menu Sluit het hoofdmenu

Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten

Bartiméus, Robert Coppes Stichting en Visio hebben al jaren een belangrijke rol in het ontwikkelen van expertise en kennis, ten bate van de best mogelijke zorg voor en ondersteuning van mensen met een visuele beperking. Ontwikkelde kennis en expertise zetten we in bij onze eigen dienstverlening in zorg en onderwijs, maar stellen we ook ter beschikking aan andere partijen. Dit heet officieel de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, voor de sector Visueel.

ZonMw is de organisatie die namens de overheid gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert. Sinds 2018 coordineert ZonMw de Expertisefunctie ZG. Eind 2018 heeft ZonMw Bartiméus en Visio erkend als expertise-organisatie Zintuiglijke Gehandicapten. Dit betekent dat we het ontwikkelen en borgen van kennis, (wetenschappelijk) onderzoek en (technologische) innovatie goed hebben geregeld binnen onze organisaties. Robert Coppes Stichting is daarbij benoemd als belangrijke samenwerkingspartner.

Meerjarig deelsectorplan Visueel

De expertise-afdelingen van de drie organisaties werken samen aan een Meerjarig deelsectorplan Visueel. Verdere bundeling van onze krachten is namelijk nodig voor het steviger borgen en verder ontwikkelen van expertise.

In het Meerjarig deelsectorplan Visueel formuleren we onze gezamenlijke ambitie, en de speerpunten op thema of doelgroep. Dat doen we voor de periode 2020 tot en met 2022. En we kijken hoe we beter kunnen samenwerken in kennis- en expertisegroepen, binnen de Academies van de instellingen, en bij het beschikbaar stellen van kennis aan andere partijen in Nederland.

5 Programmalijnen

Inmiddels staat vast dat het Meerjarig deelsectorplan wordt gedragen door vijf branche-brede programmalijnen.

  1. Ik zit goed in mijn vel (focus op cliënt);
  2. De wereld is (voor mij) toegankelijk (focus op omgeving);
  3. Mijn mogelijkheden en beperkingen zijn goed in beeld (focus op professional);
  4. Ik krijg de juiste, professionele zorg (focus op professional);
  5. Technologie biedt mij kansen (focus overal).

Lees meer over de programmalijnen

Per programmalijn werken wetenschappers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen in een werkgroep samen aan de formulering van de doelen en de inhoudelijke focus. De lopende activiteiten op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek, ontwikkeling en (technologische) innovatie krijgen een plek binnen de nieuwe programmalijnen.