg.