menu Sluit het hoofdmenu

Mindfulness

Binnen de afdelingen psychotherapie is het voor cliënten ook mogelijk een behandeling (die gebaseerd is op) mindfulness te krijgen.

Mindfulness vindt zijn oorsprong in oosterse methodes die aangepast zijn tot westerse technieken. Mindfulness wordt getraind aan de hand van oefeningen die zich bijvoorbeeld richten op de adem en op het lichamelijk bewustzijn. 

Het sturen van de aandacht en het ontwikkelen van een open en accepterende houding zijn belangrijke aspecten van Mindfulness. Mindfulness blijkt effectief te zijn in de behandeling van angst, stress en pijn (Bear 2003; Chiesa, A., & Serretti, A., 2010). Uit wetenschappelijk onderzoek (e.a Singh, Lancioni, Winton, Adkins & Singh, 2009) is gebleken dat mindfulness ook voor mensen met een verstandelijke beperking kan helpen bij het verminderen van spanning en het verbeteren van het welzijn.

Cliënten met een visuele en/of verstandelijke beperking maken doorgaans veel gebruik van het geheugen om hun beperkingen te compenseren. Hierdoor kan spanning en stress ontstaan, hetgeen tot internaliserende en externaliserende problematiek kan leiden.

Cliënten die te maken hebben met klachten als piekeren, een vol hoofd, spanning en stress of agressief gedrag, kunnen baat hebben bij een behandeling Mindfulness. Door middel van de behandelingen krijgt de cliënt zelf (en indien noodzakelijk samen met de begeleider) technieken aangeleerd om klachten te verminderen. Deze oefeningen zijn aangepast aan de mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast doet de cliënt dagelijks mindfulness-oefeningen met behulp van een cd waarbij hij, indien nodig, ondersteuning van de begeleiding krijgt.

Meer over onderzoek en behandelmogelijkheden op het gebied van gehechtheid.