menu Sluit het hoofdmenu

Project: De wereld van EMPA

Om goede zorg aan mensen met een beperking te kunnen bieden, is het belangrijk om je in een ander te kunnen verplaatsen. Daarom hebben we een ‘serious game’ ontwikkeld voor ouders en begeleiders. Dit spel is gericht op het vergroten van hun gevoel van empathie voor mensen met een beperking en helpt hen om adequaat te kunnen reageren.

Aanleiding voor dit project

De wereld om ons heen wordt steeds individualistischer. Om goede zorg aan mensen met een beperking te kunnen bieden, is het echter belangrijk om je in de schoenen van een ander te kunnen verplaatsen, om empathie te hebben voor een ander.

In deze tijd met veel mogelijkheden via computer en internet is het belangrijk om hierbij aan te sluiten. In dit project ontwikkelde Bartiméus daarom een ‘serious game’, een opleidingsspel dat ouders en begeleiders op een stimulerende en uitdagende wijze leert om empathisch te zijn naar de mensen voor wie zij zorg bieden.

Wij willen ze stimuleren om empathie te hebben voor naar kinderen en volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking en/of meervoudige beperkingen en om adequaat op ze te reageren. 

Doelgroep

De wereld van EMPA heeft een aantal doelgroepen:

 • jonge ouders (die gewend zijn om computer, tablet of smartphone te gebruiken);
 • begeleiders die werken in de zorg of die een opleiding volgen gericht op de zorg aan kinderen;
 • volwassenen met visuele, verstandelijke en/of meervoudige beperkingen.

Resultaat / toepassingen

Eind 2013 heeft Bartiméus 'de wereld van EMPA' gelanceerd. Dit is een computerspel (‘serious game’) met een wetenschappelijke basis.Het is een hulpmiddel om empathie en sensitiviteit te stimuleren bij professionals, studenten en ouders. Het ondersteunt hen ook om adequaat om te gaan met cliënten met een visuele en verstandelijke beperking.

De wereld van EMPA is een online educatief spel met vragen en  antwoorden. Het spel bestaat uit deze elementen:

 • Geanimeerde figuren (vader, moeder, baby, kind, blind kind, kind met een verstandelijke beperking en een kind met een meervoudige beperking) spelen een situatie waarin zich een opvoedings- of omgangsprobleem voordoet.
 • De kijker/speler kan kiezen uit een aantal oplossingen voorgelegd. Het animatiespel laat weten wat goed/fout is en het spel gaat verder.
 • De scores van de speler worden bijgehouden en getoond/beloond.
 • De moeilijkheidsgraad van de verschillende situaties begint bij ‘makkelijk’ en eindigt in een wat complexere situatie.
 • De speler begint altijd bij de eerste situatie en kan alleen naar de volgende als het probleem empathisch is opgelost

Bronnen / materialen

De serious game kan worden gespeeld via de website dewereldvanempa.nl en/of theworldofempa.org (Engelstalig).

Publicaties

 • Sterkenburg, P.S. (2012). ‘Serious gaming’ als interventie voor het stimuleren van sensitiviteit, empathie en responsiviteit van begeleiders in de zorg voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. In J. Zevalkink en I. Groenendijk (red). Psychoanalyse in de media: gebruik van media binnen en buiten de behandelkamer. Van Gorcum: Assen. Pp. 37-49.
 • Kluvers, D., Lievense, P., & Sterkenburg, P.S. (2014). Empathischer worden met een game: Hoe verminder je vooroordelen over mensen met een beperking en vergroot je de empathie? Markant. December, 26-29.

Teksten door anderen in vaktijdschriften

 • Empathie versterken met computerspel op de website van Klik, naar aanleiding van een artikel van Paula Sterkenburg in vakblad Klik (december 2013).
 • ‘De wereld van EMPA’: interview door Tessa Kaufman in Vroeg (maart 2014).

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op Paula Sterkenburg (psterkenburg@bartimeus.nl).