menu Sluit het hoofdmenu

Project: Eyetracker

Bij kinderen die problemen hebben met de verwerking van visuele informatie op cerebraal niveau, is het belangrijk om vroeg te weten welke hogere visuele functies niet goed werken. Met een eyetracker doet Bartiméus mee met wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum en Visio om stoornissen sneller opsporen. Ook gebruiken we het apparaat voor andere toepassingen, zoals het simuleren van vormen van slechtziendheid.

Aanleiding voor dit project

In revalidatiecentra zien wij veel kinderen die problemen hebben met de verwerking van visuele informatie op cerebraal niveau. Juist bij deze kinderen is het belangrijk om in een vroeg stadium te weten welke hogere visuele functies niet goed werken. Als dat bekend is, kunnen behandelaars interventie en ondersteuning zo optimaal mogelijk inzetten.

Om stoornissen zo vroeg mogelijk op te sporen, kan een eyetracker worden gebruikt. Dit systeem registreert waar iemand kijkt op een computermonitor.  Op basis van de snelheid en de nauwkeurigheid van oogbewegingsreacties kunnen we iets zeggen over het visueel functioneren van kinderen.

Wetenschappelijk onderzoek (bij kinderen van 1-12 jaar, op verschillende locaties van Visio en Bartiméus) toonde het nut aan van eyetracking als diagnostische methode voor visuele verwerkingsproblemen bij kinderen.

Nadat Bartiméus een eyetracker had aangeschaft, bleek het systeem andere nuttige toepassingen te hebben. De eyetracker gebruiken we nu ook om specifieke vormen van slechtziendheid te simuleren en om bij specifieke visuele problemen het gezichtsveld te meten.

Doelgroep

Oogheelkundige specialisten die de eyetracker willen gebruiken bij het stellen van bepaalde diagnoses. Het apparaat is ook geschikt om slechtziendheid te simuleren voor mensen zonder visuele beperking. Bijvoorbeeld om ouders meer inzicht te geven in de visuele beperking van hun kind.

Resultaat en toepassingen

Het Diagnostisch Centrum van Bartiméus beschikt nu over een moderne eyetracker om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken en om diagnoses te ondersteunen. 

De aanwezigheid van de eyetracker stimuleerde de klinisch fysici bij Bartiméus tot de ontwikkeling van nieuwe toepassingen die de diagnostiek ondersteunen. Met software die wij zelf ontwikkeld hebben, blijkt de eyetracker ook goed gebruikt te kunnen worden voor het simuleren van bepaalde vormen van slechtziendheid. Voor bijvoorbeeld familie of een werkgever van een slechtziende kan het heel nuttig zijn om te ervaren wat het betekent om een visuele beperking te hebben. 

Voorbeelden van toepasssingen zijn:

  • simulatie van gezichtsvelduitval;
  • simulatie van maculadegeneratie (een wazige vlek rond het fixatiepunt van een persoon);
  • meten van het gezichtsveld bij bepaalde specifieke aandoeningen.

Publicaties

JJM Pel, MJG Kooiker, J van der Does et al., Orienting Responses to Various Visual Stimuli in Children with Visual Processing Impairments or Congenital Nystagmus, in Journal of Child Neurology (december 2013). 

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met Gerard de Wit, e-mail gdwit@bartimeus.nl.

Simulatie van halfzijdige uitval zoals bij hemianopsie

Simulatie van halfzijdige uitval zoals bij hemianopsie met een eye-tracker