menu Sluit het hoofdmenu

Wonen voor mensen die doofblind zijn

Mensen met doofblindheid hebben een andere ondersteuningsvraag dan mensen zonder doofblindheid. De ervaring is dat het in een omgeving waar maar een enkel iemand woont die doofblind is het maar moeilijk lukt om aan deze bijzondere ondersteuningsvraag te voldoen. Dat kan gedragsproblemen of een ontwikkelingsachterstand tot gevolg hebben. Wanneer mensen met (aangeboren) doofblindheid goede begeleiding krijgen kunnen zij echter een enorme ontwikkeling doormaken.

 

Bartiméus begeleidt mensen die doofblind zijn. Zo zijn er ook specialistische woongroepen. Bartiméus ondersteunt daarnaast ook andere organisaties in het opzetten van doofblindenwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

‘Wij hebben ons nooit gerealiseerd wat de impact is van doofblindheid. Het is geweldig dat Bartiméus ons dit probleem zo duidelijk kan maken en bruikbare handvatten aanreikt’. 

medewerker zorginstelling in het noorden van het land

Waar kunt u rekening mee houden binnen woningen voor mensen die doofblind zijn?

Groepsindeling

Uit praktijkervaring blijkt dat een groepsgrootte van 5 tot 7 mensen met doofblindheid en een verstandelijke beperking passend is. Dit biedt sociale interactie en tegelijkertijd voldoende overzicht. Een begeleider kan het beste de hele dienst gekoppeld worden aan vaste cliënten zodat ze weten op wie ze een beroep kunnen doen.

Aanpassingen in de omgeving

Om een woning geschikt te maken voor iemand die niet ziet en hoort zijn hulpmiddelen voor oriëntatie (zoals ruimteverwijzers en gidslijnen op de vloer), communicatie (bijvoorbeeld planborden en verwijzerkastjes) en goede verlichting van belang. Voor mensen die nog een beetje kunnen zien of horen zijn ook kleurcontrasten (denk aan deurposten maar ook dagelijkse gebruiksvoorwerpen zoals servies en bestek), zonnewering en goede akoestiek van de ruimte belangrijk. Het is belangrijk dat de omgeving veilig (geen scherpe materialen zoals grof stucwerk, ronde hoeken, herkenbare en voorspelbare vloer) en overzichtelijk is (meubels op een vaste plaats, vaste zitplaats voor de cliënt met doofblindheid en opgeruimd). Verder is het belangrijk om aandacht te hebben voor een vaste geur in ruimtes (kamergeur). Dit kan gerealiseerd worden door het gebruik van aromaverspreiders zoals geursteentjes.

Hulpmiddelen

Er zijn tal van hulpmiddelen die mensen met doofblindheid kunnen helpen. Een bril, gehoorapparaat, solo apparatuur (draadloze luisterhulp), tv lus, daisyspeler en een taststok zijn veel gebruikte middelen. Maar ook technologische ondersteuning zoals de heartbeat (een systeem waarmee een persoon met doofblindheid een begeleider kan roepen) kunnen een bijdrage leveren aan een grote zelfstandigheid en een hogere kwaliteit van contact en communicatie. Het vinden en gebruiken van de juiste hulpmiddelen is niet altijd even makkelijk. Het afstemmen en het leren dragen van de hulpmiddelen vraagt om specialistische begeleiding welke Bartiméus kan bieden. 

Wat kan Bartiméus betekenen voor zorgorganisaties?

  • Onderzoek lichtbeleving. Bartiméus adviseert over het gebruik en aanpassen van verlichting, kleuren en contrasten, zonnewering voor appartementen en slaapkamers van cliënten. Het advies wordt vergoed door de zorgverzekeraar (rekening houdend met de aftrek van het eigen risico). De uitvoering van de adviezen, aanschaf materialen en het bevestigen van de materialen is voor rekening van de cliënt/de zorginstelling.
  • Onderzoek & training oriëntatie en mobiliteit. Bartiméus onderzoekt hoe een cliënt met doofblindheid zich veilig binnen- en buitenshuis kan oriënteren en voortbewegen. Al dan niet met het gebruik van hulpmiddelen zoals een taststok en gidslijnen op de vloer. Er kan meegedacht worden in het gebruik van ruimteverwijzers. Bartiméus verzorgt trainingen voor cliënten om bijvoorbeeld zelfstandig een route te leren lopen met behulp van een taststok. Tevens adviseren en ondersteunen wij bij het aanschaffen van de juiste hulpmiddelen. Het advies en de training wordt vergoed door de zorgverzekeraar (rekening houdend met de aftrek van het eigen risico). Niet alle hulpmiddelen worden vergoed, de aanschaf hiervan is op kosten van de cliënt/zorgverzekeraar.
  • Onderzoek visuele hulpmiddelen en brilgewenning. Bartiméus onderzoekt welke hulpmiddelen geschikt zijn zoals een bril en een daisyspeler. We stellen samen met de cliënt en zijn netwerk een brilgewenningsprogramma op en adviseren en coachen bij de uitvoering van het programma. Het advies en de ondersteunen bij het leren dragen van de bril wordt vergoed door de zorgverzekeraar (rekening houdend met de aftrek van het eigen risico). 
  • Advies, voorlichting en informatie. Wij staan voor u klaar om al uw vragen over doofblindheid en aanverwante vragen te beantwoorden. Op aanvraag verzorgen wij rondleidingen in de doofblindenwoningen en/of dagbestedingsgroepen bij Bartiméus in Doorn. U kunt contact opnemen met het Bartiméus expertisecentrum doofblindheid. Voor vragen van cliënten kan er contact worden opgenomen met Bartiméus.

Specialistische begeleiding van mensen met doofblindheid