menu Sluit het hoofdmenu

Hulpvragen, doelen en ervaringen met vraaggericht werken bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Publicatie van: Sterkenburg, P.S., Meddeler - Polman, B., Van Gerresheim, A.M., Krijnsen, E., Kef, S., Hoekman, J.

Abstract

Dit artikel beschrijft een praktijkonderzoek naar de manier waarop vraaggericht werken in een residentiële setting voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking plaatsvindt. Er is gekeken naar de overeenstemming tussen hulpvragen en doelen in de professionele ondersteuning. Daarnaast is onderzocht hoe hulpverleners, wettelijk vertegenwoordigers en cliënten vraaggericht werken ervaren. Er wordt gekeken naar factoren die vraaggericht werken bevorderen of belemmeren. Het onderzoek is relevant voor professionals die betrokken zijn bij vraagverduidelijking en het ontwikkelen van persoonlijke ondersteuningsplannen.

In: Nederlandse Tijdschrift Zorg, 3, 2014 239-254.