menu Sluit het hoofdmenu

Methode Kwaliteit in Communicatie (KiC)

De methode Kwaliteit in Communicatie (KiC) is een interventie voor communicatiepartners van mensen met doofblindheid, een visuele en verstandelijke beperking, of een auditieve en verstandelijke beperking. Onder communicatiepartners verstaan we iedereen die regelmatig communiceert met de persoon met genoemde beperkingen, zoals ouders, begeleiders en leerkrachten. De methodiek maakt onder meer gebruik van video interactie begeleiding.

De methode KiC is bedoeld om de communicatie met mensen met zintuiglijke en verstandelijke beperkingen te verbeteren. Communicatiepartners leren kijken naar de cliënt, leren signalen van de cliënt herkennen, ontvangen en bevestigen. Zo ontstaat een betere afstemming tussen de cliënt en de begeleiders. Communicatiepartners lokken de cliënt uit tot meer initiatief, waardoor hij meer regie heeft over zijn eigen leven. Hierdoor ontstaat een positief contact en meer plezier. Communicatiepartners weten dankzij de methodiek hoe ze het contact aan moeten gaan, waardoor zij minder handelingsverlegenheid ervaren.

Onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Groningen (dr. S. Damen) is gebleken dat de methode KiC, eerder bekend als HKC, effectief is:
  • Cliënten en hun communicatiepartners gingen elkaar beter begrijpen
  • Communicatiepartners lukte het om beter achter de betekenis van communicatieve signalen te komen
  • Er werd vaker gecommuniceerd over gevoelens en gedachten.
Binnen DB-connect - samenwerkingsverband van Bartiméus met andere organisaties in doofblindenzorg - is de interventie vervolgens doorontwikkeld naar een traject.

Hoe ziet een traject van KiC eruit?

Het traject wordt uitgevoerd door een communicatiecoach bestaat doorgaans uit individuele bijeenkomsten en/of (kern)teambijeenkomsten. In onderling overleg kan gekeken worden welke vorm het beste bij uw situatie past. Onderdelen van de training zijn:

  • Scholing over communicatie. Er wordt ingegaan op de onderdelen afstemming en betekenisoverdracht, met behulp van theorie, oefeningen en het bekijken van kleine stukjes video. Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur.
  • 5 keer 1 uur video-feedbacksessies, waarin de hulpvragen aan de hand van video en huiswerkoefeningen worden beantwoord. Deze sessies kunnen zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden. De keuze hiervoor wordt in samenspraak met de vraagsteller gemaakt.
  • Evaluatiebijeenkomst van 1 uur, waarbij met name aandacht is voor implementatie van de bevindingen.
Voor een optimaal effect van de methode is het belangrijk dat alle systemen (op hun eigen manier) betrokken zijn bij het traject. Dit betekent dat er medewerking wordt gevraagd van
woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, familie en/of paramedici die betrokken zijn rondom de cliënt.

Informatie en aanmelden

Wilt u informatie over KiC of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact op nemen met het Expertisecentrum Doofblindheid: e-mail expertisecentrum-doofblindheid@bartimeus.nl.