menu Sluit het hoofdmenu

Multiparty communicatie bij doofblindheid

Hoe kun je een gesprek met drie of meer personen hebben als je niet of nauwelijks ziet én niet of nauwelijks hoort? Is dat überhaupt wel mogelijk? En zo niet, wat mis je dan? Binnen Bartiméus loopt een project om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Communicatie tussen meer dan twee personen wordt multiparty communicatie genoemd. Het is anders in vorm en opzet dan communicatie tussen twee personen. Het grote verschil is dat je niet alleen spreker of ontvanger bent, maar ook kunt meeluisteren. Hierdoor is de druk om te reageren kleiner. En je maakt hierdoor mee hoe anderen tegen elkaar praten, en wat voor soort dingen ze tegen elkaar zeggen. Je ervaart bijvoorbeeld direct dat je het met de ene persoon eens bent, en met de andere persoon niet. Multiparty communicatie is dus echt een aanvulling op 1-op-1 gesprekken.

Voor mensen met aangeboren doofblindheid is deze communicatievorm niet vanzelfsprekend. Vooral wanneer communicatie via gesproken taal niet mogelijk is, lijken begeleiders multiparty communicatie nauwelijks aan te bieden. Ook zijn zij zich vaak helemaal niet bewust van het feit dat deze communicatievorm gemist wordt. Met dit project wordt hier verandering in gebracht.

In de eerste fase van het project, dat op dit moment loopt, wordt duidelijk gemaakt welke vaardigheden communicatiepartners nodig hebben om multiparty communicatie mogelijk te maken voor mensen met aangeboren doofblindheid. Ook wordt in kaart gebracht in welke situaties het in de huidige situatie soms wél lukt. Want hiervan zijn intussen al enkele mooie voorbeelden te noemen. Door deze informatie te verzamelen, wordt helder wat er nodig is om deze gesprekken vaker aan te bieden. En dat is dan weer precies wat het doel is van de tweede fase: leren aan communicatiepartners hoe zij multiparty communicatie moeten aanbieden en zorgen dat deze gespreksvorm onderdeel wordt van de dagelijkse situatie van mensen met aangeboren doofblindheid. Net zoals dat onderdeel is van de dagelijkse situatie van mensen die wel goed kunnen zien en horen.

Heb je ideeën over het project? Wil je bij het project betrokken worden? Of heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de onderzoeker: Mijkje Worm. E-mail mworm@bartimeus.nl of bel 06-18471951.