menu Sluit het hoofdmenu

Project: E-learning MVG

Er zijn in het onderwijs aan leerlingen met een visuele én verstandelijke beperking geen bruikbare digitale leermiddelen beschikbaar. Daarom willen we een e-learningplatform ontwikkelen waarmee mensen met een meervoudige beperking tot een optimaal leerresultaat kunnen komen.

Aanleiding voor dit project

In het onderwijs zijn steeds meer intelligente (digitale) leermiddelen beschikbaar, zoals software, games, apps en websites. Deze leermiddelen zijn echter erg visueel gericht en meestal  niet toegankelijk. Er is binnen het onderwijs wel een inhaalslag bezig om toegankelijke adaptieve leermaterialen te ontwikkelen voor leerlingen met een visuele beperking.

Deze leermaterialen voor enkelvoudig visueel beperkte leerlingen zijn echter onbruikbaar voor meervoudig beperkte leerlingen. Zij kunnen immers niet lezen of schrijven en al helemaal niet omgaan met complexe hulpmiddelen zoals een brailleleesregel of vergrotingssoftware.

Materialen speciaal ontwikkeld voor verstandelijk beperkten zijn ook niet bruikbaar voor een verstandelijk beperkte leerling met een visuele beperking. Deze materialen maken namelijk veel gebruik van visualisaties, zoals pictogrammen, afbeeldingen en animaties.

Het ontbreken van geschikte materialen voor meervoudig beperkte leerlingen heeft een aantal nadelen:

  • er zijn geen bruikbare digitale leermiddelen die de leerresultaten zichtbaar maken en zich automatisch aanpassen aan het niveau;
  • de leerervaring en de daarbij behorende leeropbrengst van traditionele materialen is beperkt, omdat ze geen mogelijkheden voor interactie bieden;
  • speciale leermaterialen worden nu vaak eenmalig ontwikkeld voor een leerling of groep en zijn lastig te delen, wat niet efficiënt is;
  • de leerling is afhankelijk van de leerkracht die veel individuele begeleiding moet geven.

Ook voor volwassenen en oudere visueel  (verstandelijk ) beperkten zijn er bijna geen leermaterialen die zijn  afgestemd op hun vermogens.

Doelstelling / resultaat

Het doel van dit project is om de specificaties te bepalen van een e-learningplatform dat geschikt is voor meervoudig beperkte leerlingen en voor een bredere doelgroep visueel beperkten die beperkte mogelijkheden hebben om hulpmiddelen te bedienen.

Er wordt een werkend prototype gemaakt van een e-learningplatform dat uitgebreid door de doelgroep en de professionals getest kan worden. Dit moet leiden tot een geschikt platform dat leerlingen met een meervoudige beperking en hun leerkrachten helpt om tot een optimale leeropbrengst te komen.

Met het e-learningplatform kunnen:

  • leerlingen zelfstandig op een toegankelijke manier hun onderwijs volgen;
  • leerlingen op een interactieve manier volgens de huidige didactische inzichten leren;
  • leerkrachten op een gebruiksvriendelijke manier een les samenstellen waarbij tijdrovende handelingen zoveel mogelijk geautomatiseerd worden;
  • leerkrachten de voortgang van hun leerlingen interactief monitoren en bijsturen;
  • leerkrachten elkaars gemaakte lessen delen.

Doelgroep

Dit project is gericht op meervoudig beperkte leerlingen die onderwijs bij Bartiméus volgen, ambulant begeleid worden of intern bij Bartiméus wonen. Het platform kan ook een meerwaarde bieden voor meervoudig beperkte volwassen bewoners  en voor ouderen die op latere leeftijd visueel beperkt zijn geworden.

Daarnaast verwachten we dat er een internationale behoefte is om het platform te gaan gebruiken. Op congressen en expertmeetings wordt steeds vaker aangegeven dat er weinig digitale producten ontwikkeld zijn voor personen met een meervoudige beperking.

Aanpak

Eerst stellen we de specificaties vast voor een te bouwen e-learningplatform. Hiervoor wordt input geleverd door deskundigen op het gebied van onderwijs aan meervoudig beperkten, toegankelijkheid en onderwijstechnologie. Ook meervoudig beperkte leerlingen en volwassenen zullen hun feedback geven.

Op basis van de specificaties ontwikkelen we een “rapid-prototype” versie van het e-learningplatform. Hiermee kunnen we functionaliteiten testen in de praktijk. Ook krijgen andere organisaties zo een goed beeld van hoe het e-learningplatform eruit gaat zien. Dit kan hen enthousiast maken om te participeren.

Vervolgens voeren we enkele pilots uit waarbij het we het prototype van het platform testen met verschillende doelgroepen en in verschillende praktijksituaties.  Nadat de bevindingen van de pilots zijn verwerkt, kan een werkend e-learningplatform worden ontwikkeld dat zowel nationaal als internationaal toepasbaar is.

Planning

Dit project loopt van januari 2015 tot juni 2016.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op Dick Lunenborg (dlunenborg@bartimeus.nl).