menu Sluit het hoofdmenu

Leg de link met hersenletsel

geplaatst op Een pop met blootliggende neppe hersenen

Het kost mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vaak veel moeite om de juiste hulp te vinden. Met de campagne ‘Leg de Link met hersenletsel' wil initiatiefnemer Hersenz huisartsen en andere zorgprofessionals informatie aanreiken waarmee zij hersenletsel eerder kunnen signaleren en beter kunnen doorverwijzen. Bartiméus ondersteunt dit initiatief en herkent de onbekendheid in de zorg met onder andere de visuele problematiek die NAH-patiënten kunnen ervaren.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel krijgen vaak niet, of te laat de juiste zorg. Verwijzers zoals huisartsen, bedrijfsartsen, psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten of mensen in de wijkteams leggen vaak de link niet met hersenletsel. Ook zijn ze niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden die er wél zijn om beter om te leren gaan met de gevolgen van het letsel.

Zo heeft zestig procent van de mensen met hersenletsel last van extreme vermoeidheid. Andere veelvoorkomende gevolgen zijn vergeetachtigheid, concentratieproblemen, somberheid, angst, apathie, impulsiviteit, communicatieproblemen en moeite met plannen en organiseren. Vaak zijn er problemen in de relatie en het gezin, in sociale contacten en in het werk. Begeleiding en behandeling verbetert de kwaliteit van leven ook al zijn ze medisch uitbehandeld.

In Nederland leven 650.000 mensen die dagelijks de gevolgen van hersenletsel ervaren, bijvoorbeeld door een beroerte, zuurstoftekort (bijvoorbeeld na hartstilstand), hersen(vlies)ontsteking, middelengebruik, vergiftiging of een ongeluk. Elk jaar komen daar ongeveer 40.000 mensen bij. Maar liefst de helft van deze mensen heeft te maken met cerebrale visuele waarnemingsproblemen. Deze visuele problemen kenmerken zich door de diversiteit en hebben een grote invloed op het dagelijks leven.

Leg de Link

Door eerder de link met hersenletsel te leggen kunnen mensen beter en sneller geholpen worden. Daarom starten hersenletselorganisaties de campagne 'Leg de Link'. In een serie filmpjes op de website vertellen mensen met hersenletsel over hun zoektocht naar de oorzaak en de bijbehorende hulp. Professionals leggen uit dat mensen met hersenletsel écht baat hebben bij goede zorg, ook jaren na het letsel. De filmpjes zijn eenvoudig te delen. Leg de Link roept cliënten, naasten en professionals op de filmpjes te delen en ook gericht naar bekende verwijzers te sturen.

congres 31 januari 2019 over visuele waarnemingsproblemen bij NAHNAH-congres

Om meer aandacht te vragen voor de visuele problematiek naar aanleiding van niet-aangeboren hersenletsel organiseren wij al voor de derde keer het congres over visuele waarnemingsproblemen als gevolg van NAH. Het congres zal plaatsvinden op donderdag 31 januari 2019 en zullen specialisten en ervaringsdeskundigen uit binnen- en buitenland hier hun nieuwste inzichten presenteren.

Samen leggen we de link

Leg de Link wordt ondersteund door de patiëntenorganisatie Hersenletsel.nl, de Hersenstichting, Hogeschool Windesheim en diverse zorgorganisaties. Het is een initiatief van Hersenz.