menu Sluit het hoofdmenu

Project: 2D-lichtlab

Advies over verlichting vormt een belangrijk onderdeel van de revalidatie door Bartiméus. Het 2D-lichtlab is een onderzoek dat op meer objectieve wijze de lichtbehoefte van een cliënt kan bepalen.

Aanleiding voor dit project

Juist bij slechtziendheid is een goede verlichting heel belangrijk. Licht kan bijdragen aan het zo optimaal mogelijk  waarnemen van de omgeving. Er kan sprake zijn van een verhoogde of verlaagde lichtbehoefte. Het licht kan het waarnemen van de omgeving ook bemoeilijken. Lichthinder dient daarom te worden voorkomen.

Advisering op het gebied van verlichting vormt een belangrijk onderdeel van de revalidatie door Bartiméus. Om op een adequate wijze te kunnen adviseren, is het nodig dat wij weten wat de voorwaarden zijn voor een specifieke cliënt met betrekking tot lichtbehoefte en lichthinder. Daarom hebben we in het project 2D-lichtlab een protocol opgesteld voor onderzoek dat op meer objectieve wijze de lichtbehoefte van een cliënt kan bepalen.

Doelgroep

De gebruikers van het 2D-lichtlab onderzoek zijn oogmeetkundigen en verlichtingsadviseurs lvi-C.

Resultaat / toepassingen

Bartiméus heeft het 2D-lichtlab ontwikkeld, een onderzoek waarin op meer objectieve wijze de lichtbehoefte van een cliënt kan worden bepaald. Dit onderzoek kan ingezet worden als de informatie over verlichtingsafhankelijkheid uit anamnese, diagnose en VFO onvoldoende is, of om een advies aan een financier (bijvoorbeeld een gemeente) objectief te verantwoorden.

De toepassing van het 2D-lichtlab zorgt voor:

  • betere en meer objectieve advisering omtrent verlichting
  • beter onderbouwde verlichtingsadviezen
  • psycho-educatie aan cliënt en cliëntsysteem
  • kennisopbouw van verlichtingsadviseurs omtrent lichtafhankelijkheid
  • beschikbaarheid van een onderzoekstool voor onbegrepen klachten van lichtbehoefte

Het 2D-lichtlab is inmiddels geïntegreerd in onze verlichtingsadvisering. Bartiméus beschikt op twee locaties over een lichtlab: in Zeist en in Deventer. In het lichtlaboratorium kunnen we de verlichting voor een slechtziende in een alledaagse situatie nabootsen. Ook doen we hier aanvullend onderzoek naar de verlichtingsbehoefte van een cliënt. Hierdoor kunnen we gefundeerd advies geven over aanpassingen van de woning of werksituatie.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op Frank Hoeben (fhoeben@bartimeus.nl).