menu Sluit het hoofdmenu

De Cirkel van Veiligheid bij een LVB cliënt & systeem (CvV-LVB): een pilot case study

Publicatie van: Kroon, M. & Sterkenburg, P.S. (2014).

Abstract

Bijna 40% van alle mensen met een verstandelijke beperking heeft psychische en gedragsproblemen. Indien er sprake is van verstoorde gehechtheidsrelaties zijn er nauwelijks geprotocolleerde interventies voorhanden om gedragsproblematiek te behandelen. In dit artikel wordt een casus beschreven van een cliënt met een lichte verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en verstoorde gehechtheidsrelaties. Er is een geprotocolleerde interventie toegepast die effectief was in het verminderen van de gedragsproblemen en het herstellen van de vertrouwensrelaties. Breder onderzoek naar de effectiviteit van deze interventie bij LVB cliënten met gedragsproblemen gerelateerd aan verstoorde gehechtheidsrelaties is gewenst.

In: Onderzoek en Praktijk, Tijdschrift voor de LVG-zorg 12(1), 23-31.2014