menu Sluit het hoofdmenu

Wetenschappelijk onderzoek VIPP-V

geplaatst op Cover Mijn kind en ik BartiméusVisio Reeks

VIPP-V is een video-feedback interventie voor ouders van jonge kinderen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking. Het doel van deze interventie is om ouders het moeilijker te lezen gedrag van hun blinde of slechtziende kind beter te leren begrijpen. Als ouders hun kind beter begrijpen zal dit de onderlinge ouder-kind relatie ten goede komen. In samenwerking met Bartiméus en Koninklijke Visio onderzoekt de Vrije Universiteit de werkzaamheid van deze nieuwe interventie. U leest er in dit nieuwsbericht meer over.

Tijdens dit onderzoek zijn 79 gezinnen ingeloot over twee condities: de ene helft heeft de VIPP-V training gevolgd en de andere helft heeft de reguliere vroegbegeleiding gevolgd. Door het afnemen van vragenlijsten bij ouders en begeleiders en de observatietaak bij ouder en kind hopen we inzicht te krijgen in de werkzaamheid van deze nieuwe interventie. Via deze nieuwsbrieven houden we graag alle betrokkenen bij het onderzoek op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. Meer informatie over de opzet van het onderzoek kunt u vinden op de website van Emgo (Engels).

Stand van zaken

Afgelopen november zijn de laatste 15 gezinnen begonnen aan het onderzoek(8 gezinnen binnen Visio en 7 gezinnen binnen Bartiméus). De helft van de gezinnen kreeg VIPP-V aangeboden en de andere helft bleef de reguliere vroegbegeleiding volgen. Alle trajecten zijn inmiddels succesvol afgerond. Dit betekent dat, op een enkele nameting na, er alleen nog follow-up metingen zullen plaatsvinden.

Meer informatie over het onderzoek kunt u lezen in de speciale nieuwsbrief (PDF) in het linkermenu onder 'Downloads'.