menu Sluit het hoofdmenu

Publicaties over CVI

Bekijk een overzicht van interessante boeken, DVD's, publicaties en onderzoeken over CVI.

Bestelbare publicaties

Bartiméus ontwikkelt regelmatig boeken, dvd's en testmaterialen die bestelbaar zijn. Een overzicht van de bestelbare Bartiméus Publicaties staat hier. 
 

Publicaties

Van Genderen M, Dekker M, Pilon F, Bals I. Diagnosing cerebral visual impairment in children with good visual acuity. Strabismus. 2012 Jun;20(2):78-83.

Changes in causes of low vision between 1988 and 2009 in a Dutch population of children. 
Boonstra,Nienke; Limburg, Hans; Tijmes, Nel 
10p.; lit.opgn., tabn. 
In: Acta Ophthalmologica, 2011 Aug 4 Epub ahead of print. 
Causes of low vision in the Netherlands may have changed over time. The purpose of this study is to assess trends over the last two decades. In this period treatable or preventable disorders (such as cataract and ROP) have become a less common cause of low vision in children. However, the prevalence of complex (genetic) and untreatable disorders (CVI) has taken its place, as a result of increased survival of preterm and low birth weight children and improved diagnostic possibilities. Knowledge of the prevalence of low vision, its causes and trends over time may help policy makers to define effective intervention trategies and to monitor its impact.

Cerebrale visusstoornis, zien doe je met je hersenen 
Bals, Irmgard , Bosk magazine 2, 2008 
H. Evenhuis, G. van der Graaf, M. Walinga, K. Bindels-de Heus, M. Genderen, M. Verhoeff, K. Lantau, H. van der Meulen-Ennema, N. Meester, L. Wienen, and N. Schalij-Delfos. Detection of Childhood Visual Impairment in At-Risk Groups. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities; Volume 4 Number 3 pp 165–169 September 2007 
-Tijdschrift voor orthoptie (nov 2010);"Onderzoek naar de accommodatiefunctie bij kinderen met cerebral palsy en een betrouwbare meetmethode" (Marjoke Dekker en Florine Pilon) 
-Tijdschrift voor orthoptie (mei 2011); "CVI in de spreekkamer: hoe signaleer je CVI bij kinderen in de orthoptische praktijk?" (Marjoke Dekker en Florine Pilon)

Het blinde brein: Congres over cerebrale Visuele Stoornissen 
Bartiméus, 2009 
Congres gehouden op donderdag 12 februari 2009, World Forum, Den Haag 
Deze map bevat de abstracts van het congres en het artikel ‘Cognitive vision, its disorders and differential diagnosis in adults and children: knowing where and what things are / G.N. Dutton’

Zerebrale Sehstörung: Begleitung von Kindern mit zerebraler Sehstörung in Kindergarten und Schule 
Bals, Irmgard 
Würzburg: Edition Bentheim, 2009 
56p.: ill.; lit.opg. 
ISBN 978-3-934471-80-1 
Vertaling van Cerebrale visusstoornis 
In dit boek wordt het begrip cvi uitgelegd en wat de oorzaken en gevolgen zijn. Vanuit literatuur en praktijk worden richtlijnen gegeven voor aanpassingen, omgevings- en omgangsvoorwaarden. In de bijlagen worden een signaleringslijst en observatie-vragenlijst besproken

Een kind met CVI in de klas, theoretische achtergrond 
Een kind met CVI in de klas, omgangsvoorwaarden, aanpassingen en compensatiestrategieën; 
Bals, Irmgard 
beide hoofdstukken gepubliceerd in april 2011 door uitgeverij Plantijn, op de website van Leerrijk (België). 

Onderzoek

Eye tracking bij kinderen met cerebrale visusstoornissen 
Inzicht onderzoek met het Erasmus Medisch Centrum.

Erfelijkheid en CVI
Daniëlle Bosch 
Onderzoek naar de voorkeur van kinderen met een Cerebrale Visusstoornis (CVI) voor kleur boven zwart -wit -grijs 
Pilon, Florine 
Eindverslag EBP-onderzoek Florine Pilon, 2008

Onderzoek naar de accommodatiefunctie bij kinderen met Cerebral Palsy en een betrouwbare methode om dit te meten 
Dekker, Marjoke 
13p. 
Eindverslag EBP-onderzoek Marjoke Dekker, 2008