menu Sluit het hoofdmenu

Onderzoek Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor mensen met een visuele beperking en psychologische/psychiatrische problemen

Bartiméus en de Vrije Universiteit doen onderzoek naar een interventie gericht op het verbeteren van het vermogen om te mentaliseren. Mentaliseren wil zeggen: nadenken over wat je zelf en anderen denken, voelen of bedoelen. Dit kan leiden tot vermindering van psychische problematiek, stress, eenzaamheid, problematisch gedrag en verbetering van sociale relaties. Voor dit onderzoek komen we graag in contact met naasten van mensen met een visuele beperking en psychische/psychiatrische problemen.

Mentaliseren Bevorderende Therapie

Bartiméus heeft veel ervaring met de toepassing van Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) bij jonge cliënten met gehechtheidsproblematiek en (jong) volwassen cliënten met persoonlijkheidsstoornissen. De dagelijkse begeleiders op de woongroep, school of werk en de gedragsdeskundigen worden geschoold in deze methodiek. 

Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een protocol voor een MBT-interventie voor de behandeling van mensen met een visuele beperking en psychologische/psychiatrische problemen.

Het nieuwe protocol draagt er toe bij dat alle MBT-therapeuten in Nederland op dezelfde manier kunnen gaan werken.

Daarnaast is er aandacht voor de begeleiders van deze mensen om hun competenties te verbeteren en de kwaliteit van de begeleiding te vergroten. Daarom ontwikkelen we een richtlijn Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB-VI) en een cursusdraaiboek voor ouders, begeleiders en andere betrokkenen. 

Deelnemers gezocht

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar naasten van mensen met visuele beperking en psychische/ psychiatrische problematiek. 

  • We zijn hierbij vooral benieuwd naar tips en ervaringen die we kunnen gebruiken voor het opstellen van een optimaal behandelprotocol.
  • In de vorm van een persoonlijk interview brengen we dit in kaart.
  • Het interview duurt ongeveer één uur en vindt plaats bij de deelnemers in de buurt.
  • Afspraken met de deelnemers worden in overleg gepland.
  • De deelnemers wordt in de verschillende rondes om hun mening gevraagd.

Na iedere ronde wordt de verkregen informatie teruggekoppeld aan de deelnemers.

Ronde 1: interviews: 30 – 60 minuten 

De interviews worden uitgewerkt en de resultaten worden weergegeven in een conceptverslag. 

Ronde 2: Mening/ reactie geven op conceptverslag: +/- 30 minuten

Conceptverslag wordt digitaal aan de deelnemers verstrekt. Vervolgens wordt gevraagd om een mening/ reactie te geven op het conceptverslag. 

Ronde 3: Reacties van ronde 2 worden verwerkt en teruggekoppeld: +/- 30 minuten.

Vertrouwelijk en anoniem

Alle uitgewerkte interviews (en uiteraard ook gegevens uit de overige rondes) blijven vertrouwelijk en worden geanonimiseerd.  

Aanmelden

Bent u de partner, ouder of verwant van een persoon met een visuele beperking met psychische/psychiatrsiche problemen? Wilt u meewerken aan het onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie?  

Stuur dan een e-mail naar Jessica Braakman,  email: jbraakman@bartimeus.nl. Vermeld in uw mail uw naam en telefoonnummer, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt ook bellen met 0343-526543 (kies 3). Laat een boodschap achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. 

Aanmelden kan tot 1 maart 2019.