menu Sluit het hoofdmenu

Project: Schriftje.nl

Klassenteams en ouders/verzorgers communiceren met elkaar via een papieren communicatieschriftje. Deze methode heeft echter diverse nadelen. Met het door Bartiméus ontwikkelde Schriftje.nl kunnen ouders, leraren, begeleiders en verzorgers op een makkelijke manier informatie uitwisselen over een kind of cliënt.

Aanleiding voor dit project

Teams van de klassen van de Bosschool van Bartiméus communiceren met  ouders en verzorgers van een kind via een ‘communicatieschriftje’ (ook ‘heen-en-weer-schriftje’ genoemd). Zij beschrijven daarin hoe het met het kind die (les)dag gegaan is, specifieke observaties over het kind en bijzondere gebeurtenissen.

Klassenteams en ouders/verzorgers kunnen zo informatie uitwisselen die helpt om een kind optimaal te begeleiden. Vooral als het kind zich niet of nauwelijks verbaal kan uiten, krijgen ouders/verzorgers zo toch een beeld wat hun kind op school beleeft. Andersom krijgen de leerkrachten door het schrift actuele informatie over het  kind in de niet-schoolse situatie.

Een communicatieschriftje wordt door zowel ouders/verzorgers als  klassenteams als waardevol ervaren. Een papieren schriftje heeft echter verschillende beperkingen:

  • weinig interactief, je kunt niet snel op vragen reageren;
  • weinig mogelijkheden om multimediale informatie bij te voegen;
  • informatie wordt niet structureel bewaard, het is lastiger om op langere termijn analyses te maken over de ontwikkeling van een kind;
  • informatie kan niet worden geordend op thema of onderwerp;
  • geen ‘back-up’, makkelijk om kwijt te raken.

Daarom ontwikkelde Bartiméus in dit project een digitaal alternatief om de communicatie tussen klassenteams en ouders/verzorgers makkelijker te maken.

Doelgroep

Klassenteams en ouders/verzorgers die met elkaar communiceren over kinderen.

Resultaat / toepassingen

In dit project heeft Bartiméus een online, digitaal communicatieschrift ontwikkeld: Schriftje.nl. Hiermee kunnen ouders, verzorgers en klassenteams eenvoudig informatie uitwisselen over een kind. Voor een leerkracht is het systeem eenvoudig in het beheer.

In plaats van een papieren schrift heeft elke cliënt een eigen 'blog' waar leerkrachten, ouders en verzorgers berichten kunnen plaatsen of lezen over de dagelijkse gebeurtenissen thuis en op school. Deze berichten kunnen naast tekst ook foto’s, filmpjes of geluidsbestanden bevatten. Aan elk bericht kan een trefwoorden worden gekoppeld zodat daar later op gezocht en gesorteerd kan worden.

Schriftje.nl is interactief: op elk geplaatst bericht kan worden gereageerd. Zowel ouders als klassenteams kunnen elkaar verhelderende vragen stellen om onduidelijkheden op te lossen.

Bij de ontwikkeling hebben we natuurlijk gelet op de privacygevoelige aspecten en gezorgd dat het systeem goed beveiligd is. Alleen bevoegde gebruikers kunnen informatie lezen en reageren.

Omdat pilotprojecten succesvol verliepen, wordt Schriftje.nl nu in verschillende klassen en plekken binnen onze organisatie ingezet. Door de nieuwe vorm beschrijven de leerkrachten veel makkelijker en uitgebreider wat belangrijk is voor het thuisfront. En omgekeerd.

Bronnen / materialen

Het digitale communicatieschrift kan worden gebruikt via de website schriftje.nl.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op Dick Lunenborg (dlunenborg@bartimeus.nl). 

Gebruikers over Schriftje.nl

Gebruikers over Schriftje.nl, een door Bartiméus ontwikkeld online 'heen-en-weerschriftje'