menu Sluit het hoofdmenu

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Mensen met gehechtheidsproblematiek hebben vaak ook traumatische ervaringen meegemaakt. Klachten die ontstaan zijn als gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis die nog steeds emotionele reacties oproept, kunnen in veel gevallen worden behandeld door EMDR.

EMDR is een effectieve behandelmethode om trauma's te verwerken. De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Onderzoek toont aan dat het aanbieden van visuele, auditieve of tactiele prikkels, terwijl de cliënt terugdenkt aan de gebeurtenis, leidt tot lichamelijke ontspanning. 

Voor sommige cliënten is het verwerken van hun trauma teveel gevraagd, het zou hen ontregelen. EMDR kan dan worden gebruikt om de stabiliteit te vergroten, zoals het vergroten van de sterke kanten van de persoon en het meer veiligheid ervaren. Indien mogelijk kan dan daarna alsnog een begin gemaakt worden met traumaverwerking.

Meer over onderzoek en behandelmogelijkheden op het gebied van gehechtheid.