menu Sluit het hoofdmenu

Mentaliseren bevorderende (kinder)therapie

Mentaliseren is het kunnen denken over en emotioneel weet hebben van het gedrag van zichzelf en van anderen. Dat wil zeggen dat je kunt bedenken wat de ander en jezelf denkt, voelt, bedoelt, of wenst.

Om te kunnen mentaliseren moet je kunnen nadenken over jezelf en de ander, informatie op een goede manier kunnen verwerken en je moet ook kunnen fantaseren. Mentaliseren helpt het kind bij het reguleren van zijn emoties. Een kind leert te mentaliseren door de reactie van de gehechtheidsfiguur op zijn gedrag, gevoel, wensen en intenties.

Mensen met gehechtheidsproblematiek hebben moeite met mentaliseren. Door middel van spel- en/of gesprekstherapie wordt het mentaliserend vermogen van de cliënt ontwikkeld, waardoor het kind of de cliënt beter om kan gaan met zijn/haar problemen en gemakkelijker relaties met anderen aan kan gaan en kan onderhouden.

Voorafgaand aan de behandeling wordt het mentaliserend vermogen van de cliënt/ het kind in kaart gebracht. Soms hebben ouders ook moeite met mentaliseren, dan is dat een aandachtspunt in de ouderbegeleiding om hen te leren begrijpen wat er 'van binnen' in hun kind en bij henzelf omgaat en daarmee om te gaan. Dit kan in combinatie met VIB

De dagelijkse begeleiders op de woongroep, school of werk en de gedragsdeskundigen worden geschoold in deze methodiek. 

De mentaliseren bevorderende therapie (MBT) wordt ook toegepast bij (jong) volwassen cliënten met persoonlijkheidsstoornissen, zoals de borderline persoonlijkheidsstoornis. Voor de behandeling begint, wordt een persoonlijkheidsonderzoek verricht.

Meer over onderzoek en behandelmogelijkheden op het gebied van gehechtheid.